Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്ന ശന്പളത്തെ ചെലവാക്കി തീർത്താൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് പണം ലഭിക്കും. ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയും ശന്പളവുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലം കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം.
അവിടെ പണം നൽകാനും സഹായിക്കാനും ആരുമുണ്ടാകില്ല. അതുവരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചതിനാൽ പല സന്തോഷങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ എന്താണ് വഴി? വഴിയുണ്ട്. ശന്പളം കിട്ടി തുടങ്ങുന്പോൾ മുതൽ റിട്ടയർമെന്‍റിനായി നിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങുക.
ശന്പളക്കാരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദീർഘകാലത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണ് എംപ്ലോയി പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട്(ഇപിഎഫ്). തൊഴിലാളിയുടെ ശന്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിശ്ചിത ശതമാനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലുടമയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനവും കൂടി ഈ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് ചേരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇതു നിർബന്ധവുമാണ്.

ഒരാൾ തൊഴിലെടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്പോൾ മുതൽ ഇപിഎഫിലേക്ക് എല്ലാ മാസത്തെയും വരുമാനത്തിന്‍റെ നിശ്ചിത പങ്ക് നീക്കിവെക്കണം. തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപിഎഫിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ശന്പളത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപനം തന്നെ ഇപിഎഫിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും. ക്രമമായ നിക്ഷേപശീലം തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു.

റിട്ടയർമെന്‍റ് മാത്രമല്ല പല ദീർഘകാല നിക്ഷേപലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും ഇപിഎഫ് സഹായിക്കും ഇപിഎഫിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും വിഹിതം 12 ശതമാനമാണ്. ജോലിക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. പക്ഷേ, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം 12 ശതമാനം തന്നെയായിരിക്കും.

ഇപിഎഫ്ഒ

എംപ്ലോയിമെന്‍റ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇപിഎഫ് സംബന്ധമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതും അവയെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും.
ഇതിനൊക്കെപ്പുറമേ ഇപിഎഫ്ഒയും സ്മാർട്ടാകുകയാണ്. അതിനായി എം-ഇപിഎഫ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബാലൻസ് അറിയാൻ മിസ്ഡ് കോൾ, എസ്എംഎസ് സംവിധാനങ്ങൾ. ക്ലെയിമുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇ-കോർട്ട് സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ ഇപിഎഫിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഗികമായി തുക പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീടുവയ്ക്കാൻ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 ശതമാനത്തോളം പിൻവലിക്കാം തുടങ്ങിയ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. സമൂലമായ മാറ്റത്തിലൂടെ പുതുമ നേടുകയാണ് ഇപിഎഫ്.

ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപത്തിന് 8.65 ശതമാനം പലിശ

ഇപിഎഫ്ഒയാണ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപിഎഫ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 2016-17 വർഷത്തെ പലിശ നിരക്ക് 8.65 ശതമാനമാക്കാനുള്ള എംപ്ലോയിമെന്‍റ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതോടെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

തുക പിൻവലിക്കാൻ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ, വീടുവാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇപിഎഫിലെ തുക ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും.
പക്ഷേ അതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിരവധിയാ യിരുന്നു. തൊഴിലുടമയുടെ ഒപ്പ്, എന്തിനുവേണ്ടിയാണോ പണം പിൻവലിക്കുന്നത് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഒപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി മുതൽ ഉപഭോക്താവ് പണം പിൻവലിക്കാൻ അനവധി രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും മാത്രം മതി.

ഇരുപതു വർഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഇപിഎഫിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്ത് ലോയാൽറ്റി കം ബെനഫിറ്റായി 50,000 രൂപ വരെ നൽകും. സ്ഥിരമായി അംഗവൈകല്യമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ 20 വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളുവെങ്കിൽ കൂടി ഈ തുക നൽകും.

ഇപിഎഫ് തുക 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

എംപ്ലോയി പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി തുക പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അത് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാകും. 2015 ജൂലൈയിൽ ഇത് 20 ദിവസമായി കുറച്ചിരുന്നു അതാണ് വീണ്ടും പത്തു ദിവസത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2017 മെയ് ഒന്നിന് ഒരു ഓണ്‍ലൈൻ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ആധാറും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുെ ക്ലെയിമുകൾ മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കി നൽകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ അത് പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കും. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓണ്‍ലൈൻ ആകുന്നതോടെ കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുകയാണ് ഇടപാടുകൾ.


പരാതി പരിഹരിക്കാൻ ഇ-കോർട്ട്

ഇതു കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇ-കോർട്ട് മാനേജ്മെന്‍റ് സംവിധാനം കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക കൂടുതൽ സുതാര്യമാകുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം. 1952 ലെ ഇപിഎഫ് ആൻഡ് എംപി ആക്ടിലെ കോടതി നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇതോടെ പേപ്പർ രഹിത സംവിധാനത്തിലേക്കു നീങ്ങുകയാണ്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇത് എളുപ്പമാക്കും.
പരാതിക്കാരൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലേക്ക് അയാളുടെ കേസിന്‍റെ സ്റ്റാറ്റസ് മെസേജ് ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ ഓണ്‍ലൈനായി കേസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.

ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഇപിഎഫ് തുക

1952 ലെ എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് സ്കീമിലെ 68 ജെ, 68 എൻ എന്നീ ക്ലോസുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്താണ് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഇപിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കൽ എളുപ്പമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

ക്ലോസ് 68 ജെയിൽ നിക്ഷേപകനോ നിക്ഷേപകന്‍റെ ആശ്രിതർക്കോ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സക്കായി ഇപിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കാൻ നിശ്ചിത ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ മതി. ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും വേണ്ട.
വികലാംഗർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള തുക ഇപിഎഫിൽനിന്നു പിൻവലിക്കാം. ഭേദഗതി വന്നതോടെ നിശ്ചിത ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയാൽ മതി. ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനു മുൻപ് തുക പിൻവലിക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വേണമായിരുന്നു. നിശ്ചിത ഫോമുകൾ ഇപിഎഫിന്‍റെ പോർട്ടലിൽ നി്ന്നും ലഭിക്കും.

ജോലി മാറിയാലോ ഉപേക്ഷിച്ചാലോ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തു സംഭവിക്കും

ജോലി മാറുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കു കയറുന്പോൾ ഈ ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് നന്പർ തന്നെ അവിടെ നൽകുക. ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലെ തുക വേണമെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാം.

ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങൾക്ക് ആധാർ നിർബന്ധം

ഇപിഎഫ്ഒ അംഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിനോട് ആധാർ നന്പർ യോജിപ്പിക്കണമെന്നു നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 30 ആണ്. നേരത്തെ ഏപ്രിൽ 30 ആയിരുന്നു അതു ജൂണ്‍ 30 വരെ ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ആധാർ നൽകാൻ സമയമുണ്ട്.

1995-ലെ എംപ്ലോയി പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പുതിയതായി ചേരുന്നവരുടെ ആധാർ നന്പർ തൊഴിലുടമ നൽകണം.

ആധാറുമായി ഇപിഎഫിനെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം

1. ഇപിഎഫ് പോർട്ടലിൽ യുഎഎൻ നന്പർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശിക്കുക.
2. സ്ക്രീനിലെ കെവൈസി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3. ആധാർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ആധാർ നന്പറും ആധാർ കാർഡിലെ പേരും നൽകുക.
4. വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്യുക
5. പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനുശേഷം പെൻഡിംഗ് കെവൈസി ഡീറ്റയിൽസ് എന്നുള്ളത് മാറി. അപ്രൂവ്ഡ് കെവൈസി ഡീറ്റയിൽ എന്നായാൽ ആധാറുമായി അക്കൗണ്ടിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു.

സഹോദരങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനും ഇപിഎഫിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാം

ഇപിഫ് അക്കൗണ്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്‍റെ ഇപിഎഫിലെ തുക മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനെന്നപോലെ സഹോദരങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനായും പിൻവലിക്കാം.
ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഏഴു വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്കേ ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. കല്യാണ ആവശ്യത്തിനായി മൂന്നു തവണ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിലെ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 50 ശതമാനം വരെയാണ് പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. തുക ഒറ്റതവണയായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇപിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോം നംന്പർ 31 ഇതിനായി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ മതി. കൂടാതെ ചടങ്ങിന്‍റെ തീയതി, സ്ഥലം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും കല്യാണ ക്ഷണക്കത്തിന്‍റെ ഒരു കോപ്പിയും ഇതോടൊപ്പം നൽകണം.

വീടു വാങ്ങിക്കാൻ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 % വരെ

നാലു കോടിയിലധികം വരുന്ന ഇപിഎഫ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപിഎഫ്ഒ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വീടു വാങ്ങിക്കാനായി നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 90 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാമെന്നത്. കൂടാതെ വീടുവാങ്ങിക്കാനുള്ള ഡൗണ്‍ പേമെന്‍റ്, വായ്പ എടുത്ത് വീടുവാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഇംഎംഐ അടവ് തുടങ്ങിയവയും ഇപിഎഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നടത്താമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി.

നൊമിനിറ്റ ജോസ്

സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
3 ചായയുടെ കാശും കോടിപതിയും
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സന്പന്നനായ വാറൻ ബുഫെയുടേയും ഇന്ത്യയിലെ സന്പന്നരായ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്‍റെയുമൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്പോൾ പലരുടെയും മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയിതാണ്. ഇവരെപ്പോലെ കോടീശ്വരനാകാൻ എന്താണൊരു...
ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
വിരൽതുന്പിൽ ആഘോഷ വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെഡിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്
ഒരു വിവാഹമെത്തിയാൽ പിന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം, മനസമ്മതം, മധുരംവെപ്പ്,മൈലാഞ്ചിയിടൽ, വിരുന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. വരനും വധുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാ...
ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ പിഴയില്ലാതെ സെപ്റ്റംബർ വരെ
ജിഎസ്ടി സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ശരിയായ റിട്ടേണ്‍, സമയത്തു സമർപ്പിക്കുകയെന്നത്. ജിഎസ്ടി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ടേണിന്‍റെ ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: സന്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം
ഈയിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച്...
അധ്യാപികയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
ഹിന്ദി അധ്യാപികയിൽ നിന്നും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ കഥയാണ് ആലുവ പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി മരോട്ടിക്കൽ റജീന നസീറിനു പറയാനുള്ളത്.

എന്താണ് സംരംഭം

നൃത്താവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപനയും വാടകയ്ക്കു നൽകലു...
പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ....
സൗദി അറേബ്യയിലെ അലൂമിനിയം പ്ലാന്‍റിലായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷത്തോളം പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുമലയിൽ ജോർജ് ടി സാമുവലിന് ജോലി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന...
എടുക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടാം സുരക്ഷിതത്വം
അനിലിന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. മോശമല്ലാത്ത ശന്പളവും. സുഹൃത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം മൂലം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ആരോഗ്യ പോളിസിയുമെടുത്തു. അച്ഛനും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഫ്ളോട്ടർ പോളിസിയാണ...
ജി.എസ്.ടി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലുതും ധീരവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (ജിഎസ്ടി). 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ജിഎസ്ടി...
വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 1985 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. സ്വ​യം തൊ​...
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി അനന്തര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി: ഇതാണു മുദ്രാവാക്യമെങ്കിലും ജിഎസ്ടി വരുന്പോൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളായിരിക്കും. ഏതിനം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നികുതികൾ വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചിയിച്ചിട...
LATEST NEWS
ക​മ​ൽ​ഹാ​സ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യ്ക്ക് കേ​ജ​രി​വാ​ൾ ചെ​ന്നൈ​യി​ലേ​ക്ക്
പോലീസുകാർക്കു നടുറോഡിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ മർദനമേറ്റു
ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ ശൈ​ശ​വ വി​വാ​ഹം ന​ട​ന്ന​താ​യി ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
ബി​ജെ​പി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ; അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.