പുഞ്ചിരി തൂകൂ... കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ...
ഒരു പുഞ്ചിരി ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒട്ടേറെയാണ്. കൂടുതൽ ആവിശ്വാസത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും മനോഹരമായ ചുണ്ടുകൾ വേണം. വെറുതെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രമോ ലിപ് ഗ്ലോസ് മാത്രമോ ഉപയോഗിച്ച് ചുണ്ടുകൾ മനോഹരമാക്കാം. എന്നാൽ ചുണ്ടിെൻറ സ്വാഭാവികമായ നിറവും ഭംഗിയും കിട്ടാൻ ചുണ്ടിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തെ മതിയാകൂ. വരണ്ടുണങ്ങിയ ചുണ്ടുകൾ സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും അഭംഗിയാണ്. നുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും മൃദുലമായ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ചുണ്ട്. കാലാവസ്‌ഥഅനുസരിച്ച് ചുണ്ടി*ു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞുവേണം സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ.

തണുപ്പു കാലമാകുന്നതോടെ ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ചിരിയുടെ അഴകു മാത്രമല്ല, മുഖത്തിെൻറ ശ്രീ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

സിഗരറ്റു വലിക്കുന്നതും പാൻമസാല പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടെ ഉമിനീരുകൊണ്ട് ചുണ്ട് നനയ്ക്കുന്നതും ചുണ്ടിെൻറ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്മെറ്റിക്കുകളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുക. ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിപ്സ്റ്റിക്കും ലിപ്ഗ്ലോസും ചുണ്ടിെൻറ സ്വാഭാവിക നിറം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.


* ചുണ്ടിൽ വാസ്ലൈനോ വെണ്ണയോ പുരട്ടുന്നത് ചുണ്ട് മൃദുവായിരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
* ലിപ് ബാം കൈയിൽ കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ചുണ്ട് വരണ്ടുപോകുന്നു എന്നു തോന്നുന്ന സമയത്ത് ലിപ് ബാം ഉപയോഗിക്കാം.
* ദിവസവും 810 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ചുണ്ട് വരണ്ടുപോകാതിരിക്കും.
* ബീറ്റ്റൂ് മുറിച്ച് ചുണ്ടിൽ ഉരസുന്നത് ചുണ്ടിെൻറ നിറം വർധിപ്പിക്കും. ചുണ്ടിെൻറ സൗന്ദര്യവും സ്നിഗ്ധതയും നിലനിറുത്താനും സഹായിക്കും.
* ചുണ്ടിെൻറ കറുപ്പുനിറം മാറാൻ നാരങ്ങാനീര് ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യാം. തേൻ ഉപയോഗിച്ച് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നതും ചുണ്ടിെൻറ നിറം വർധിക്കാൻ സഹായിക്കും.
* ചുണ്ടിലെ മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കാൻ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചു മൃദുവായി ഉരയ്ക്കുക.
* ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെയും അമിതമായ ഉപയോഗം ചുണ്ടിന് കറുപ്പുനിറം ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊഴിവാക്കുക.
* വെള്ളരിക്കയും കാരറ്റും ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുക.

എസ്.എം