നോട്ടിംഗ്ഹാം, ഡെര്‍ബി മിഷനുകളില്‍ വിശുദ്ധവാര ശുശ്രുഷകള്‍
Monday, April 15, 2019 1:29 AM IST
നോട്ടിംഗ്ഹാം/ ഡെര്‍ബി: മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിലവതരിച്ച ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായുടെ രക്ഷാകരരഹസ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വിശുദ്ധവാര ആചരണം നോട്ടിംഗ്ഹാം, ഡെര്‍ബി മിഷനുകളില്‍ ഭക്ത്യാദരപൂര്‍വ്വം നടക്കുന്നു.

നോട്ടിംഗ്ഹാമില്‍ സെന്റ് പോള്‍സ് (Lenton Boulevard, NG7 2BY) ദൈവാലയത്തിലും ഡെര്‍ബിയില്‍ സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് ( Burton Road, DE1 1TQ) ദൈവാലയത്തിലുമാണ് തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ റെവ. ഫാ. ബിജു കുന്നയ്ക്കാട്ട്, റെവ. ഫാ. വില്‍ഫ്രഡ് പെരേപ്പാടന്‍ ട. ഇ. ഖ. എന്നിവര്‍ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും. ശുശ്രുഷകളിലേയ്ക്ക് ഏവരെയും സ്‌നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

നോട്ടിംഗ്ഹാം സെന്റ് ജോണ്‍സ് മിഷന്‍ (St. Paul's, Lenton Boulevard, NG7 2BY)

14 ഞായര്‍ : ഓശാന ഞായര്‍ 01.30 പി.എം.
17 ബുധന്‍: കുമ്പസാരദിനം 05.00 10.00 പി.എം.
18 വ്യാഴം: പെസഹാവ്യാഴം 03.00 പി.എം.
19 വെള്ളി: ദുഃഖവെള്ളി 02.00 പി.എം.
20 ശനി: ദുഃഖശനി & ഉയിര്‍പ്പുഞായര്‍ 02.00 പി.എം.

ഡെര്‍ബി സെന്റ് ഗബ്രിയേല്‍ മിഷന്‍ (St. Joseph's, Burton Road, DE1 1TQ)

14 ഞായര്‍ : ഓശാന ഞായര്‍ 03.00 പി.എം.
16 ചൊവ്വ: കുമ്പസാരദിനം 05.00 10.00 പി.എം.
18 വ്യാഴം: പെസഹാവ്യാഴം 10.00 എ. എം.
19 വെള്ളി: ദുഃഖവെള്ളി 09.00 എ. എം.
20 ശനി: ദുഃഖശനി & ഉയിര്‍പ്പുഞായര്‍ 10.00 പി.എം.

റിപ്പോര്‍ട്ട്: ഫാ. ബിജു കുന്നയ്ക്കാട്ട്