Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Karshakan |


ചെവിക്കൂൺ കഴിക്കൂ...രോഗങ്ങൾ അകറ്റൂ....
ചെവിയോട് സാദൃശ്യമു ള്ള കൂൺവർഗത്തിലെ അതിശയനാണ് ഓറികുലേറിയ ഓറികുല എന്ന ശാസ്ത്രനാമ ത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെവി ക്കൂൺ. ഇന്ന് കൂൺ ഉത്പാദന രംഗത്ത് നാലാം സ്‌ഥാനത്ത് എത്തിനിൽക്കുന്ന ചെവി ക്കൂണാ ണ് കൂൺകൃഷിക്ക് രാശി കുറിച്ച തുടക്കക്കാരൻ. തവിട്ടു നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കൂൺവർഗം ഭക്ഷ്യയോഗമായ ഓറിക്കുലേറി യേൽസ് എന്ന കുമിൾ വിഭാഗത്തി ൽപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമദിക്കിൽ നാടോടിമരുന്നായി ഉപയോ ഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെവിക്കൂൺ എന്ന മറഞ്ഞിരുന്ന മഹാത്ഭുത ത്തിന്റെ അസാധാരണത്വം തിരി ച്ചറിയുന്നത് 19–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള രോഗ സംഹാരിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

മിതശീതോഷ്ണമേഖലകളിൽ വർഷം മുഴുവനും കണ്ടുവരുന്ന ഈ കൂണുകൾ നീരോടുന്ന മരത്തി ന്റെ തടിയിലും കൂടാതെ ജീർണിച്ച തടികളിലും വളരുന്നു. ഭക്ഷ്യയോ ഗ്യവും രോഗപ്രതിരോധശേഷി യുമുള്ള ചെവിക്കൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചൈനയി ലാണ്. സൂപ്പുപോലുള്ള ചൈ നീസ് വിഭവങ്ങളിലും മരുന്നുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ചെവി ക്കൂൺ.

കാൾ ലിനേയസിന്റെ ട്രെമെല്ല ഓറിക്കുല എന്ന ശാസ്ത്രസാ ഹിത്യ രചനയിലാണ് കൂൺവർഗ ത്തിലെ ഈ മഹാദ്ഭുതത്തെക്കു റിച്ച് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്നത്. യൂദാസിന്റെ ചെവി എന്നും ചെവിക്കൂണിനെ വിളിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ബൈബിളിനെ ആസ്പദ മാക്കി ഒരു കഥയുണ്ട്. യേശുവി നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തശേഷം യൂദാ സ്കറിയോത്ത, വലിയ മരത്തിൽ തൂങ്ങി ജീവനൊടുക്കി. അതുകൊ ണ്ടാണ് ചെവിക്കൂണും വലിയമര ത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മൂന്നു മുതൽ എട്ടു സെന്റീമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ചെവിക്കൂണിന്റെ പ്രതലം വഴുവഴുപ്പം പശപശപ്പും ഉള്ള താണ്. എന്നാൽ ഉണങ്ങുമ്പോഴാ കട്ടെ കാഠിന്യമേറിയതും പൊടി ഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതു മാണ്. മൃദുലമായ ഉൾവശത്തോ ടുകൂടിയ ഈ കൂണുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ചുളിവുകളും മടക്കു കളും കാണപ്പെടുന്നു.

പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെവിക്കൂ ണുകളാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവ. ഇവ നന്നായി കഴുകി കുറേ നേരം വേവിച്ചതിനുശേഷമേ ഭക്ഷണ മായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളു. പോഷകസമൃദ്ധമായ ഈ കൂണു കൾ, 100 ഗ്രാമിൽ നിന്നും 370 കിലോ കലോറിവരെ ഊർജം നൽകാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. ഉണ ങ്ങിയ കൂണുകൾ പൊടിച്ച് പൗഡർ രൂപത്തിലാക്കി സൂപ്പിൽ നിന്നും സ്റ്റൂവിൽ നിന്നും അധികമുള്ള ജലാംശം വലി്ചെടുക്കാൻ ഉപയോ ഗിക്കുന്നു.

ഔഷധയോഗ്യമായ ചെവി ക്കൂണുകളുടെ അസാധാരണമായ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗം പല പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർബുദത്തിന്റെയും കൊളസ്ട്രോ ളിന്റെയും അപകടാവസ്‌ഥ ഒരു പരിധിവരെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്‌തി ഈ കൂണുകൾക്കുണ്ട്. പാലിൽ തിളപ്പിച്ച കൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വായ കഴുകുന്ന തിലൂടെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. മഞ്ഞപ്പി ത്തവും ആൽസ്ഹൈമേഴ്സും പോലെ മനുഷ്യായുസിന് ഭീഷ ണിയായി നിൽക്കുന്ന പലവിധ രോഗങ്ങ ൾക്കും കടിഞ്ഞാണി ടാനുള്ള കഴിവ് ചെവിക്കൂ ണുകൾക്കുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്‌തസ മ്മർദ്ദം, വിളർച്ച എന്നിവ നിയന്ത്രി ക്കാൻ ചെവിക്കൂ ണിനാകും.

മറ്റു കൂണുകളെപ്പോലെ തന്നെ ചെവിക്കൂണുകളെയും കൃത്രി മമായി ഉണ്ടാക്കിയ മാധ്യമത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്ക് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മരങ്ങ ളുടെ തടികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർച്ചപ്പൊടി, തവിട്, ധാന്യമണി കൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതത്തിലോ ചെവി ക്കൂണുകളെ വളർത്താവുന്ന താണ്. 78:20:1:1 എന്ന അനുപാത ത്തിൽ ഈർച്ചപ്പൊടി, തവിട്, കുമ്മായം, സൂക്രോസ് എന്നിവ യഥാക്രമം ചേർത്ത് അനുയോ ജ്യമായ മിശ്രിതം തയാറാക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ അറുപത് ശതമാനംവരെ ഈർപ്പം നില നിർത്തുക.

ഇങ്ങനെ തയാറാക്കിയ മിശ്രി തം പോളിപ്രോപിലീൻ ബാഗു കളിൽ നിറച്ചശേഷം അണുവിമു ക്‌തമാക്കുക. മിശ്രിതം തണുത്ത തിനുശേഷം ചെവിക്കൂൺ ഉണ്ടാ ക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്പോൺ ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ചേർ ക്കുക. സ്പോൺവളർച്ച വർധിപ്പി ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 25 ഡിഗ്രി 20 ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവിൽ ഇരുപത്തി യെട്ടുമുതൽ മുപ്പതു ദിവസം വരെ ഈ പോളിപ്രോപിലീൻ ബാഗു കൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുക. ആവ ശ്യാനുസരണം പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെവിക്കൂണുകൾ വിളവെടുത്ത് ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനോ മരുന്നു ണ്ടാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാം.

നിരവധി സവിശേഷതകളുള്ള ചെവിക്കൂണുകളെ യഥാവിധി ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗി ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ വർണനാതീതമാണ്. രോഗപ്രതിരോധശേഷി ഏറെ യുള്ള ചെവിക്കൂണുകൾ മനുഷ്യ ന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഓജസും തേജസും പകരുന്ന അദ്ഭുത ശക്‌തിസ്രോതസുകളാണ്.

മീനു മഹേശ്വരൻ
ഡോ.ലുലുദാസ്

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് പാത്തോളജി, കോളജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, വെള്ളായണി

വരുമാനവും വിനോദവും നൽകി പ്രദീപ്കുമാറിന്‍റെ അലങ്കാരക്കോഴികൾ
ആദായത്തിലുപരി സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത മുട്ടകൾ തരികയും, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ
അത്യുത്പാദനശേഷിയുള്ള കശുമാവിനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിൽ കശുമാവ് കൃഷിയിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്ന കേരളം ഇന്ന് വിസ്തൃതിയിലും ഉത്പാദനത്തലും
രാജപ്രൗഢിയോടെ രാജമല്ലി
ഇടക്കാലത്ത് മലയാളികളുടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും പൂന്തോ ട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായ
മാങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ജാതി
കണ്ടാൽ മാങ്ങയാണോ എന്നു തെറ്റിധരിക്കും. അത്രയ്ക്കു വലിപ്പം. 70 / 73 ജാതിക്ക ഒരുകിലോ തൂങ്ങും.
വീണ്ടുമൊരു ഞാറ്റുവേലക്കാലം; നട്ടുവളർത്താം ശാസ്ത്രീയമായി
മലയാളക്കരയിൽ കാർ ഷികവർഷത്തിന് തിരശീല ഉയരുന്നത് മേടമാസം ഒന്നാം തീയതി. മേടത്തിൽ ആരംഭിച്ച്
മഴക്കാലത്തും മത്സ്യസമൃദ്ധിക്ക് അടുക്കളക്കുളങ്ങൾ
ജലത്തിന്‍റെ പിഎച്ചിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ...മത്സ്യം വളർത്തുന്ന കർഷകർ
വർഷകാല കൃഷിക്ക് കാന്താരി
നമ്മുടെ മണ്ണിൽ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളരുന്ന മുളകിനത്തിലെ സൂപ്പർ താരമാണ് കാന്താരി മുളക്.
കൃഷിയെ പ്രണയിക്കുന്ന യുവത്വം
കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം കോളജ് കുമാര·ാരുടെയും കുമാരിമാരുടെയും കൂട്ടായ്മ കാണണമെങ്കിൽ
ബൈജുവിന്‍റേത് കാടകൾ നൽകിയ ജീവിതം
ആയിരം കോഴിക്ക് അരകാട മുട്ടയുടെയും ഗുണമേ·യുള്ള ഇറച്ചിയുടെയും സ്രോതസെന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം
അറിയാം, പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെ
വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതും തദേശീയ സസ്യങ്ങളുമായി ഈർപ്പം, പ്രകാശം, പോഷകവസ്തുക്കൾ
മണം തരും മുല്ല പണവും തരും
ടിവി. ചാനലുകൾ ആ വീട്ടമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്.
ഒരുങ്ങാം, മഴക്കാല പച്ചക്കറികൃഷിക്കായി
വേനൽക്കാലം തീരാറായി. അധികം താമസിയാതെ മണ്‍സൂണ്‍ ആരംഭിക്കും. മഴയ്ക്കു മുന്പേ പച്ചക്കറികൾ
രാസവളം വാങ്ങാനും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്; നയംമാറ്റം കർഷകരെ തുണക്കുമോ ?
സഹകരണ സ്റ്റോറിലോ വളക്കടയിലോ പോയി കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വളം വാങ്ങി തിരിച്ചു പൊന്നിരുന്ന നല്ലകാലം
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വെസ്റ്റിന്ത്യൻ ചെറി
കേരളത്തിന്‍റെ കാലാവ സ്ഥയിൽ നന്നായി വളരു ന്നതും ഏറെ പോഷകസന്പു ഷ്ഠവുമായ ഒരു ഫലവൃ ക്ഷമാ ണ് വെസ്റ്റിന്ത്യൻ ചെറി.
കാന്പസുകൾക്ക് ഒരു കൃഷി മോഡൽ
പ്രതീക്ഷയുടെ ഇളം പച്ചപ്പ് വിരിയുന്ന കാന്പസുകൾ. കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ മാറ്റങ്ങളെയും നൂതനമായ അറിവുകളെയും
വീട്ടുവളപ്പിൽ അരുമപ്പക്ഷികളുടെ വർണപ്രപഞ്ചം
കുട്ടിക്കാനത്ത് പ്ലാന്‍ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കുര്യൻ ജോണിന് നേട്ടങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറയാനുള്ളത്.
മണ്ണറിഞ്ഞുവേണം തെങ്ങിൻതൈ നടാൻ
മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമെ ആ മണ്ണ് തെങ്ങു കൃഷിക്ക്
അനന്തപുരിയിലെ എള്ളുകൃഷി
എള്ള് പൂത്തുകായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന പാടങ്ങളും എള്ളിൻ തോട്ടവും പണ്ട് കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു
കക്കയിൽ നിന്ന് മുത്ത്, മുത്താണ് മാത്തച്ചൻ
കാൽനൂറ്റാണ്ടായി വേറിട്ടൊരു ലാഭകൃഷിയിലാണ് കാസർഗോഡ് മാലക്കല്ലിലെ കടുതോടിൽ കെ.ജെ. മാത്തച്ചൻ.
ബയോ ഡീസൽ വ്യവസായ സാധ്യതയുമായി പുന്നമരം
കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം യാഥാ ർഥ്യമാകുന്ന കാലമാണിത്. ഇതിനു കാരണം ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളാണ്.
കാൻസറിനേയും ഹൃദ്രോഗത്തേയും ചെറുക്കാൻ കാബേജ്
വളരെ രുചികരവും ഗുണസന്പുഷ്ടവുമാണ് കാബേജ്. ജീവകങ്ങളും പോഷകങ്ങളും സമൃദ്ധമായ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറി കാൻസർ,
നാളികേരം: മൂല്യവർധനയ്ക്കു യന്ത്രസഹായം
ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്പന്നമാണ് നീര. തെങ്ങിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്ത് തന്നെ
മനംമയക്കും മോഹിനിച്ചീര
ഇത് മോഹിനി. പച്ചനിറത്തിൽ നല്ല ഉയരത്തിൽ നില്ക്കുന്ന പച്ചച്ചീര. പ്രകൃതിയിലെ മികച്ച പച്ചചീരകളിൽ
കരിന്പിന്‍റെ ജനിതക കലവറയൊരുക്കി കണ്ണൂർ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
കരിന്പ് കൃഷി വ്യാവസായി കാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കരിന്പിന്‍റെ ലോകോത്തര ജനിതക
കൃഷി ചെയ്യാം വെയിലിന്‍റെ ദിശനോക്കി
അനാദികാലം മുതൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതിക്ക് ആധാരമാണ് വെയിൽ. വെയിൽ ഒരേ സമയം കർഷകനെ
തീരദേശ കൃഷിക്ക് പാലക് ചീര
കേരളത്തിലെ കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും അറിയാത്ത ഒരു ഇലക്കറി വിളയാണ് പാലക്. ഉപ്പിനെ
പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാക്കി വിൽപ്പനയ്ക്ക്
ജ്യൂസ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജ്യൂസ് തന്നെ കുടിക്കണം. രക്തത്തിലെ കൗണ്ട് വർധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന
വരൾച്ചയെ ചെറുക്കാൻ ജലസേചനത്തിന്‍റെ രീതിശാസ്ത്രം
ഓരോ വർഷവും 300 സെന്‍റീമീറ്റർ (3000 മില്ലിമീറ്റർ) മഴ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം
പകൽവീട്ടിലും പച്ചക്കറി സമൃദ്ധി
ആതുര ശുശ്രൂഷാ സേവനരംഗത്ത്് വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിന് മാതൃകയായി മാറുകയാണ് പയ്യന്നൂർ
ഉദ്യാനത്തിലെ രാജകുമാരി പൂവ്
പിങ്ക് കലർന്ന ചുവപ്പുനിറമുള്ള പൂമൊട്ടുകൾ, വിടരുമ്പോൾ സോസറിന്റെ ആകൃതിയിൽ കടുംപർപ്പിൾ നിറമുള്ള പൂക്കൾ.
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.