Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health


പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ തുടർവാർത്തകൾ ഞെട്ടലോടെയാണു നാം വായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊടുമുടി കയറിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേï ദുരവസ്ഥയാണിത്. ബൗദ്ധിക വികാസത്തിനനുസരിച്ച് ധാർമിക വളർച്ചയുïാകാത്തതാണ് ഈ ദു:സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം.
തന്‍റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെയും ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും സ്ത്രീത്വത്തോട് വലിയ ആദരം പ്രകടിപ്പിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു. സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ തുല്യസ്ഥാനവും പങ്കാളിത്തവുമുെïന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. യേശുവിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദ റബ്ബിമാർ സ്ത്രീകളെ ശിഷ്യരായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളെ പാപികളും രïാംകിട പൗര·ാരുമായി മുദ്രകുത്താൻപോലും ചിലർ മടിച്ചിരുന്നില്ല. പുരുഷ മേല്ക്കോയ്മ നിലനിന്നിരുന്ന സമൂഹത്തിലാണു സ്ത്രീപുരുഷ തുല്യതയ്ക്കുവേïിയും സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തത്തിനുവേïിയും യേശു വാദിച്ചത്. ക്രിസ്തുദർശനങ്ങളിൽനിന്ന് ആവേശമുൾക്കൊï് പൗലോസ് എഴുതി: ന്ധന്ധയഹൂദനെന്നോ, ഗ്രീക്കുകാരനെന്നോ, അടിമയെന്നോ, സ്വതന്ത്രനെന്നോ പുരുഷനെന്നോ, സ്ത്രീയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്’’ (ഗാലാ 3: 2728)
പുരുഷ·ാരായ ശിഷ്യരോടൊപ്പം സ്ത്രീകളായ ശിഷ്യകളും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു (ലൂക്കാ 8: 13). ന്ധന്ധപന്ത്രïുപേരും അവനോടൊപ്പമുïായിരുന്നു... വ്യാധികളിൽനിന്ന് വിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ചില സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ സന്പത്തുകൊï് അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല സ്ത്രീകളും അവരോടൊപ്പമുïായിരുന്നു’’. ഗലീലി മുതൽ കാൽവരി വരെയും സ്ത്രീകൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. കാൽവരിക്കുരിശിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ യേശുവിന് ആശ്വാസമേകി നിലകൊïതു സ്ത്രീകളായ ശിഷ്യകളാണ്. മർക്കോസിന്‍റെ വിവരണമനുസരിച്ച് യേശുവിന്‍റെ കുരിശുമരണം ദർശിച്ചുകൊï് ദൂരെ കുറെ സ്ത്രീകൾ നിന്നിരുന്നു (മർക്കോ 15: 4041). യോഹന്നാന്‍റെ വിവരണമനുസരിച്ച് യേശുവിന്‍റെ കുരിശിനരികെ, അവന്‍റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലോപ്പാസിന്‍റെ ഭാര്യയുമായ മറിയവും മഗ്ദലനാമറിയവും നിൽക്കുന്നുïായിരുന്നു (യോഹ 19:25). യോഹന്നാനൊഴികെ മറ്റു പുരുഷശിഷ്യ·ാരെല്ലാവരും പ്രാണഭയം നിമിത്തം പലായനംചെയ്തപ്പോൾ, സ്ത്രീശിഷ്യർ വിട്ടുമാറാതെ മരണവിനാഴികയിൽ അവിടുത്തോടൊപ്പം നിലകൊïു. യേശുവിന്‍റെ മൃതദേഹം യഹൂദാചാരപ്രകാരം സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവിടെയുïായിരുന്നു. അവർ കല്ലറ കïു; അവിടുത്തെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കുകൊïു.
യേശു സ്ത്രീകൾക്കു പാപമോചനവും രോഗശാന്തിയും നൽകി. ശിമയോന്‍റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനിരിക്കവേ, പാപിനിയായ സ്ത്രീ യേശുവിന്‍റെ പാദാന്തികത്തിലെത്തി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. കണ്ണീരുകൊï് പാദങ്ങൾ കഴുകി; തലമുടികൊï് തുടച്ചു;
പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചു; സുഗന്ധതൈലം പൂശി (ലൂക്കാ 7: 3650). അവളുടെ ആത്മാർഥമായ പശ്ചാത്താപമാണ് ഇതു വെളിവാക്കുന്നത്. ഒപ്പം അവൾക്ക് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും. ശിമയോൻ
യേശുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ, യേശു സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വികലമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. സ്ത്രീയെ പാപിയെന്നു മുദ്രകുത്തി പുറന്തള്ളുന്നതല്ല, കരുണയോടെ രക്ഷിക്കുന്നതും ബഹുമാനിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർഥ ആത്മീയത. വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ, രക്തദാഹികളായ വിധികർത്താക്കളിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചപ്പോഴും
സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വമാണ് അവിടുന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് (യോഹ 8: 111)
സ്ത്രീകൾക്ക് രോഗശാന്തി നൽകുന്ന വിവരണങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ മഹത്വത്തിനാണ് യേശു ഉൗന്നൽ നല്കിയത്. തന്‍റെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ തൊട്ട് സൗഖ്യംപ്രാപിച്ച രക്തസ്രാവക്കാരിയെ സമൂഹമധ്യത്തിൽ കൊïുവന്ന് പ്രശംസിക്കാൻ യേശു മറന്നില്ല (മർക്കോ 5: 2534). നയീനിലെ വിധവയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചപ്പോഴും (ലൂക്കാ 7: 1117) പതിനെട്ടു വർഷമായി കൂനിപ്പോയവളെ സാബത്തു ദിവസം സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും (ലൂക്കാ 13: 1017) സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തിനാണ് അവിടുന്ന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ദരിദ്ര വിധവ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ചെന്പുതുട്ടുകൾ ധനാഢ്യരുടെ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊï്, വിധവയെ അവിടുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിന്‍റെ മാതൃകയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി (മർക്കോ 12: 4144).
സ്ത്രീകൾ യേശുവിനെ നിർമ്മലമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ബഥാനിയായിൽ ശിമയോന്‍റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കവെ, അവിടുത്തെ ശിരസിൽ വിലയേറിയ സുഗന്ധതൈലമൊഴിച്ച സ്ത്രീ യേശുവിനോടുള്ള വലിയ ആദരവും സ്നേഹവുമാണ് പ്രകാശിപ്പിച്ചത്. അവൾ ചെയ്ത സൽകൃത്യത്തെ യേശു പരസ്യമായി പ്രകീർത്തിച്ചു (മർക്കോ 14: 39). മഗ്ദലനാമറിയത്തിന് യേശുവിനോടുള്ള നിർമ്മലമായ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്ഥാനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണം (യോഹ 20:110). ഉത്ഥിതനായ കർത്താവ് അവൾക്ക് ആദ്യം ദർശനം നൽകി. അവളെ അപ്പസ്തോല·ാരുടെ അപ്പസ്തോലയാക്കി. സ്ത്രീയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും സ്ത്രീക്ക് സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള മഹനീയസ്ഥാനവും ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു അംഗീകരിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു.
സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വവും സ്ത്രീയുടെ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാ
നവും അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വിമോചനത്തിന്‍റെ ചിഹ്നമാണ് യേശുവിന്‍റെ കുരിശ്.

Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.
എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കും ഉപരിയായവൻ
യേശുവിന്‍റെ അന്യാദൃശമായ വ്യക്തിത്വമഹത്വത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകമാളുകൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയദോർ ഡോസ്റ്റോയ്വ്സ്നി എഴുതുന്നു: ന്ധക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഏറെ സുന്ദരവും
നല്ല ഇടയൻ
തോളിൽ കുഞ്ഞാടിനെയും പേറി മലയിറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ചിത്രം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കരുണാർദ്രമായ നേതൃത്വശൈലിയാണ് നാം ധ്യാനവിഷയമാക്കുന്
ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശം
ന്ധതമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയാ’ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം ഭാരതീയരായ നമുക്ക് മനഃപാഠമാണ്. ഇരുട്ടിൽനിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് യേശുവിന്‍റെ വെളിപാട്. ന്ധഞാനാകുന
നിത്യജീവന്‍റെ സമൃദ്ധി
യേശുവിന്‍റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്‍റെയും കുരിശുമരണത്തിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യകുലത്തിന് നിത്യജീവൻ നല്കുകയായിരുന്നു. ’അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്‍റെ ഏകജാതന
സം​വാ​ദ​വും വെ​ളി​പാ​ടും
ഡ​യ​ലോ​ഗി​ലൂ​ടെ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. യേ​ശു ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന് (സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്) വ​ള​രെ​യേ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ത​ന്നെ
സമാധാന ദായകൻ
സമാധാനത്തെ കുറിക്കാൻ "ഷാലോം’ എന്ന ഹീബ്രുപദമാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ "എയിറേനേ’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും. രണ്ടിന്‍റെയും അർഥം യുദ്ധരഹിതമായ അവസ്ഥ എന്നല്ല, സാകല്യതയാർന്ന സു
ലോകരക്ഷകൻ
സമഗ്രമായ രക്ഷയും മോചനവും അനുഭവിക്കാനുള്ള അന്തർദാഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുടികൊള്ളുന്നുï്. എന്നാൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കുരുക്കുകൾ മനുഷ്യരെ നിരന്തരം അലട്ടുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറ
കരുണാമയൻ
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ ന്ധകരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖം’ എന്ന തന്‍റെ പ്രബോധനരേഖ ആരംഭിക്കുന്നത് ന്ധസ്വർഗസ്ഥനായ പി താവിന്‍റെ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖമാണ് യേശുക്രിസ്തു’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊïാണ്. ന്ധകരുണ’യെക്കുറിക്കു
വിനയത്തിന്‍റെ വിജയം
അഹന്തയാണ് എല്ലാ തകർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. വിനയം വിജയത്തിന്‍റെ സുനിശ്ചിതമായ ആധാരശിലയും. യേശു എളിമയുടെ നിറകുടമാണ്. ന്ധഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ’ (മത്തായി 11.29
പ്രാർഥനയും തേജസ്കരണവും
യേശു പ്രാർഥനയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ജോലികൾക്കിടയ്ക്കും രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർഥിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ര
വിപ്ലവകരമായ ഈശ്വരദർശനം
ഈശ്വരൻ ഉേïാ? ഈശ്വരൻ ആര്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ യുഗാരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുïായിരുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി പൗരാണിക മനുഷ്യന് സംശയമുïായിരുന്നി
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗം
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ സു​വി​ശേ​ഷം പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു ത​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് (മ​ത്താ​യി 4:17). പ​ഴ​യ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​ച​കന്മാരെ​ല്ലാം മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ തുടർവാർത്തകൾ ഞെട്ടലോടെയാണു നാം വായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊടുമുടി കയറിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേï ദുരവസ്ഥയാണിത്. ബൗദ്
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സെക്സിനേയും കുടുംബത്തേയും പറ്റി
സെക്സിന്‍റെ അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണു
നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ സെക്സിനെ വിപണനവസ്തുവായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചുകൊï്, നൈമിഷികമായ ഭോഗങ്ങളിൽ രമിക്കാനാണ് ന്ധന്യൂ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: അധികാരത്തെപ്പറ്റി
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മതരംഗങ്ങളിലെ മിക്ക ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണം അധികാരപ്രമത്തതയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവുമാണ്. അധികാരവും നേതൃത്വവും കൂടാതെ ഒരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷേ, അധികാരം ദുഷിക്കുന്പേ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: ധനത്തെപ്പറ്റി
ജീവിതത്തിന്‍റ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയ ക്രാന്തദർശിയാണ് ക്രിസ്തു. ധനം, അധികാരം, സെക്സ്, കുടുംബം, സാമൂഹികക്രമം മുതലായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ നവ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാ
ഉൗട്ടുമേശാ വിപ്ലവം
’ഉൗട്ടുമേശ’ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സമഭാവനയുടെയും പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ്. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറയിൽപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഉൗട്ടുമേശയ്ക്കിരിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മ
ബാഹ്യക്ഷാളനവും ആന്തരികവിശുദ്ധിയും
ബാഹ്യപരതയും ആന്തരികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എല്ലാ മതങ്ങളും എക്കാലവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ കർമങ്ങളോ കൂടാതെ ഒരു മതത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരിക ചൈതന
സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ദ​ർ​ശ​നം
പ്രീ​ശ​രും നി​യ​മ​ജ്ഞ​രും പു​രോ​ഹി​ത​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ട്ട യ​ഹൂ​ദ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള യേ​ശു​വി​ന്‍റെ നി​ര​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം നാ​ലു സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പാ​ദ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. മി
വിപ്ലവകരമായ ക്ഷമ
മാർട്ടിൻ സെലിഗ്മാൻ തന്‍റെ യഥാർഥ സന്തോഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോപം, വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം മുതലായവ മനുഷ്യനെ രോഗികളാക്കുമെന്നും പരിപൂർണമായ ക്ഷമ മാത്രമാണ് യഥാർഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത
സ്നേഹത്തിന്‍റെ പടവുകൾ
യേശുവിനെപ്പോലെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇത്ര പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുകയും സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഗുരുവരനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം വെറും ഹ
വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം
എറിക്ക് ഫ്രോം എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ’സ്നേഹമെന്ന കല’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യഥാർഥ സ്നേഹം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും പരിധിയില്ലാത്തതുമാണെന്നു സമർഥിക്കുന്നു. പക്വതയില്ലാത്ത സ്നേഹം പറയും, ന്ധഎനിക്കു നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത
സാർവലൗകികമായ സ്നേഹം
ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ വൈരുധ്യാത്മകത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബോധനമാണ് ശത്രുസ്നേഹം. മിത്രനെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവുമോ? സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ അർഥത്തെ ഹനിക്കുന്ന എതിർ ശബ്
പരിപൂർണ സ്നേഹം
സർവസമാശ്ലേഷകമായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ ഉൾക്കാന്പ്. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വിരുദ്ധോക്തി (മത്താ. 5:3842) പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാഠങ്ങളാണു നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
ന്ധകണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല
പു​തി​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത
സ്ഥ​ല​കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ന​വ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു​വി​നെ വി​ശ്വ​ഗു​രു എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലി​രു​ന്ന മോ​ശ​യു​ടെ നി​യ​മ​സം​ഹി​ത​യ്ക്കു പു​തി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​
ത​കി​ടം​മ​റി​യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ൾ
മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കി​യ​തു​മാ​യ വി​ശ്വോ​ത്ത​ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ മ​ല​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗം. അ​മേ
സദ്‌വാർത്തയും സംഘട്ടനവും
ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ കാരുണ്യവും അതിരില്ലാത്ത ക്ഷമയുമാണ് ദൈവരാജ്യാഗമനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി യേശു പ്രഘോഷിച്ചത്. യേശുവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം തന്‍റെ ജന്മനാടായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിലാ
ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷകൻ
യേശുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ നവീനതയും വിപ്ലവപരതയുമാണ് അവിടുത്തേക്കെതിരേ കുരിശ് ഉയർത്താൻ എതിരാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്‌ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെയും യാഥാസ്‌ഥിക ചിന്തകരുടെയും സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾ തകിടം മറിച്ച
ചരിത്രം വിഭജിച്ച ചരിത്രപുരുഷൻ
യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനാണ്, ചരിത്രത്തിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജനനത്തോടെ ചരിത്രം എഡി എന്നും ബിസി എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ‘കർത്താവിന്‍റെ വർഷത്തിൽ’ എന്നാണ് എഡി
പരീക്ഷകൾ : ദുരാസക്‌തികൾക്കെതിരേ
ഓരോ മനുഷ്യനിലും കുടികൊള്ളുന്ന അടിസ്‌ഥാന ദുരാസക്‌തികളാണ് കാമാസക്‌തി, അഹന്ത, ധനമോഹം എന്നിവ. ഇവയ്ക്കെതിരേ പോരാടി വ്യക്‌തിത്വ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയസംഘർഷങ്ങളാണ് യേശു മരുഭൂ
പരീക്ഷകൾ : വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം
യേശുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കുരിശിന്‍റെ നിഴൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. പരസ്യജീവിതാരംഭത്തിൽ, സ്നാപകയോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യേശു ഉപവസിച്ച് പ്രാർഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ യൂദയായിലെ മരു
കുരിശിന്‍റെ സന്ദേശം
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നാട്ടിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ വൃക്ഷമാണ് യേശുവിന്‍റെ കുരിശ്. കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ പാപത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.