Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കാർഷിക മേഖല. അഗ്രി ബിസിനസ് എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ക്ഷീരോത്പാദന മേഖല. കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യക്കൃഷി, പഴം പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളും മൂല്യവർധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പിന്തുണയുമായി കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാല

കൃഷി, മത്സ്യം വളർത്തൽ, ക്ഷീര വികസനം, കോഴി വളർത്തൽ എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റാർപ് വില്ലേജു തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂർ, പുല്ലഴിയിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർപ് വില്ലേജാണിത്.

എല്ലാവരും ജൈവ കൃഷിയിലേക്കും ഓർഗാനിക് ഉത്പാദനത്തിലേക്കും നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൈവകൃഷിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ രണ്ടു വർഷത്തെ സമയമെങ്കിലുമെടുക്കും എന്നാണ് കേരള വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലെ എൻട്രപ്രണർഷിപ് ഡയറക്ടർ ടി.പി സേതുമാധവൻ പറയുന്നത്. ന്ധസേഫ് റ്റു ഈറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉത്പാദനം നടത്തുന്നത്. അരി, പാൽ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, ഇറച്ചി എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പതു
വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഒൗട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിമാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ പുല്ലഴി സഹകരണ സംഘത്തിെൻറ ഒൗട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നതോടെ അവിടയെും ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങി.

ക്ഷീര മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ

വനിതകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമായി സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ സർകലാശാല സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ അറിയിച്ചു. ഈ പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പാലുത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇറച്ചി ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. റെഡി ടു കുക്ക്, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഡിമാൻഡാണുള്ളത്.

സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആൻഡ് അപ്രൻറീസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികൾ കൂടുതലും ഹൃസ്വകാല പരിപാടികളാണ്.

നൂതന പദ്ധതികൾ

ക്ഷീര കർഷകർക്ക് സഹായകരമാകുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറായി വരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെതാണ് കറവക്കാരനെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻമാരെ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി. കേരളത്തിൽ 98 ശതമാനം പശുക്കളും സങ്കരയിനം പശുക്കളാണ്. കറവക്കാരെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷീരകർഷകർക്കു മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.

കറവക്കാരൻ എന്നുള്ള പേര് മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നു മാറ്റികൊണ്ടാണ് സർവകലാശാല പുതിയപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി ന്ധമിൽക്കോ ബൈക്ക്’ എന്ന പരിൽ പുതിയൊരു കറവ മെഷീനും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ബൈക്കിൽ കറവയന്ത്രം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി വീടുകളിലെത്തി കറവ നടത്തി മടങ്ങാം. മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ബാറ്ററി ബൈക്കിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. മിൽക്കോ ബൈക്ക് വാങ്ങാനുള്ള സാന്പത്തിക സഹായത്തിനായി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണബാങ്കുകളെ സമീപിക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ചുള്ള കറവയുടെ പരിശീലനം വെറ്റിനറി സർകാലാശാലയിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.

ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷൻ, നാഷണൽ അക്കാദമി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കണ്‍സൾൻസി, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകൽ എന്നു തുടങ്ങി ഡയറി അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു നൽകാൻ സർവകാലാശാല തയ്യാറാണെന്ന് ടി.പി സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ദേശീയ ക്ഷീര വികസന കോർപറേഷനുമായി സർവകലാശാല എംഒയു ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി ഏപ്രിൽ മുതൽ

തുടക്കത്തിൽ 100 പേർക്കാണ് തൊഴിൽ നൽകുന്നത്. 25000 രൂപയാണ് പ്രതിമാസവരുമാനമായി മിൽക്കിംഗ് ടെക്നീഷ്യന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലോടു കൂടി ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഇതിനു പുറമേ മലബാർ മേഖല ക്ഷീരോത്പാദക സംഘവുമായി ചേർന്ന് സംരംഭകത്വ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പാലിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർധിത ഉ്തപന്നങ്ങളായ നെയ്യ്, വെണ്ണ എന്നിവ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഐസ്ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെഡി ടു ഈറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്.

കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുള്ള സംരംഭകത്വ പരിശീലന പരിപാടികളാണ് മറ്റൊരു പദ്ധതി. ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, വൈവിധ്യമാർന്ന ഉത്പന്ന നിർാണം പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിെൻറ ലക്ഷ്യം. ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ
ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ക്ഷീരകർഷകർക്കായി ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ക്ഷീരപ്രഭ എന്ന സോഫ്റ്റ്വേർ കന്നുകാലികൾക്ക് ഏതളവിൽ തീറ്റ നൽകണം എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിുള്ളതാണ്.

കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന ഇവെറ്റ് കണക്റ്റ് എന്ന സംവിധാനം കർഷകർക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനായി ആരംഭിച്ചിുണ്ട്. നിലിവൽ തൃശ്ശൂർ, ഒല്ലൂർ, കൽപറ്റ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സംവിധാനം വരും വർഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിയോജകമലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർവകാലാശാലയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇവെറ്റ് എന്ന അഡ്വൈസറി സെല്ലുവഴിയായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർഡമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.

കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി
നി​​​കു​​​തി​​​ബാ​​​ധ്യ​​​ത കു​​​റ​​​യു​​​ന്നി​​​ല്ല...
എ​​​ക്സൈ​​​സ് ഡ്യൂ​​​ട്ടി​​​യും വാ​​​റ്റും സേ​​​വ​​​ന​​​നി​​​കു​​​തി​​​യും ഏ​​​കോ​​​പി​​​പ്പി​​​ച്ച് ജി​​​എ​​​സ്ടി വ​​​ന്ന​​​പ്പോ​​​ൾ നി​​​കു​​​തി​​​ക്കുമേ​​​ൽ ...
ജീവിത ലക്ഷ്യവും ആസൂത്രണവും എസ്ഐപിയും
ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബില്ലു നൽകാൻ പണം വേണം. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ
ഏ​​​ട്ടി​​​ല​​​പ്പ​​​ടി, പ​​​യ​​​റ്റി​​​ലി​​​പ്പ​​​ടി
ച​​​ര​​​ക്കു​​​സേ​​​വ​​​ന നി​​​കു​​​തി (ജി​​​എ​​​സ്ടി) കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​ന്ന​​​ത് ഉ​​​പ​​​ഭോ​​​ക്താ​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്കു വ​​​ലി​​​യ നേ​​​ട്ട​​​മാ​​​കും എ​​​ന്നാ​...
അധികാരം നഷ്‌‌ടമായി
ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.
ഒ​​​രൊ​​​റ്റ പ​​​രോ​​​ക്ഷ നി​​​കു​​​തി
ജൂ​​​ൺ 30 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി ഭാ​​​ര​​​തം മ​​​റ്റൊ​​​രു യാ​​​ത്ര തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക​​​യാ​​​ണ്. 1947 ഓ​​​ഗ​​​സ്റ്റ് 14 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​...
ആദ്യശന്പളം മുതൽ ആസൂത്രണം തുടങ്ങാം
ആദ്യത്തെ ശന്പളം കിട്ടുന്നതിനു തലേന്നു രാത്രി പലർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയാണ്. ആദ്യത്തെ
എ​ൻ​പി​എ​സ്: പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പം നി​കു​തി ലാ​ഭ​വും
സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ കാഷ് ആയി സ്വീകരിച്ചാൽ
ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് കാഷ് ആയിട്ടാണെന്നു ഗവണ്‍മെൻറ് കരുതുന്നത്.
ആദ്യം സംരക്ഷണം; പിന്നൈ സന്പാദ്യം
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധനകാര്യ ആസൂത്രണം. അതേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള
വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
"ആധാര'മാകുന്ന ആധാർ
ഭാവിയിൽ സാന്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഭവന വായ്പയുടെ നികുതിയിളവുകൾ
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇളവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മൂന്നു വകുപ്പുകളിലാണ് വീടിന്‍റെ
വീടിലൂടെ സന്പത്ത്
നെയ്യപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം... എന്ന ചൊല്ലുപോലെയാണ് വായ്പ എടുത്തു രണ്ടാമതൊരു വീടു വാങ്ങിയാ
സാം വാൾട്ടണ്‍: റീട്ടെയിൽ ബിസിനസിന്‍റെ കുലപതി
കച്ചവടത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയ ആൾ ആരെന്ന
മികവിന്‍റെ തിളക്കത്തിൽ പ്രിസ് ട്രേഡിംഗ് കന്പനി
ബിസിനസിൽ പുതുമകൾക്കു വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്
ഗ്രാൻഡ്മാസ് @ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്
മാതൃമനസിന്‍റെ മഹത്വമറിയുന്നവരെല്ലാം ഗ്രാൻഡ്മാസ് എന്ന നാമത്തോടു വിശുദ്ധമായൊരു ബന്ധം ഹൃദയത്തിൽ
ആതിഥ്യത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ
നാട്ടിൽ വന്നു കാറിൽ തിരിച്ചുപോകുന്പോഴാണ് താൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിനു മുന്പിൽ ചെറിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത്.
സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഉയർന്നു പറക്കാൻ സിൽക്ക് എയർ
സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്‍റെ റീജണൽ വിംഗായ സിൽക്ക് എയർ ഇന്ത്യ 27 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന മികവുമായാണ്
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ‘പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്’
പിഎൻസി മേനോൻ എന്നു പരക്കേ അറിയപ്പെടുന്ന പുത്തൻ നെടുവക്കാണ് ചെന്താമരാക്ഷ മേനോനെക്കുറിച്ചു
അടിസ്‌ഥാന സൗകര്യ മേഖലയാണ് താരം
വ്യക്‌തിഗത നികുതിദായകന് നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാന പരിധി പുതുക്കിയത്, അടിസ്‌ഥാന സൗകര്യമേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കൽ ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം, ഇന്ത്യയെ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമിയിലേക്ക്
റീട്ടെയിലിംഗിന് ഊന്നൽ നൽകി പിഎൻബി ബാങ്ക്
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെ എട്ടു ജില്ലകളിലായി 77 ശാഖകളും 92 എടിഎുകളുമാണ് എറണാകുളം സർക്കിളിെൻറ കീഴിലുള്ളത്. നടപ്പുവർഷം 810 ശാഖകൾ തുറക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി...
പലിശ കുറയ്ക്കലിന്‍റെ കാലം അവസാനിക്കുന്നു
റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ പണനയ കമ്മിറ്റി റീപോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. ഭൂരിപക്ഷം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും
കേരളീയർക്കിഷ്ടം സ്വർണപ്പണയ വായ്പ
കേരളീയർക്കിഷ്ടം സ്വർണം ഈടുവച്ച് വായ്പ എടുക്കുന്നതാണ്. സംസ്‌ഥാനത്തു നൽകിയിുള്ള റീട്ടെയിൽ വായ്പകളിൽ 35 ശതമാനവും സ്വർണപ്പണയത്തിന്മേലുള്ള വായ്പകളാണ്
മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ താങ്ങായി യൂണിയൻ ബാങ്ക്
രണ്ടു വർഷമായി ‘റാം’ യൂണിയൻ ബാങ്കിെൻറ സംസ്‌ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്തു പകരുന്നു.
കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുക കണ്ടെത്താൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
ലളിതം, സുന്ദരം, സുതാര്യം! ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ദീർഘകാലത്തിൽ സമ്പത്തു സൃഷ്ടിക്കാൻ
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നല്ലതോ?
എനിക്ക് ഉറപ്പാണ.് ഈ തലക്ക്െ വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കും. എഴുത്തുകാരന് ഭ്രാന്ത്പിടിച്ചോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.