ഉറപ്പായ സമ്മാനവുമായി വിവൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺ
കൊച്ചി: ഓണത്തിന് സമ്മാനങ്ങളുമായി വിവൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരുക്കുന്നു. ഹാപ്പി ഓണം ഹൈ ഫൈ ഓണം. വിവൊ സ്മാർട്ട് ഫോ ൺ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 4ജി മോഡൽ വൈ 21എൽ വി 3 മാക്സ്, വി തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 4 ജി എൽടിഇക്കു പുറമേ വോൾട്ടി സൗകര്യവും ലഭ്യമാകുന്നു. കൂടാതെ ഹൈഫൈ ഫീച്ചർ ഉള്ളത് വിവൊയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്.

വിവൊ ഓണം സ്കീമിലൂടെ ആഴ്ച തോറുമുള്ള നറുക്കെടുപ്പിൽ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. വിവൊയുടെ ഏതു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോഴും ഉറപ്പായ സമ്മാനമായി ബാഗും തെരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ വാറന്റിയും ഉപഭോക്‌താക്കൾക്കു ലഭിക്കുന്നു. കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പിൽനിന്ന് ബമ്പർ സമ്മാനമായ റൊയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350ന് ഒപ്പം സമ്മാനമായ യമഹാ ഫസിനൊയും വിവൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും മറ്റു നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും. ഓഫർ സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ.