Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back To Karshakan |


കന്നുകാലികളിലെ ഗർഭകാല പരിചരണം
ക്ഷീരമേഖലയിലെ യുവകർഷകർ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിവസവും 20 ലിറ്ററോ, അതിൽ കൂടുതലോപാൽ തരുന്ന പശുക്കളെയാണ്. ഇത്തരക്കാരെ മോഹവലയത്തിൽ വീഴ്ത്തി ലാഭം കൊയ്യുന്ന ദല്ലാളന്മാർ നാട്ടിൽ സുലഭമാണ്. ഇവ രുടെ വാചകക്കസർത്തുകളിൽ മയങ്ങിവീണ് പശുക്കളെവാങ്ങി പാലും പ്രസവവും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായ അനേകം ക്ഷീരകർഷകർ നാട്ടിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ?

1. എന്നും രാവിലെ 15 ലിറ്റർ പാൽ ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന ധാരണയിൽ വാങ്ങിയ പശു ഏഴു ലിറ്ററോളം പാലേ തരുന്നുള്ളൂ.

2. പ്രസവിച്ച് ഒരാഴ്ചയേ ആയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞ് മുന്തിയ വില നല്കി വാങ്ങിയ പശു, കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞതോടെ അസുഖം ബാധിച്ച് ആരോഗ്യം നശിച്ച് എല്ലുംതോലുമായി നില്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തീറ്റ എടുക്കുന്നില്ല, പാൽതീരെ കുറഞ്ഞു.

3. പ്രസവശേഷം വാങ്ങിയ പശു മാസം പലതുകഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെ മദിലക്ഷണം കാണിച്ചതേയില്ല.

ഈ മൂന്നു സ്‌ഥിതിവിശേഷങ്ങൾക്കും മുഖ്യകാരണം ഈ പശുക്കളുടെ ഗർഭകാലത്തെ അവസാന ഏഴ്, എട്ട്, ഒമ്പത് മാസങ്ങളിലെ തീറ്റയും പരിചരണവും വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നതുതന്നെയാണ്. ഒരു ക്ഷീരകർഷകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനമാണ് ചെനയിലുള്ള പശു. ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്ക് ഇന്നും അജ്‌ഞാതമാണ്. ഇവയുടെ പരിപാലനം, തീറ്റ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയാൽ ക്ഷീരകർഷകന്റെ മൂന്ന് മുഖ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ പശു നിറവേറ്റും.

1. അവയുടെ ജനിതകശേഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള പാൽ ഉത്പാദനം നടക്കുന്നു.

2. പ്രസവശേഷം രണ്ടുമാസത്തിൽ വീണ്ടും ചെനയേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു.

3. ആരോഗ്യമുള്ള കന്നുകുട്ടിയെ ലഭിക്കുന്നു.

കർഷകർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന മുഖ്യപാളിച്ച വറ്റുകാലപരിചരണം ലഭിക്കാതെ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രശ്നക്കാരികളായ പശുക്കളെ മോഹവില നല്കി വാങ്ങു ന്നെന്നതു തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം ഇതുതന്നെ.

ചെനയിലുള്ള പശുക്കളുടെ പരിപാലനം

മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പാൽ തരുന്ന പശുക്കളെയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ കന്നുകുട്ടിയാണ് നാളത്തെ പശുഎന്ന സത്യം ആരും തന്നെ ഓർക്കാറേയില്ല. ക്ഷീരകർഷകർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

1. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കിടാരികൾ ഒരുവയസാകുമ്പോൾ ആദ്യമദിലക്ഷണം കാണിച്ചുതുടങ്ങും. കണക്കുപ്രകാരം അതിന്റെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 45 ശതമാനമാകുമ്പോൾ ആദ്യമദി കാണിക്കാം. പക്ഷെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 60 ശതമാനമാകുമ്പോൾ മാത്രമെ ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ആദ്യ മദി കാണിച്ചാൽ തീറ്റ ഒന്നുകൂടി ഉാറാക്കണം. തുടർന്ന് രണ്ടു മദി അടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ മദിയിൽ ബീജാധാനം നടത്തുന്നതിൽ അപാകതകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന കന്നുകുട്ടികൾ രണ്ടുവയസിൽ ആദ്യപ്രസവം നടത്തണം എന്നതുതന്നെ. തള്ളപ്പശുവിന്റെ തൂക്കത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും മൂന്നു മദികൾ തുടരെ മൂന്നു മാസങ്ങളിലായി കാണിക്കുന്ന സമയത്തുമായിരിക്കണം കിടാരികളുടെ ആദ്യബീജാധാനം എന്ന വസ്തുത ക്ഷീരകർഷകർ മറക്കാതിരിക്കുക.

2. ഇപ്രകാരം ചെനയ്ക്ക് കുത്തിവയ്പിച്ച കിടാരികൾ വീണ്ടും മദിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തി 18–21 ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും മദിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞോ, മൂന്നുമാസത്തിലോ ചെന പരിശോധന നടത്തി ചെനയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചെന പരിശോധന നടത്താൻ പലക്ഷീരകർഷകരും മടികാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ചെനയുള്ള പക്ഷം തീറ്റയിലും പരിചരണത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, ചെനയില്ലെങ്കിൽ തുടർചികിത്സയ്ക്കു അവസരം ഒരുക്കാനും ഈ പ്രക്രിയകൊണ്ട് സാധ്യമാകും.

3. ചെനയിലുള്ള പശുക്കളുടെ യോനിയിൽകൂടി രക്‌തം, പഴുപ്പ് തുടങ്ങിയ അഴുക്കുകൾ വെളിയിൽ വരുന്ന പക്ഷം ഉടനെ വിദഗ്ധ സഹായം തേടുക. പല കർഷകരും ഇത്തരം സ്രവങ്ങൾ വരുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല.

4. പശുക്കൾക്ക് 3–4 മാസം ചെനയുള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിരമരുന്നു നൽകണം. ഇത് പശുവിന്റെയും കന്നുകുട്ടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിനനിവാര്യമാണ്.

5. ഇത്തരം പശുക്കൾ തീറ്റയെടുക്കാൻ മടിക്കുക, മറ്റ് അസുഖലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ കാണിച്ചാൽ വിദഗ്ധ സഹായം ഉറപ്പാക്കുക.

6. ചെനയിലുള്ള പശുക്കൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധകുത്തിവയ്പുകൾ നടത്തുന്നതിൽ തടസമില്ല. ഇത്തരം കുത്തിവയ്പുകൾ നിരാകരിക്കുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ല.

7. ചെന ഏഴു മാസത്തോളമാകുമ്പോൾ ചില പശുക്കൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് യോനിയിൽ കൂടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗമോ, യോനിയുടെ ഉൾവശമോ തള്ളിപുറത്തോട്ടുവരുന്നതു കാണാം. ഇതു കൂടുതലും അഞ്ചാറ് പ്രസവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാടുകളിലാണ് സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം തള്ളിപുറത്തേക്കു വന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും ആ ഭാഗത്ത് ആവണക്കെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ പുരട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. പശുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗം തള്ളിപുറത്തേക്കു വരുന്നെങ്കിൽ വിദഗ്ധ സഹായം തേടേണ്ടതാണ്. പശുക്കളെ കിടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നതും പുറകുവശം ഒരടിയോളം ഉയർത്തി പശുവിന്റെ നെഞ്ചിന് സമ്മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലും ഹൃദയത്തിലും അമിത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടവരുത്തും. ഫോൺ ഡോ. മുരളീധരൻ– 9447055738.

ഡോ. കെ. മുരളീധരൻ

അനന്തപുരിയിലെ എള്ളുകൃഷി
എള്ള് പൂത്തുകായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളും എള്ളിൻ തോട്ടവും പണ്ട് കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു
കക്കയിൽ നിന്ന് മുത്ത്, മുത്താണ് മാത്തച്ചൻ
കാൽനൂറ്റാണ്ടായി വേറിട്ടൊരു ലാഭകൃഷിയിലാണ് കാസർഗോഡ് മാലക്കല്ലിലെ കടുതോടിൽ കെ.ജെ. മാത്തച്ചൻ.
ബയോ ഡീസൽ വ്യവസായ സാധ്യതയുമായി പുന്നമരം
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം യാഥാ ർഥ്യമാകുന്ന കാലമാണിത്. ഇതിനു കാരണം ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളാണ്.
കാൻസറിനേയും ഹൃദ്രോഗത്തേയും ചെറുക്കാൻ കാബേജ്
വളരെ രുചികരവും ഗുണസന്പുഷ്ടവുമാണ് കാബേജ്. ജീവകങ്ങളും പോഷകങ്ങളും സമൃദ്ധമായ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറി കാൻസർ,
നാളികേരം: മൂല്യവർധനയ്ക്കു യന്ത്രസഹായം
ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്പന്നമാണ് നീര. തെങ്ങിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്ത് തന്നെ
മനംമയക്കും മോഹിനിച്ചീര
ഇത് മോഹിനി. പച്ചനിറത്തിൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ നില്ക്കുന്ന പച്ചച്ചീര. പ്രകൃതിയിലെ മികച്ച പച്ചചീരകളിൽ
കരിന്പിന്‍റെ ജനിതക കലവറയൊരുക്കി കണ്ണൂർ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കരിന്പ് കൃഷി വ്യാവസായി കാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കരിന്പിന്‍റെ ലോകോത്തര ജനിതക
കൃഷി ചെയ്യാം വെയിലിന്‍റെ ദിശനോക്കി
അനാദികാലം മുതൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതിക്ക് ആധാരമാണ് വെയിൽ. വെയിൽ ഒരേ സമയം കർഷകനെ
തീരദേശ കൃഷിക്ക് പാലക് ചീര
കേരളത്തിലെ കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും അറിയാത്ത ഒരു ഇലക്കറി വിളയാണ് പാലക്. ഉപ്പിനെ
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്ക്
ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജ്യൂസ് തന്നെ കുടിക്കണം. രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് വർധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന
വരൾച്ചയെ ചെറുക്കാൻ ജലസേചനത്തിന്‍റെ രീതിശാസ്ത്രം
ഓരോ വർഷവും 300 സെന്‍റീമീറ്റർ (3000 മില്ലിമീറ്റർ) മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം
പകൽവീട്ടിലും പച്ചക്കറി സമൃദ്ധി
ആതുര ശുശ്രൂഷാ സേവനരംഗത്ത്് വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിന് മാതൃകയായി മാറുകയാണ് പയ്യന്നൂർ
ഉദ്യാനത്തിലെ രാജകുമാരി പൂവ്
പിങ്ക് കലർന്ന ചുവപ്പുനിറമുള്ള പൂമൊട്ടുകൾ, വിടരുമ്പോൾ സോസറിന്റെ ആകൃതിയിൽ കടുംപർപ്പിൾ നിറമുള്ള പൂക്കൾ.
കർമശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ കൊക്കോ
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പലരും കൈവിട്ട കൊക്കോ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവായി പുനർജനിക്കുകയാണ്.
വേണാടിന്റെ കൈയ്യൊപ്പുള്ള ചിക്കൻ
ലോകത്തു തന്നെ ആദ്യ പരീക്ഷണമാണ് കൊല്ലം കൊട്ടിയത്തെ ഇറച്ചിക്കോഴി വളർത്തുന്നവരുടെ
കോഴികളുടെ വേനൽക്കാല പരിചരണം
കനത്ത ചൂടും വേനൽമഴയുടെ അഭാവവും മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും സാരമായി ബാധിക്കും.
കേരളം വരൾച്ചയുടെ പിടിയിൽ
കാലവർഷം മൂന്നിലൊന്നായി കുറയുകയും തുലാമഴ കനി യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കാർഷിക കേരളം
തനി നാടൻ കൃഷിയുമായി മാങ്കുളം
പലഗ്രാമങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ സ്‌ഥാനം നേടുന്നത് ചില രുചികളിലൂടെയാണ്. രുചിയും ഗുണവുമുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാങ്കുളത്തിന്റേതാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. കർഷകരുടെ
തേനും മൂല്യവർധനയും
പുഷ്പ, പുഷ്പേതര ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന മധുരദ്രാവകമായ പൂ ന്തേൻ തേനീച്ചകളാണ് തേനാക്കി മാറ്റുന്നത്.
സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അർഥപൂർണമായ പുഷ്പം
അർഥപൂർണമായ പൂവാണ് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ. പൂവ് വളരെ മൃദുവായി ഒന്നമർത്തിയാൽ അതിന്റെ രൂപം വ്യാളീമുഖം പോലെയാകും
സുഖപ്പെടുത്തുന്ന തോട്ടമായി ജോബിയുടെ ജൈവ ഫാം
മാനസിക, ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൃ ഷിയിടങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ജോബിയുടെ കൃഷിയിടം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും സ്വസ്‌ഥമായി സമയം
നെൽകൃഷി നടത്താം; വൈദ്യുതി കുറച്ച്
കേരളത്തിലെ നെൽപാടങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിന് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള പെട്ടിയും പറയുമാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
മീനും പച്ചക്കറികളും ഇനി ഡിജിറ്റൽ കൃഷിയിൽ
വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴവർഗങ്ങളും മീനും സ്വയം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിയിലേക്ക് എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി പള്ളത്തട്ടേൽ തമ്പി ...
കേരളം പഠിക്കാത്ത ജലപാഠങ്ങൾ
സമീപകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം കടുത്ത വരൾച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കേരളം
ചെവിക്കൂൺ കഴിക്കൂ...രോഗങ്ങൾ അകറ്റൂ....
ചെവിയോട് സാദൃശ്യമു ള്ള കൂൺവർഗത്തിലെ അതിശയനാണ് ഓറികുലേറിയ ഓറികുല എന്ന ശാസ്ത്രനാമ ത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെവി ക്കൂൺ. ഇന്ന് കൂൺ ഉത്പാദന രംഗത്ത് നാലാം സ്‌ഥാനത്ത്
മൾട്ടി പർപ്പസ് മരോട്ടി
ഗൂഗിളിൽ സർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ മരോട്ടി എണ്ണയുടെ വില 1250 രൂപ. നാം ഇതുവരേയും
തയാറാക്കാം, വാഴയിൽ നിന്നു മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ
നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ വാഴക്കാമ്പ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്ത് ആവിയിൽ വേവിച്ചതിനുശേഷം വിനാഗിരിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക. ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ച...
കന്നുകാലികളിലെ ഗർഭകാല പരിചരണം
ക്ഷീരമേഖലയിലെ യുവകർഷകർ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിവസവും 20 ലിറ്ററോ, അതിൽ കൂടുതലോപാൽ തരുന്ന
രുചിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഗ്രാമ്പൂ
മലയോര മേഖലയ്ക്ക് യോജിച്ച ഒരു സുഗന്ധ വിളയാണ് ഗ്രാമ്പൂ. മിർട്ടേസി യേ സസ്യകുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഈ വിള തെങ്ങ്, കവുങ്ങിൻ തോപ്പുകളിൽ ഇടവിള യായും കൃഷി ചെയ്യാം
മട്ടുപ്പാവും ഹരിതാഭമാക്കാം
കൃഷിസ്‌ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്ത നഗരങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ മട്ടുപ്പാവും ഹരിതാഭമാക്കാം, ജൈവരീതിയിൽ.
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.