Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന ശന്പളത്തെ ചെലവാക്കി തീർത്താൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് പണം ലഭിക്കും. ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയും ശന്പളവുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലം കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം.
അവിടെ പണം നൽകാനും സഹായിക്കാനും ആരുമുണ്ടാകില്ല. അതുവരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചതിനാൽ പല സന്തോഷങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ എന്താണ് വഴി? വഴിയുണ്ട്. ശന്പളം കിട്ടി തുടങ്ങുന്പോൾ മുതൽ റിട്ടയർമെന്‍റിനായി നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങുക.
ശന്പളക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദീർഘകാലത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണ് എംപ്ലോയി പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട്(ഇപിഎഫ്). തൊഴിലാളിയുടെ ശന്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചിത ശതമാനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലുടമയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനവും കൂടി ഈ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ചേരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇതു നിർബന്ധവുമാണ്.

ഒരാൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്പോൾ മുതൽ ഇപിഎഫിലേക്ക് എല്ലാ മാസത്തെയും വരുമാനത്തിന്‍റെ നിശ്ചിത പങ്ക് നീക്കിവെക്കണം. തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപിഎഫിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ശന്പളത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപനം തന്നെ ഇപിഎഫിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും. ക്രമമായ നിക്ഷേപശീലം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു.

റിട്ടയർമെന്‍റ് മാത്രമല്ല പല ദീർഘകാല നിക്ഷേപലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും ഇപിഎഫ് സഹായിക്കും ഇപിഎഫിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും വിഹിതം 12 ശതമാനമാണ്. ജോലിക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. പക്ഷേ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം 12 ശതമാനം തന്നെയായിരിക്കും.

ഇപിഎഫ്ഒ

എംപ്ലോയിമെന്‍റ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇപിഎഫ് സംബന്ധമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതും അവയെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും.
ഇതിനൊക്കെപ്പുറമേ ഇപിഎഫ്ഒയും സ്മാർട്ടാകുകയാണ്. അതിനായി എം-ഇപിഎഫ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബാലൻസ് അറിയാൻ മിസ്ഡ് കോൾ, എസ്എംഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ. ക്ലെയിമുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇ-കോർട്ട് സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ ഇപിഎഫിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഗികമായി തുക പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീടുവയ്ക്കാൻ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 ശതമാനത്തോളം പിൻവലിക്കാം തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. സമൂലമായ മാറ്റത്തിലൂടെ പുതുമ നേടുകയാണ് ഇപിഎഫ്.

ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപത്തിന് 8.65 ശതമാനം പലിശ

ഇപിഎഫ്ഒയാണ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 2016-17 വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് 8.65 ശതമാനമാക്കാനുള്ള എംപ്ലോയിമെന്‍റ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതോടെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

തുക പിൻവലിക്കാൻ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ, വീടുവാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇപിഎഫിലെ തുക ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും.
പക്ഷേ അതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിരവധിയാ യിരുന്നു. തൊഴിലുടമയുടെ ഒപ്പ്, എന്തിനുവേണ്ടിയാണോ പണം പിൻവലിക്കുന്നത് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി മുതൽ ഉപഭോക്താവ് പണം പിൻവലിക്കാൻ അനവധി രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും മാത്രം മതി.

ഇരുപതു വർഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഇപിഎഫിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്ത് ലോയാൽറ്റി കം ബെനഫിറ്റായി 50,000 രൂപ വരെ നൽകും. സ്ഥിരമായി അംഗവൈകല്യമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ 20 വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളുവെങ്കിൽ കൂടി ഈ തുക നൽകും.

ഇപിഎഫ് തുക 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

എംപ്ലോയി പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി തുക പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അത് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാകും. 2015 ജൂലൈയിൽ ഇത് 20 ദിവസമായി കുറച്ചിരുന്നു അതാണ് വീണ്ടും പത്തു ദിവസത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2017 മെയ് ഒന്നിന് ഒരു ഓണ്‍ലൈൻ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ആധാറും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുെ ക്ലെയിമുകൾ മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കി നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ അത് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓണ്‍ലൈൻ ആകുന്നതോടെ കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുകയാണ് ഇടപാടുകൾ.


പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ഇ-കോർട്ട്

ഇതു കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇ-കോർട്ട് മാനേജ്മെന്‍റ് സംവിധാനം കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം. 1952 ലെ ഇപിഎഫ് ആൻഡ് എംപി ആക്ടിലെ കോടതി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇതോടെ പേപ്പർ രഹിത സംവിധാനത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇത് എളുപ്പമാക്കും.
പരാതിക്കാരൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് അയാളുടെ കേസിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് മെസേജ് ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ ഓണ്‍ലൈനായി കേസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഇപിഎഫ് തുക

1952 ലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് സ്കീമിലെ 68 ജെ, 68 എൻ എന്നീ ക്ലോസുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്താണ് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഇപിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കൽ എളുപ്പമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്ലോസ് 68 ജെയിൽ നിക്ഷേപകനോ നിക്ഷേപകന്‍റെ ആശ്രിതർക്കോ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സക്കായി ഇപിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കാൻ നിശ്ചിത ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ മതി. ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും വേണ്ട.
വികലാംഗർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള തുക ഇപിഎഫിൽനിന്നു പിൻവലിക്കാം. ഭേദഗതി വന്നതോടെ നിശ്ചിത ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ മതി. ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനു മുൻപ് തുക പിൻവലിക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വേണമായിരുന്നു. നിശ്ചിത ഫോമുകൾ ഇപിഎഫിന്‍റെ പോർട്ടലിൽ നി്ന്നും ലഭിക്കും.

ജോലി മാറിയാലോ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തു സംഭവിക്കും

ജോലി മാറുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കു കയറുന്പോൾ ഈ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് നന്പർ തന്നെ അവിടെ നൽകുക. ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലെ തുക വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം.

ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധം

ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിനോട് ആധാർ നന്പർ യോജിപ്പിക്കണമെന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 30 ആണ്. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 30 ആയിരുന്നു അതു ജൂണ്‍ 30 വരെ ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ആധാർ നൽകാൻ സമയമുണ്ട്.

1995-ലെ എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പുതിയതായി ചേരുന്നവരുടെ ആധാർ നന്പർ തൊഴിലുടമ നൽകണം.

ആധാറുമായി ഇപിഎഫിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം

1. ഇപിഎഫ് പോർട്ടലിൽ യുഎഎൻ നന്പർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കുക.
2. സ്ക്രീനിലെ കെവൈസി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. ആധാർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ആധാർ നന്പറും ആധാർ കാർഡിലെ പേരും നൽകുക.
4. വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യുക
5. പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുശേഷം പെൻഡിംഗ് കെവൈസി ഡീറ്റയിൽസ് എന്നുള്ളത് മാറി. അപ്രൂവ്ഡ് കെവൈസി ഡീറ്റയിൽ എന്നായാൽ ആധാറുമായി അക്കൗണ്ടിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു.

സഹോദരങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനും ഇപിഎഫിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാം

ഇപിഫ് അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്‍റെ ഇപിഎഫിലെ തുക മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനെന്നപോലെ സഹോദരങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനായും പിൻവലിക്കാം.
ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്കേ ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. കല്യാണ ആവശ്യത്തിനായി മൂന്നു തവണ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 50 ശതമാനം വരെയാണ് പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. തുക ഒറ്റതവണയായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇപിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോം നംന്പർ 31 ഇതിനായി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ മതി. കൂടാതെ ചടങ്ങിന്‍റെ തീയതി, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും കല്യാണ ക്ഷണക്കത്തിന്‍റെ ഒരു കോപ്പിയും ഇതോടൊപ്പം നൽകണം.

വീടു വാങ്ങിക്കാൻ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 % വരെ

നാലു കോടിയിലധികം വരുന്ന ഇപിഎഫ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപിഎഫ്ഒ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വീടു വാങ്ങിക്കാനായി നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാമെന്നത്. കൂടാതെ വീടുവാങ്ങിക്കാനുള്ള ഡൗണ്‍ പേമെന്‍റ്, വായ്പ എടുത്ത് വീടുവാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഇംഎംഐ അടവ് തുടങ്ങിയവയും ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നടത്താമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി.

നൊമിനിറ്റ ജോസ്

നീര മികച്ച ആരോഗ്യ ഒൗഷധ പാനീയം
വർധിച്ച അയണിന്‍റെ അളവ്, കാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതരോധിക്കുവാനുള്ള ആന്‍റി ഓക്സിഡന്‍റ് കഴിവ്, പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കൽ, മനുഷ്യശരീരത്തൽ മൂത്രത്തിന്‍റെ അളവു വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്, ഉയർന്ന രോഗപ്രതിരോധശേഷി ... നീരയുടെ ഒ...
ഭാരമാകുന്ന ജിഎസ്ടി
രാജേഷ് വർഷങ്ങളായി ശ്രീമൂലനഗരത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. എല്ലാവരും സ്ഥിര ഉപഭോക്താക്കളായതിനാൽ കടയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം പരിചയക്കാരാണ്. അധികമാരും ബില്ലും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെയോ ഒരു ബില്ലിംഗ് ബുക്കി...
ചെറുപ്പത്തിലെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം
അശോകിന് ജോലി കിട്ടി. നാട്ടിലെ പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു അത്. കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ ഉൽസാഹിയും നല്ല സ്വഭാവവുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. സാന്പത്തികമായി അത്ര മെച്ചമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവൻ. ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കായുള്ള ത...
ലിഖിത ഭാനു : കർഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക്
ലിഖിത ഭാനു. കണ്ടു പഠിക്കാനേറെയുണ്ട് ഈ പെണ്‍കുട്ടിയിൽ നിന്ന്.
ബയോടെക്നോളജി എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദം നേടിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ കോർപറേറ്റ് മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ജോലി തേടുകയേയുള്ളു. അല്ലാതെ സ്വയമൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്...
പ്രസക്തിയില്ലാത്ത എൻഎവി
കുറഞ്ഞ എൻഎവിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൂടിയ എൻഎവിയുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളതാണെന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാം. കാരണം പത്തു രൂപ വിലയുള്ള ഓഹരി, പതിനായിരം...
നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു ഇ​തു വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​രം
നോ​ട്ട് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, ജി​എ​സ്ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ശേ​ഷം സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു അ​സ​ന്നി​ഗ്ധാ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യ്ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ദി​ശ ഇ​നി​യും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ...
നോ ടെൻഷൻ, അവധി ദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കാം
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതും ദീർഘ കാലം ഈടു നിൽക്കുന്നതുമായ ഉത്പന്നങ്ങളിലൂടെ ഉത്പന്ന ശ്രേണി വിപുലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെയിന്‍റ് നിർമാണ കന്പനികളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഈ ലക്ഷ്യത്തിന...
കാപ്പി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ആഗോളതലത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പിദിനമായി ആചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്‍റർനാഷണൽ കോഫി ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാപ്പിദിനം ആഘോഷിക്കുുന്നത്. 2015 മുതൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോട് കൂടി ദിനാചരണ പരി...
വളരെ കൂടുന്പോൾ വാങ്ങരുത് വളരെ കുറയുന്പോൾ വിൽക്കരുത്
ഓഹരി വിപണി വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. രണ്ടു മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് 18,000 പോയിന്‍റിൽനിന്ന് 32,000 ത്തിലേക്ക് സെൻസെക്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിഫ്റ്റി പതിനായിരത്തിനു മുകളിലുമെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണിയിൽ വാങ്ങലും വിൽക്കലും
അനുയോജ്യനായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യപടി. ബ്രോക്കറുടെ വിശ്വാസ്യതയും ചരിത്രവും സാന്പത്തിക നിലയും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. സേവന നിലവാരവും ഇടപാടുകാർക്കിടയിലുള്ള അംഗീകാരവും പരിഗണനയിലെടുക്കണം. ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകഴ...
ആൻസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്...
പാലാ ഞാവള്ളിമംഗലത്തിൽ ആൻസി മാത്യുവിന് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചക്കയിൽ നിന്നും ആൻസി തയ്യാറാക്കിയ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം കേൾക്കണം. ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂട ആൻസി കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നൂറിലധികം...
രക്ഷിക്കാം, തോട്ടവിളകളെ
വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ""യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ തോട്ടവിള സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ തോട്ടവിള ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 46 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്.’’ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്...
മലബാർ: തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി പോലെയാണ് മലബാർ. ദക്ഷിണകേരളത്തേയും മധ്യകേരളത്തേയും വികസനവും വളർച്ചയും സന്പന്നമാക്കിയപ്പോൾ മലബാർ എന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.

മലബാറിലെ മിക്ക സംരംഭകരും കച്...
അറബ് ലോകം കീഴടക്കി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്
കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ദുബായിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേവലം ഒരു പ്രവാസി തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനുപരിയായി പാരന്പര്യമായി തന്‍റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ബിസിനസ് എന്ന ഇഷ്ടത്തെ ഏറെ ആവേശത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. കൈവെ...
രേണുക രാംനാഥ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ മാതാവ്
പ്രശസ്തമായ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്ന സ്ഥാപനം രേണുകയുടേതാണ്. രേണുക രാംനാഥ്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ, വിധിയുടെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല.

1995. രേണുകയ്ക...
സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
1975 ൽ കാസർഗോട്ടെ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം. 1986 ൽ ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ...
"പൊൻ പാലു'മായി പാലാഴി ഡയറി ഫാം
പതിനൊന്നു വർഷത്തെ നേവിയിലെ സേവനത്തിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കണ്ടത്തിൻതൊടുകയിൽ കെ സി ഫിലിപ്പ് വിവാഹത്തിനുശേഷം താമസത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടിയാണ്. 1991-ൽ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 1993-ൽ അ...
മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക്
മലബാറിന്‍റെ ഐടി ഹബ്ബാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്. ഉൗരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള യുഎൽ സൈബർ പാർക്കാണ് മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഐടി പാർക്കുകളുള്ള...
പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ്
കേരളത്തിൽനിന്നൊരു രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡ്, 2020-ഓടെ മലപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ലിസ്റ്റഡ് കന്പനി, രാജ്യമൊട്ടാകെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ...പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഷാജു തോമസ് ...
സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
LATEST NEWS
ഹാദിയയെ അടച്ചിട്ട കോടതിയിൽ കേൾക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
ശശീന്ദ്രന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ഫോണ്‍ കെണി കേസ്: ജുഡീഷൽ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു
ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് സുധീരൻ
കൊട്ടാരക്കരയിൽ മിന്നലേറ്റ് യുവതി മരിച്ചു
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.