Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health


കേരളം * 60
(സ്വന്തം ലേഖകൻ)
തിരുവനന്തപുരം, നവം.1

കേരളത്തിലെ ഒരു കോടി 35 ലക്ഷത്തിൽപരം ജനങ്ങളെ ഭരണപരമായി ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്ന ആ മഹാസംഭവം വമ്പിച്ച ആഹ്ളാദാഘോഷങ്ങളോടുകൂടി ഇന്നു നടന്നിരിക്കുന്നു. തെക്ക് കളയിക്കവിള മുതൽ വടക്ക് കാസർകോട്ടു വരെയുള്ള 15,035 ചതുരശ്ര മൈലിനുള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ കേരള സംസ്‌ഥാനപ്പിറവി ഒരു മഹാമഹമായി കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു.
തലസ്‌ഥാനനഗരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവകേന്ദ്രമായിരുന്നത്. നഗരവീഥികളിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മനോഹരമായ ആർച്ചുകൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ മന്ദിരങ്ങളും ഓഫീസുകളും സ്വകാര്യസ്‌ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരശാലകളുമെല്ലാം മോടിപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോഴേയ്ക്കും ദേവാലയങ്ങളിലെ മണികളുടെ സംഗീതമണിനാദം നഗരമാകെ പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഓടുന്ന പൂങ്കാവുകളുടെ പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗണത്തിലുംപെട്ട പൗരമുഖ്യരെ വഹിക്കുന്ന കാറുകൾ നോക്കെത്താത്തവിധം അണിയണിയായി പ്രധാന പാതയിലൂടെ ഡർബാർ ഹാളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മന്ദമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

സത്യപ്രതിജ്‌ഞ

8.20 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും ഡർബാർഹാളും അതിഥി വളപ്പും വിശിഷ്‌ടാതിഥികളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മൈതാനം ഒരു മനുഷ്യമഹാസമുദ്രമായി മാറി. 8.28–ന് ശ്രീ പി.എസ്. റാവുവിനെ എതിരേറ്റുകൊണ്ടുവന്ന ഘോഷയാത്ര ഡർബാർ ഹാളിന്റെ മുൻവശത്തെത്തി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. പോലീസ് സൈന്യത്തിന്റെ സൈനികോപചാര ചടങ്ങിനു ശേഷം ഗവർണറെ ഹാളിലേക്ക് ആനയിച്ചു. ആദ്യമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ എൻ.ഇ.എസ്. രാഘവാചാരി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗവർണർ നിയമന വിളംബരം വായിച്ചു. കേരളസംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണറുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു ശ്രീ പി.എസ്. റാവുവിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനന്തരം ഗവർണർ ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന്റെ മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്‌ഞ നടത്തി സ്വസ്‌ഥാനത്ത് ഉപവിഷ്ഠനായി. ഗവർണർ ചാർജെടുത്തതിനെ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് 17 ആചാരവെടികൾ മുഴക്കപ്പെട്ടു.

അടുത്ത ചടങ്ങ് കേരള ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന്റെയും സഹജഡ്ജിമാരുടെയും സത്യപ്രതിജ്‌ഞയായിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ശ്രീ കെ.റ്റി. കോശിയും അദ്ദേഹത്തെത്തുടർന്ന് ജഡ്ജിമാരായ കെ.കെ. ശങ്കരൻ, ടി.കെ. ജോസഫ്, എം.എസ്. മേനോൻ, ജി. കുമാരപിള്ള, വരദരാജയ്യങ്കാർ എന്നിവരും ഗവർണറുടെ മുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്‌ഞ നടത്തി. ചീഫ് ജസ്റ്റീസ് ബ. കെ.റ്റി. കോശിയും മി. ജസ്റ്റീസ് ടി.കെ. ജോസഫും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്‌ഞ നടത്തി. മററുള്ളവരുടേതു ദൈവനാമം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്‌ഞയുമായിരുന്നു.

പതാകവന്ദനം

സത്യപ്രതിജ്‌ഞാകർമത്തിനു ശേഷം, ഗവർണർ ഹാളിൽനിന്നു റോസ്ത്രത്തിലേക്കു വന്നു. മദ്രാസ് മന്ത്രി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യരും ഗവർണറുടെ സമീപം ഉപവിഷ്ഠനായി, ജനങ്ങൾക്കു കൂപ്പുകൈ അർപ്പിച്ചു. ദേശീയപതാക ഉയർത്തി പതാകാവന്ദനം നടത്തിയപ്പോൾ ബാൻഡ്സംഘം ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചു.

ദീപശിഖാവാഹകർ

8.40–നു കോഴിക്കോട്ടുനിന്നു വന്ന ദീപശിഖാവാഹകനായ കേരളീയ യുവാവിന്റെ ആഗമനസൂചന കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഗവർണർ ആസനസ്‌ഥനായിരുന്ന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഓടിയണയുന്ന ആ യുവാവിനു ജനങ്ങൾ ആർപ്പുവിളികൾകൊണ്ടും കരഘോഷങ്ങൾകൊണ്ടും സ്വീകരണം നൽകി. ആ യുവാവ് ദീപശിഖ ഗവർണറുടെപക്കൽ സമർപ്പിച്ചു. സിറ്റി മേയർ ശ്രീ പൊന്നറ ശ്രീധർ അത് ഏറ്റുവാങ്ങി സമീപത്തു സജ്‌ജമാക്കിയിരുന്ന സ്തൂപികയിൽ സ്‌ഥാപിച്ചു.

കവിതാപാരായണം

ആസ്‌ഥാന മഹാകവി ശ്രീ വള്ളത്തോളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചടങ്ങ്. മഹാകവി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ കവിത പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനു യോഗ്യനായ ഒരാളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു. ആ യുവാവ് ഗാനാത്മകമായ ആ ജയകേരള കവിത പാരായണം ചെയ്തു.

അവസാനമായി ആ ഗവർണർ ശ്രീ പി.എസ്. റാവു കേരള സംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കേരളീയ ജനതയ്ക്കു വിജയാശംസ നേർന്നുകൊണ്ടും ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പ്രസംഗത്തിന്റെ പരിഭാഷ മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വായിച്ചു. അനന്തരം മദ്രാസ് മന്ത്രി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു പ്രസംഗത്തോടുകൂടി മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ടിനെ പുതിയ സംസ്‌ഥാനത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തതായി പ്രസ്താവിച്ചു. ദേശീയഗാനം പോലീസിന്റെ സൈനികമുറയിലുള്ള ആചാരപ്രകടനം എന്നിവ കഴിഞ്ഞ് ഗവർണർ രാജഭവനിലേക്കു മടങ്ങിയതോടെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുകൾ പരിസമാപ്തമായി.

ക്ഷണിതാക്കൾ

ഈ മംഗളകർമത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു കക്ഷിഭേദമോ മതഭേദമോ കണക്കാക്കാതെ ഗണനീയരായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകാതിഥികളായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാണു ഗവൺമെന്റധികാരികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളിൽ പിഎസ്പി നേതാക്കന്മാരിൽ ചിലരെയൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും സംപൂർണ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഖണ്ഡകേരളത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന കെപിപി പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഹാജരായിരുന്നു. പിഎസ്പി മേയർ ശ്രീ പൊന്നറ ശ്രീധറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ആഘോഷപരിപാടികളിലും സോൽസാഹം സഹകരിച്ചു.

ഡർബാർ ഹാളിൽ

അതിഥികളുടെ സ്‌ഥാനമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ഒരു ഇരിപ്പിടക്രമീകരണം സാധിക്കുന്നതിൽ അതിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്‌ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കാതെയിരുന്നതുകൊണ്ടു ചില മെത്രാന്മാർക്കുപോലും ഡർബാർ ഹാളിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലാതെവന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ സ്‌ഥിതിഗതികൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഗവർണർ മുതലായവർ ഈ അവിഹിത നടപടിയിൽ പശ്ചാത്താപം രേഖപ്പെടുത്തത്തക്ക ഒരു നില വരുത്തിവച്ചത് ഏതായാലും ഖേദകരമായിപ്പോയി.

ചില സമുദായസംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയും മറ്റു ചില സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെ പാടെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തതായും പരാതി കേൾക്കാനിടയായി.

ഘോഷയാത്ര

വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കു കിള്ളിപ്പാലത്തുനിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം വരെ കോർപറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ഘോഷയാത്ര നടത്തി. രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം നേരത്തേക്കു നഗരത്തിലെ റോഡ് സഞ്ചാരം മുടങ്ങത്തക്കവണ്ണം അത്ര വമ്പിച്ച ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു.

അലങ്കരിച്ച മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ, അമ്പാരിവച്ച ഗജവീരന്മാർ, മുത്തുക്കുടകൾ, വർണാങ്കിതമായ കൊടികൾ, ജയകേരള പ്ലാക്കാർഡുകൾ, വാദ്യമേളങ്ങൾ മുതലായവ സഹിതമുള്ള ഘോഷയാത്ര ആറരമണിയോടുകൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയത്. അവിടെവെച്ച് സിറ്റി മേയർ ശ്രീ പൊന്നറ ശ്രീധറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു മഹായോഗവും നടത്തപ്പെട്ടു. യോഗത്തെത്തുടർന്ന് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരവളപ്പിൽവച്ച് നടത്തിയ കരിമരുന്നു പ്രയോഗം ഒരു മണിക്കൂർ ദീർഘിച്ചു.

ഉദ്യാനവിരുന്ന്

വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽവച്ച് സംസ്‌ഥാന ഉദ്യാനവിരുന്ന് നടത്തി. അഞ്ഞൂറോളം അതിഥികൾ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

മറ്റ് ആഘോഷങ്ങൾ

തലസ്‌ഥാന നഗരിയിൽ, വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്നു പകൽ പൊതുയോഗങ്ങൾ കൂടി കേരളപ്പിറവിയിൽ ആഹ്ളാദം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം കേരളവിജയത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും നടത്തപ്പെട്ടു.

ഇന്നു മുതൽ കേരളത്തിൽ

=ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നു. ഒപ്പം, റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടുള്ള സമരം തുടങ്ങുന്നു. മുൻഗണനാപട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കാതെ 48 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ.
=സംസ്‌ഥാനത്തെ പതിനയ്യായിരത്തോളം സ്കൂളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഐടി * സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന്റെ സ്കൂൾ വിക്കി (ംംം.രെവീീഹംശസശ.ശി) ഇന്നു പ്രവർത്തനസജ്‌ജം.
=കേരളം ഇന്നുമുതൽ വെളിയിട വിസർജന വിമുക്‌ത സംസ്‌ഥാനം
=മൺസൂൺ സമയക്രമം തീർന്നതിനാൽ കൊങ്കൺ വഴിയുള്ള ട്രെയിനുകൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ പുതിയ സമയം. എറണാകുളം നിസാമുദീൻ 12617 എക്സ്പ്രസ്, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.15നും എറണാകുളം–ലോകമാന്യതിലക് 12224 തുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് രാത്രി 11.30നും പുറപ്പെടും.
=വാണിജ്യനികുതി വകുപ്പിന്റെ മിഷൻ വാളയാർ രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഇന്നു തുടക്കം.
=കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ ശീതകാല സമയക്രമം.

ഇ​ത്തി​രി കു​ഞ്ഞ​ന​ല്ല ഈ ​കു​ഞ്ഞു​ദൈ​വം
ബോ​സ്‌​കിം​ഗ് ഞാ​ന്‍ പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, പി​ന്നെ കാ​രാ​ട്ടെ... പ​ഠി​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​ക്ഷേ, ന​ട​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ ഗ​ളി​രി​പ്പ​യ​റ്റ്... അ​തു...
നെ​ല്ലി​ക്ക സിം​പി​ളാ​ണ്, പ​വ​ർ​ഫു​ള്ളും
പൂ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​മ​ര​ത്തി​നു താ​ഴെ നി​ന്ന് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​തി​യോ​ടെ നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലേ...​ആ​രും കാ​ണാ​തെ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞ് നെ​ല്ലി​ക്ക കു​റേ വ...
കണ്ടു പഠിക്കണം ഈ നഴ്സ് മുത്തശിയെ...
വാ​ഷിം​ഗ്ട​ണ്‍ ന​ഗ​രം ഉ​റ​ക്കം ഉ​ണ​രും​മു​ന്പേ ഫ്ളോ​റ​ൻ​സ് റി​ഗ​നി എ​ന്ന 91 കാ​രി സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് ടാ​കോ​മ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ...
ഒരേ ഒരു ആര്‍കെ നഗര്‍
ചെ​ന്നൈ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം യാ​ത്ര​ചെ​യ്താ​ൽ പ​ത്തു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ആ​ർ​കെ ന​ഗ​റി​ലെ​ത്താം. ചെ​ന്നൈ നോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക​സ​ഭാ​...
ചെമ്പിൽനിന്നും അശോകൻ
പ്രഫഷണൽ നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് സിനിമയിലെത്തി നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് വിസ്മയിപ്പിച്ച താരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ എത്തി തിളക്കമാർന്ന വ...
ചോരക്കളി ഒടുങ്ങുമോ
കാലിയ റഫീഖ് എന്ന അധോലോക നായകൻറെ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തോടെ തിരശീല വീണത് കാസർഗോഡിൻറെ അതിർത്തിപ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടു ദശാബ്ദക്കാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഗുണ്ടാരാജിന്. രണ്ടു കൊ...
നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മരണവായു
കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അമ്മയുടെയും മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇതൾ വിരിയുക.. ഗർഭസ്‌ഥശിശുവിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അമ്മയുടെ ഉള്ളിലെ സ്വ...
കിം ജോംഗ്നാമിന്റെ കൊലപാതകം: തെളിവുകൾ ഉന്നിലേക്ക് ?
കിം ജോംഗ് നാമിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ അർധ സഹോദരനും ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയുമായ കിം ജോംഗ് ഉൻ തന്നെയോ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ബദ്ധവൈരിയും അയൽരാജ്യവുമായ ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ...
അരുംകൊലയ്ക്ക് അച്ചാരം വാങ്ങുന്നവര്‍
2017 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 നാ​ടെ​ങ്ങും തൈ​പ്പൂ​യ ആ​ഘോ​ഷ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ്. ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും ഭ​ക്ത​രു​മാ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് എ​ല്ലാ റേ...
കടലാസ് എഴുത്ത്
‘‘ഓന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ
നിറം മാറുന്ന മത്സരത്തിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരോട് പരാജയപ്പെട്ടു ’’

ഒന്നു ചിന്തിച്ചാൽ നൂറായിരം അർഥങ്ങൾ കിട്ടുന്ന...
ആരുടെ കൈകൾ ?
2014 ഫെബ്രുവരി 10. സമയം രാവിലെ എട്ട്്. തലേദിവസം രാത്രി എഴരയോടെ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിനായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉപ്പ നേരം പുലർന്നിട്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താത...
മലയാള സിനിമാ ഭൂപടത്തിലെ മലപ്പുറം
മലയാള സിനിമയിലെ മലപ്പുറത്തിൻറെ ഭാഗധേയം മരുന്നിനു മാത്രമാണുള്ളതെന്നാണ് കരുതിയത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലം മുതലുള്ള കണക്കുകൾ ചേർത്തുവച്ചപ്പോൾ മലപ്പുറം കലാകാരൻമാര...
തിരുവാതിരയിൽ .... ശ്രീപാർവതിയായ്...
ജനുവരി 11 ധനു മാസത്തിലെ തിരുവാതിര. കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്ന്. മലയാളികളുടെ ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരവുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം മലയാ...
കത്തെഴുതിയ ഓർമകളിൽ...
എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർ അറിയുന്നതിന്..
കുറേക്കാലമായി ഇതുപോലൊരു കത്തെഴുതിയിട്ട്. ഇന്ന് രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച് എഴുതാമെന്ന് കരുതി. എത്രകാലമായി കാണും ഇതുപോലൊരു ...
ഇതാ...ഇതരർക്കായി ഒരു ഗ്രാമസഭ
ഇതരസംസ്‌ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടിച്ചേരാനും അവരുടെ വിഷമതകൾ പങ്കിടാനുമായി ഒരിടം. അത്തരമൊരു സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഗ്രാമസഭകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് കാരശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ...
തമിഴകത്തെ ’ചെങ്കോൽ‘ ശശികലയ്ക്ക്
തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മരണത്തെതുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിസ്‌ഥാനത്തേക്ക് തോഴി ശശികലയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിന്റ...
കൊല്ലുന്നത് ലഹരിയാകുമ്പോൾ
ആറ്റിങ്ങലിൽ അടുത്തടുത്തായി നടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുടേയും ചോരപുരണ്ടത് ഒരു കൈയിൽ ആണെന്ന വാർത്ത ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അന്ധാളിപ്പിലാണ് ആറ്റിങ്ങലുകാർ.
മദ്യപി...
കാരുണ്യത്തിന്റെ കാക്കിക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലെ ഓട്ടോ ബ്രദേഴ്സ്
നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഓട്ടോത്തൊഴിലാളികൾ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ കയറാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നു തന്നെ സംശയമ...
ബെറ്റിനാഷ് പറക്കുകയാണ്...എൺപതിലും....
നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ 55 വയസുകഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വിശ്രമജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആരോഗ്യം കുറവാണ്, ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണു തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര...
പാട്ടുപുര നാണു പഴമയുടെ കൂട്ടുകാരൻ
നാടൻപാട്ടുകളുടെ ഉപാസകനായ വടകര തിരുവള്ളൂരിലെ പാട്ടുപുര നാണു പഴയകാല കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ തോഴനാണ്.

കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായ കാർഷികോപകരണങ...
തെരുവു നായകൾക്ക് അഭയമൊരുക്കി രാകേഷ്
വളരെ പരിതാപകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവളെ രാകേഷ് ശുക്ല കണ്ടത്. തെരുവിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ എല്ലാ ദൈന്യതയും ആ കണ്ണുകളിലൂടെ, ആ നോട്ടത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. വാത്സല...
യുഎന്നിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ
കുട്ടികൾ നാളെയുടെ സ്വത്താണ്. അവരുടെ മരണം രാജ്യത്തിന്റെയും, എന്തിന് ലോകത്തിന്റെതന്നെ അധഃപതനവുമാണ്.

കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ര്‌...
വിനോദമെന്നാൽ കേരളം
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 15 ശരത്കാല വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒൻപതെണ്ണവും കേരളത്തിലാണെന്ന് പ്രമുഖ ട്രാവൽ സൈറ്റായ ട്രിപ് അഡ്വൈസറിന്റെ അട്രാക്ഷൻസ് ട്രെൻഡ് ഇൻഡക്സ...
ആദ്യകാല നിക്കോൺ കാമറ വിറ്റുപോയത് രണ്ടു കോടി രൂപയ്ക്ക്!
ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ നിക്കോൺ ക്യാമറ ലേലത്തിൽ വിറ്റത് 4,06,000 ഡോളറിന് (ഏതാണ്ട് രണ്ടു കോടി രൂപ). വെസ്റ്റ്ലിക്‌ത് ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക നടത്തിയ ലേലത്തിലാണ് ക്യാമറ ...
പൂമരം കൊണ്ടു കപ്പലുണ്ടാക്കിയ ഫൈസൽ റാസി
പൂമരം കൊണ്ടു കപ്പലുണ്ടാക്കി മലയാളി മനസിൽ സ്‌ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ സംഗീത വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ഫൈസൽ റാസി എന്ന തൃശൂർക്കാരൻ. ‘ഞാനും ഞാനുമ...
കൊച്ചുപ്രേമന്റെ ‘രൂപാന്തരം’
നാൽപ്പത്തിയേഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാവുകയാണ് എം. ബി. പത്മകുമാറിന്റെ ‘രൂപാന്തരം’. ജന്മനാ അന്ധനായ രാഘവനാണ് ചിത്രത്തിലെ ...
എറിക് അനിവ എയ്ഡ്സ് രോഗം കൊടുത്തത് 104പേർക്ക്
തെക്കുകിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു രാജ്യമാണ് മലാവി. ലോകത്തിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇവ...
കോളിളക്കം ഓർമയായിട്ട് 36 വർഷം
വീണ്ടുമൊരു നവംബർ 16. 36 വർഷം മുമ്പു നടന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമകൾ ഇന്നും മായുന്നില്ല. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ജയ...
കുഞ്ഞു രാജകുമാരി
എറണാകുളം തമ്മനത്തെ ഉപാസനയെന്ന വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കൺമണി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർണനിറവും കറുപ്പും ചേർന്ന പട്ടുപാവാടയണിഞ്ഞ് മുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂ ചൂടി കൈയിൽ റോസ് ...
തെരുവു നായ്ക്കൾക്ക് ഒരു സ്വർഗരാജ്യം
യാതൊരു ആകുലതകളുമില്ലാതെ അടിച്ചുപൊളിച്ചുകഴിയാൻ ഒരിടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വർഗം എന്നു വിളിച്ചാൽ തെറ്റാകുമെന്ന് ആരും പറയില്ല. സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ മറ്റെന്തുവേണം. ...
നടന്നു നടന്നു....നടത്തം രാജേന്ദ്രൻ
തന്റെ ജീവിതം തന്നെ നടത്തമാക്കിയതിന് കാലം രാജേന്ദ്രന് ബഹുമതി നൽകിയേക്കും. തമിഴ്നാട്–കേരളം അതിർത്തിയായ കളിയിക്കാവിളയ്ക്ക് സമീപം തളച്ചാൻവിള സ്വദേശി ചെല്ലയ്യൻ മ...
കേരളം * 60
(സ്വന്തം ലേഖകൻ)
തിരുവനന്തപുരം, നവം.1

കേരളത്തിലെ ഒരു കോടി 35 ലക്ഷത്തിൽപരം ജനങ്ങളെ ഭരണപരമായി ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്ന ആ മഹാസംഭവം വമ്പിച്ച ആഹ്ളാദാഘോഷങ്ങളോടുകൂ...
ശരിയായ ചര്യകളിലൂടെ ആരോഗ്യം
ഒക്ടോബർ 28 ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം

ധന്വന്തരി ജയന്തി ദിനമായ ഇന്ന് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ധന്വന്തരി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആചാര്യനായി അംഗീകരി...
സ്നേഹത്തണലായി ഗാന്ധിഭവൻ
ഇവിടെയാണ് ഈശ്വരസാന്നിധ്യം. മാനവസേവയാണ് യഥാർഥ ഈശ്വരസേവ എന്ന ചിന്തയിലേക്കാണ് പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ആരോരുമില്ലാത്തവർക്ക് ആശങ്കവേണ്ട. അവർക്കായി ഗ...
ശിവകാശി എന്നും ഇങ്ങിനെയൊക്കെയാണ്...
പൂരത്തിന്റെയും വെടിക്കെട്ടിന്റെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് പടക്കങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കു വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ദീപാവലിക്ക് ദിവസങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരു...
തോക്കിനെ തോൽപിച്ച വിദ്യാമന്ത്രം
മാവോയിസ്റ്റ് യൂണിഫോമണിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്കു നേരേ തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒമ്പതു വയസുകാരിയെക്കണ്ട് പോലീസുകാർ സ്തബ്ധരായി. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവർ എന്നോടു സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണ...
എല്ലാവർക്കും കാഴ്ചയുണ്ടാകട്ടെ
ഒക്ടോബർ 13 കാഴ്ചദിനം
ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിച്ചും അതിജീവിച്ചും ജീവിതവിജയം നേടി ലോകത്തിനു വെളിച്ചം പകർന്ന അന്ധയും ബധിരയും മൂകയുമായ ഹ...
അക്ഷരങ്ങളിലെ ആകാശം
റെയിൽവേ ഗുഡ്സ്ഷെഡിലെ വളം ചാക്കുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇ.എ.ഷാജു ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്ന കിലോക്കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ചാക്കുകളേക്കാൾ കനമുണ്ട് ഷാജു ചുമക്കുന്ന ജീവിതഭാരത്തിന്. എ...
ഇന്ത്യൻ ബോണ്ട്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് പാക്കിസ്‌ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷരീഫിനെ കാണാൻ ലാഹോറിലെ അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ ഇന്റർ നാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്...
മനസിൽ കണ്ടാൽ നിപിൻ മാനത്തുകാണും
മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പുതുമകൾ നിറഞ്ഞതാണു മെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക്. പ്രേതം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണു മെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക...
തീവ്രവാദം അതിരുവിടുന്ന ഉറി
കോട്ടയത്തെ പത്രപ്രവർത്തകർ ഉറിയിലെ അതിർത്തിഗേറ്റിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുനിന്ന് പാക്കിസ്‌ഥാനിലെ ഗ്രാമീണരെ കൈവീശിക്കാണിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരെന...
കാലാതീതനായ ചലച്ചിത്രകാരൻ
എല്ലാക്കാലത്തും സിനിമാചിത്രീകരണ വഴിയിൽ പുത്തൻ വഴിത്താരകൾ കണ്ടെത്തിയവയാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകൾ. അത്തരത്തിൽ സിനിമയുടെ ചരിത്രവഴികളെ തേടി ചെല്ലുമ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ സംവ...
പുലിവട്ടം
ഒറിജിനൽ പുലികൾ കണ്ടാൽ പോലും ഒന്ന് സംശയിച്ചേക്കും, സ്വന്തം കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെയണോ ഈ തുള്ളിച്ചാടുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷനാകും. കാട്ടിലെ പുലിയെ വെല്ലുന്ന മേയ്ക്കോവറോട...
ട്രോളിപഠിക്കാം
ട്രോളുകളും ട്രോളന്മാരും അടക്കിവാഴുന്ന കാലമാണിത്. എന്തുകാര്യത്തെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കാണുക ട്രോളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഏതുകോണിൽ ന...
ഗോൾഡൻ മിനിറ്റിലെ രക്ഷാദൂതൻ
<യ> രഞ്ജിത് ജോൺ

അപകടസ്‌ഥലങ്ങളിൽ ഞൊടിയിടയിൽ അവർ പാഞ്ഞെത്തും. നാടും നാട്ടുകാരും ദുരന്തത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നു മുക്‌തരാകുന്നതിനു മുൻപെ മിന്നൽപ്പിണ...
തെരുവുനായ വേട്ട; പഞ്ചായത്തംഗത്തിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം
വൈപ്പിൻ: എറണാകുളം വൈപ്പിൻ ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആക്രണകാരികളായ നായകളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് വകവരുത്തിയ പതിനഞ്ചാം വാർഡംഗം മിനി രാജുവിനു ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുനിന്നുമു...
ഉപവാസത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം; ശരീരത്തിനും മനസിനും
ഉപവാസം അഥവാ ഫാസ്റ്റിംഗ് ശരീരത്തിന് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഫലമാണു നല്കുന്നത് (ുൗൃശളശരമശേീി, രഹലമിരശിഴ ലളളലരേ). ഉപവാസത്തിലൂടെ നാം...
കോടമഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ് പാലക്കയംതോട്
മൂന്നാറിനെയും ഊട്ടിയേയും വെല്ലുന്ന കോടമഞ്ഞ്, കുടകുമലനിരകളുടെ സാന്നിധ്യം, നോക്കെത്താദൂരത്തോളം പുൽമേടുകൾ, സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു 3500 അടി ഉയരം, അപൂർവങ്ങളായ സസ്യജീവജ...
ഭക്‌തിനൈവേദ്യമായി കൃഷ്ണകവിതകൾ
ഓഗസ്റ്റ് 24 ജന്മാഷ്‌ടമി. പ്രശസ്ത കവയത്രി ബി. സുഗതകുമാരി കുറിച്ചിട്ട ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കവിതകളിലൂടെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം.

നീലമേഘം പോലിരുണ്ടു
പൊൻതളയണിഞ്ഞൊരുണ്ണി<...
ഒളിമ്പിക്സും ഇന്ത്യയും പിന്നെ 14 സെക്കൻഡും
ഒളിമ്പിക്സിന് കൊടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉടനെയെങ്ങും ഒളിമ്പിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രോളുകൾക്ക് തിരശീല വീഴില്ല. ട്രോളുകൾ ഒരു ഐറ്റമായി ഒളിമ്പിക്സിന് ഉൾപ്...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Tax News
Video News
Samskarikam
University News
Letters
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.