Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കാർഷിക മേഖല. അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ക്ഷീരോത്പാദന മേഖല. കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യക്കൃഷി, പഴം പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളും മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിന്തുണയുമായി കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല

കൃഷി, മത്സ്യം വളർത്തൽ, ക്ഷീര വികസനം, കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റാർപ് വില്ലേജു തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ, പുല്ലഴിയിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർപ് വില്ലേജാണിത്.

എല്ലാവരും ജൈവ കൃഷിയിലേക്കും ഓർഗാനിക് ഉത്പാദനത്തിലേക്കും നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ രണ്ടു വർഷത്തെ സമയമെങ്കിലുമെടുക്കും എന്നാണ് കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ എൻട്രപ്രണർഷിപ് ഡയറക്ടർ ടി.പി സേതുമാധവൻ പറയുന്നത്. ന്ധസേഫ് റ്റു ഈറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉത്പാദനം നടത്തുന്നത്. അരി, പാൽ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, ഇറച്ചി എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പതു
വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഒൗട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിമാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ പുല്ലഴി സഹകരണ സംഘത്തിെൻറ ഒൗട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നതോടെ അവിടയെും ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങി.

ക്ഷീര മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

വനിതകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമായി സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ സർകലാശാല സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ അറിയിച്ചു. ഈ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പാലുത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇറച്ചി ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. റെഡി ടു കുക്ക്, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡാണുള്ളത്.

സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആൻഡ് അപ്രൻറീസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ കൂടുതലും ഹൃസ്വകാല പരിപാടികളാണ്.

നൂതന പദ്ധതികൾ

ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സഹായകരമാകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറായി വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെതാണ് കറവക്കാരനെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻമാരെ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി. കേരളത്തിൽ 98 ശതമാനം പശുക്കളും സങ്കരയിനം പശുക്കളാണ്. കറവക്കാരെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷീരകർഷകർക്കു മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

കറവക്കാരൻ എന്നുള്ള പേര് മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നു മാറ്റികൊണ്ടാണ് സർവകലാശാല പുതിയപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി ന്ധമിൽക്കോ ബൈക്ക്’ എന്ന പരിൽ പുതിയൊരു കറവ മെഷീനും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


ഒരു ബൈക്കിൽ കറവയന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി വീടുകളിലെത്തി കറവ നടത്തി മടങ്ങാം. മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ബാറ്ററി ബൈക്കിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. മിൽക്കോ ബൈക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാന്പത്തിക സഹായത്തിനായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണബാങ്കുകളെ സമീപിക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള കറവയുടെ പരിശീലനം വെറ്റിനറി സർകാലാശാലയിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.

ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷൻ, നാഷണൽ അക്കാദമി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കണ്‍സൾൻസി, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകൽ എന്നു തുടങ്ങി ഡയറി അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു നൽകാൻ സർവകാലാശാല തയ്യാറാണെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷനുമായി സർവകലാശാല എംഒയു ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മുതൽ

തുടക്കത്തിൽ 100 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. 25000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസവരുമാനമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലോടു കൂടി ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഇതിനു പുറമേ മലബാർ മേഖല ക്ഷീരോത്പാദക സംഘവുമായി ചേർന്ന് സംരംഭകത്വ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പാലിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉ്തപന്നങ്ങളായ നെയ്യ്, വെണ്ണ എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.

കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുള്ള സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് മറ്റൊരു പദ്ധതി. ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്പന്ന നിർാണം പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിെൻറ ലക്ഷ്യം. ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ
ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ക്ഷീരകർഷകർക്കായി ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ക്ഷീരപ്രഭ എന്ന സോഫ്റ്റ്വേർ കന്നുകാലികൾക്ക് ഏതളവിൽ തീറ്റ നൽകണം എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിുള്ളതാണ്.

കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന ഇവെറ്റ് കണക്റ്റ് എന്ന സംവിധാനം കർഷകർക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനായി ആരംഭിച്ചിുണ്ട്. നിലിവൽ തൃശ്ശൂർ, ഒല്ലൂർ, കൽപറ്റ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം വരും വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിയോജകമലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർവകാലാശാലയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇവെറ്റ് എന്ന അഡ്വൈസറി സെല്ലുവഴിയായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർഡമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

ആൻസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്...
പാലാ ഞാവള്ളിമംഗലത്തിൽ ആൻസി മാത്യുവിന് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചക്കയിൽ നിന്നും ആൻസി തയ്യാറാക്കിയ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം കേൾക്കണം. ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂട ആൻസി കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നൂറിലധികം...
രക്ഷിക്കാം, തോട്ടവിളകളെ
വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ""യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ തോട്ടവിള സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ തോട്ടവിള ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 46 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്.’’ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്...
മലബാർ: തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി പോലെയാണ് മലബാർ. ദക്ഷിണകേരളത്തേയും മധ്യകേരളത്തേയും വികസനവും വളർച്ചയും സന്പന്നമാക്കിയപ്പോൾ മലബാർ എന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.

മലബാറിലെ മിക്ക സംരംഭകരും കച്...
അറബ് ലോകം കീഴടക്കി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്
കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ദുബായിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേവലം ഒരു പ്രവാസി തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനുപരിയായി പാരന്പര്യമായി തന്‍റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ബിസിനസ് എന്ന ഇഷ്ടത്തെ ഏറെ ആവേശത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. കൈവെ...
രേണുക രാംനാഥ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ മാതാവ്
പ്രശസ്തമായ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്ന സ്ഥാപനം രേണുകയുടേതാണ്. രേണുക രാംനാഥ്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ, വിധിയുടെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല.

1995. രേണുകയ്ക...
സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
1975 ൽ കാസർഗോട്ടെ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം. 1986 ൽ ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ...
"പൊൻ പാലു'മായി പാലാഴി ഡയറി ഫാം
പതിനൊന്നു വർഷത്തെ നേവിയിലെ സേവനത്തിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കണ്ടത്തിൻതൊടുകയിൽ കെ സി ഫിലിപ്പ് വിവാഹത്തിനുശേഷം താമസത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടിയാണ്. 1991-ൽ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 1993-ൽ അ...
മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക്
മലബാറിന്‍റെ ഐടി ഹബ്ബാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്. ഉൗരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള യുഎൽ സൈബർ പാർക്കാണ് മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഐടി പാർക്കുകളുള്ള...
പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ്
കേരളത്തിൽനിന്നൊരു രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡ്, 2020-ഓടെ മലപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ലിസ്റ്റഡ് കന്പനി, രാജ്യമൊട്ടാകെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ...പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഷാജു തോമസ് ...
സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
3 ചായയുടെ കാശും കോടിപതിയും
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സന്പന്നനായ വാറൻ ബുഫെയുടേയും ഇന്ത്യയിലെ സന്പന്നരായ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്‍റെയുമൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്പോൾ പലരുടെയും മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയിതാണ്. ഇവരെപ്പോലെ കോടീശ്വരനാകാൻ എന്താണൊരു...
ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
LATEST NEWS
മദ്യ ലോബിക്കായി എന്തുചെയ്യാനും സർക്കാരിന് മടിയില്ല: സുധീരൻ
പ്രധാനമന്ത്രി കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ
ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ പാലം തകർന്ന് ആറ് പേർക്ക് പരിക്ക്
തോൽപ്പെട്ടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട
നാ​ഗ​പ​ട്ട​ണ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്ന് എ​ട്ടു പേ​ർ മ​രി​ച്ചു
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.