വോട്ടിംഗ് നില (ബൂ​ത്ത് ന​ന്പ​ർ, ബൂ​ത്ത്, യു​ഡി​എ​ഫ്, എ​ൽ​ഡി​എ​ഫ്, എ​ൻ​ഡി​എ എന്ന ക്രമത്തിൽ)
Friday, May 24, 2019 11:18 PM IST
213 മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (തെ​ക്ക് ഭാ​ഗം) 290 139 108
214 മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (തെ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 328 252 201
215 മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (വ​ട​ക്ക്ഭാ​ഗം) 306 223 173
216 സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് എ​ച്ച്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ‌338 243 52
217 സെ​ന്‍റ് ഗ്രീ​ഗോ​റി​യോ​സ് എ​ൽ​പി​എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗം) 314 176 89
218 എം​എ​സ്‌​സി​എ​ൽ​പി​എ​സ് ന​ന്നു​വ​ക്കാ​ട് (കി​ഴ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 342 174 76
219 എം​എ​സ്‌​സി​എ​ൽ​പി​എ​സ് ന​ന്നു​വ​ക്കാ​ട് (പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗം) 402 217 61
220 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എ​ൽ​പി​എ​സ് വെ​ട്ടി​പ്പു​റം (വ​ട​ക്ക്ഭാ​ഗം) 397 206 275
221 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എ​ൽ​പി​എ​സ് വെ​ട്ടി​പ്പു​റം 380 340 135
222 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എ​ൽ​പി​എ​സ് വെ​ട്ടി​പ്രം (തെ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 366 218 253
223 എ​സ്എ​ൻ​എ​സ്‌​വി​എം​യു​പി​എ​സ് മു​ണ്ടു​കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ൽ (കി​ഴ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 296 266 140
224 എ​സ്എ​ൻ​എ​സ്‌​വി​എം​യു​പി​എ​സ് മു​ണ്ടു​കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ൽ (മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം) 171 109 133
225 എ​സ്എ​ൻ​എ​സ്‌​വി​എം​യു​പി​എ​സ് മു​ണ്ടു​കോ​ട്ട​യ്ക്ക​ൽ (വ​ട​ക്ക​ഭാ​ഗം) 494 111 132
226 ഹോ​ളി ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, വെ​ട്ടി​പ്രം (വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗം) 229 269 321
227 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ഗേ​ൾ​സ് എ​ച്ച്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തൈ​ക്കാ​വ് 418 168 25
228 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ഗേ​ൾ​സ് എ​ച്ച്എ​സ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, തൈ​ക്കാ​വ് 404 155 66
229 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എ​ൽ​പി​എ​സ്, കൊ​ടു​ന്ത​റ 131 117 342
230 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് എ​ൽ​പി​എ​സ് കൊ​ടു​ന്ത​റ 195 111 201
231 കാ​തോ​ലി​ക്കേ​റ്റ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 110 145 287
232 കാ​തോ​ലി​ക്കേ​റ്റ് എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 178 151 158
233 സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 311 188 147
234 സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 406 234 68
235 സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 163 102 320
236 സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (കി​ഴ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 197 95 307
237 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ജി​എ​ൽ​പി​എ​സ് ആ​ന​പ്പാ​റ (കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗം) 558 216 58
238 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ജി​എ​ൽ​പി​എ​സ് ആ​ന​പ്പാ​റ (പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗം) 457 348 51
239 ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ജി​എ​ൽ​പി​എ​സ് ആ​ന​പ്പാ​റ (മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം) 426 205 54
240 എം​ഡി​എ​ൽ​പി​എ​സ് കു​ന്പ​ഴ (കി​ഴ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 322 184 290
241 എം​ഡി​എ​ൽ​പി​എ​സ്, കു​ന്പ​ഴ (തെ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 285 139 193
242 എം​ഡി​എ​ൽ​പി​എ​സ്, കു​ന്പ​ഴ (മ​ധ്യ​ഭാ​ഗം) 181 139 229
243 എം​പി വി​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, കു​ന്പ​ഴ (തെ​ക്ക്ഭാ​ഗം) 313 213 121
244 എം​പി​വി​എ​ച്ച്എ​സ്, കു​ന്പ​ഴ 254 163 247
245 എം​പി​വി എ​ച്ച്എ​സ് കു​ന്പ​ഴ 190 133 189
246 എ​സ്എ​ൻ​വി എ​ൽ​പി​എ​സ് മൈ​ലാ​ടും​പാ​റ 184 331 395