Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കാർഷിക മേഖല. അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ക്ഷീരോത്പാദന മേഖല. കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യക്കൃഷി, പഴം പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളും മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിന്തുണയുമായി കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല

കൃഷി, മത്സ്യം വളർത്തൽ, ക്ഷീര വികസനം, കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റാർപ് വില്ലേജു തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ, പുല്ലഴിയിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർപ് വില്ലേജാണിത്.

എല്ലാവരും ജൈവ കൃഷിയിലേക്കും ഓർഗാനിക് ഉത്പാദനത്തിലേക്കും നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ രണ്ടു വർഷത്തെ സമയമെങ്കിലുമെടുക്കും എന്നാണ് കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ എൻട്രപ്രണർഷിപ് ഡയറക്ടർ ടി.പി സേതുമാധവൻ പറയുന്നത്. ന്ധസേഫ് റ്റു ഈറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉത്പാദനം നടത്തുന്നത്. അരി, പാൽ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, ഇറച്ചി എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പതു
വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഒൗട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിമാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ പുല്ലഴി സഹകരണ സംഘത്തിെൻറ ഒൗട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നതോടെ അവിടയെും ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങി.

ക്ഷീര മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

വനിതകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമായി സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ സർകലാശാല സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ അറിയിച്ചു. ഈ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പാലുത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇറച്ചി ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. റെഡി ടു കുക്ക്, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡാണുള്ളത്.

സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആൻഡ് അപ്രൻറീസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ കൂടുതലും ഹൃസ്വകാല പരിപാടികളാണ്.

നൂതന പദ്ധതികൾ

ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സഹായകരമാകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറായി വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെതാണ് കറവക്കാരനെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻമാരെ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി. കേരളത്തിൽ 98 ശതമാനം പശുക്കളും സങ്കരയിനം പശുക്കളാണ്. കറവക്കാരെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷീരകർഷകർക്കു മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

കറവക്കാരൻ എന്നുള്ള പേര് മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നു മാറ്റികൊണ്ടാണ് സർവകലാശാല പുതിയപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി ന്ധമിൽക്കോ ബൈക്ക്’ എന്ന പരിൽ പുതിയൊരു കറവ മെഷീനും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


ഒരു ബൈക്കിൽ കറവയന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി വീടുകളിലെത്തി കറവ നടത്തി മടങ്ങാം. മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ബാറ്ററി ബൈക്കിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. മിൽക്കോ ബൈക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാന്പത്തിക സഹായത്തിനായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണബാങ്കുകളെ സമീപിക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള കറവയുടെ പരിശീലനം വെറ്റിനറി സർകാലാശാലയിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.

ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷൻ, നാഷണൽ അക്കാദമി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കണ്‍സൾൻസി, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകൽ എന്നു തുടങ്ങി ഡയറി അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു നൽകാൻ സർവകാലാശാല തയ്യാറാണെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷനുമായി സർവകലാശാല എംഒയു ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മുതൽ

തുടക്കത്തിൽ 100 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. 25000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസവരുമാനമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലോടു കൂടി ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഇതിനു പുറമേ മലബാർ മേഖല ക്ഷീരോത്പാദക സംഘവുമായി ചേർന്ന് സംരംഭകത്വ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പാലിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉ്തപന്നങ്ങളായ നെയ്യ്, വെണ്ണ എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.

കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുള്ള സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് മറ്റൊരു പദ്ധതി. ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്പന്ന നിർാണം പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിെൻറ ലക്ഷ്യം. ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ
ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ക്ഷീരകർഷകർക്കായി ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ക്ഷീരപ്രഭ എന്ന സോഫ്റ്റ്വേർ കന്നുകാലികൾക്ക് ഏതളവിൽ തീറ്റ നൽകണം എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിുള്ളതാണ്.

കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന ഇവെറ്റ് കണക്റ്റ് എന്ന സംവിധാനം കർഷകർക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനായി ആരംഭിച്ചിുണ്ട്. നിലിവൽ തൃശ്ശൂർ, ഒല്ലൂർ, കൽപറ്റ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം വരും വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിയോജകമലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർവകാലാശാലയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇവെറ്റ് എന്ന അഡ്വൈസറി സെല്ലുവഴിയായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർഡമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
വിരൽതുന്പിൽ ആഘോഷ വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെഡിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്
ഒരു വിവാഹമെത്തിയാൽ പിന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം, മനസമ്മതം, മധുരംവെപ്പ്,മൈലാഞ്ചിയിടൽ, വിരുന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. വരനും വധുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാ...
ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ പിഴയില്ലാതെ സെപ്റ്റംബർ വരെ
ജിഎസ്ടി സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ശരിയായ റിട്ടേണ്‍, സമയത്തു സമർപ്പിക്കുകയെന്നത്. ജിഎസ്ടി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ടേണിന്‍റെ ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: സന്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം
ഈയിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച്...
അധ്യാപികയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
ഹിന്ദി അധ്യാപികയിൽ നിന്നും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ കഥയാണ് ആലുവ പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി മരോട്ടിക്കൽ റജീന നസീറിനു പറയാനുള്ളത്.

എന്താണ് സംരംഭം

നൃത്താവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപനയും വാടകയ്ക്കു നൽകലു...
പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ....
സൗദി അറേബ്യയിലെ അലൂമിനിയം പ്ലാന്‍റിലായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷത്തോളം പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുമലയിൽ ജോർജ് ടി സാമുവലിന് ജോലി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന...
എടുക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടാം സുരക്ഷിതത്വം
അനിലിന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. മോശമല്ലാത്ത ശന്പളവും. സുഹൃത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം മൂലം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ആരോഗ്യ പോളിസിയുമെടുത്തു. അച്ഛനും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഫ്ളോട്ടർ പോളിസിയാണ...
ജി.എസ്.ടി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലുതും ധീരവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (ജിഎസ്ടി). 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ജിഎസ്ടി...
വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 1985 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. സ്വ​യം തൊ​...
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി അനന്തര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി: ഇതാണു മുദ്രാവാക്യമെങ്കിലും ജിഎസ്ടി വരുന്പോൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളായിരിക്കും. ഏതിനം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നികുതികൾ വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചിയിച്ചിട...
നികുതിലാഭ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇഎൽഎസ്എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഏതൊരാളുടേയും സാന്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നികുതിയാസൂത്രണം. ആദായനികുതി നിയമം വ്യക്തികൾക്കു നിരവധി നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചില ചെലവുകൾ, ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ, ചില സംഭാവനകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നി...
സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി ഇവർ
ഏതു മേഖലയെടുത്താലും പുരുഷൻമാരേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നലല്ല സ്ത്രീകൾ. പുതിയ സംരഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. മുൻതലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാന...
ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മ...
ഹാൻഡ് ലൂം ഡോർമാറ്റുകളിലൂടെ വരുമാനം നേടാം
സ്വയം സംരംഭകയാകുന്നതോടൊപ്പം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളിലേക്ക് തൊഴിലും അതോടൊപ്പം സാന്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും പകരുകയാണ് ആലുവ എടത്തല സ്വദേശി കൊനക്കാട്ടുപറന്പിൽ സജീന സലാം. സജീന സലാമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്പതു പേരടങ്ങുന്...
ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന്‍റെ മാറുന്ന മുഖം
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ദീർഘ ഉത്പാദന കാലയളവ്, ചഞ്ചലമായ മണ്‍സൂണ്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തുണ്ടു ഭൂമിയും ചേരുന്ന കൃഷിയുടേയും മറ്റു ഗ്രാമീണ സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും സമാനതയില്ലാത്ത സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന് തടസ...
സന്തോഷം പൂർണമാക്കാൻ എടുക്കാം, മറ്റേണിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്
അച്ഛനും അമ്മയുമാകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം അവരുടെ സാന്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത...
നിക്ഷേപത്തിനൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ, താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതായി വരും.’’ ലോകപ്രശസ്ത നിക്ഷേപ ഗുരു വാറൻ ബുഫെയുടെ വാക്കുകളാണ്.

ഇത് അക്ഷരാർഥത്തിൽത്തന്നെ ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക...
ജി​എ​സ്ടി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റാ​ൻ കേ​ര​ളം ത​യാ​ർ
ച​​​​രി​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ലെ നാ​​​​ഴി​​​​ക​​​​ക്ക​​​​ല്ലാ​​​​യ നി​​​​കു​​​​തി പ​​​​രി​​​​ഷ്ക​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കു രാ​​​​ജ്യം മാ​​​​റാ​​​​ൻ ഇ​​​​നി മൂ​​​​ന്നു ദി​​​​നം കൂ​​​​ടി മാ​​​​ത്രം. വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​...
കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ടു താ​നും. ചി​ല ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​...
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. ഇത്രയും കാലം വീട്ടിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പോക്കറ്റ് മണികൊണ്ട് വളരെ ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഇനി അതു പറ്റില്ല ജീവിതം ഒ...
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു ജി​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, അത് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമാകുമെങ്കിലും നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോള...
LATEST NEWS
ഡാ​നി​ഷ് രാ​ജ​കു​മാ​ര​ന് ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ പ​മ്പി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു
മാ​ക്രോ​ണി​ന്‍റെ പ​ത്നി​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ വ​നി​താ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ മുൻ അമേരിക്കൻ സൈനികൻ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി
ചതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കില്ല: ഒപിഎസ്-ഇപിഎസ് ലയനത്തെ എതിർത്ത് ദിനകരൻ
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.