ജെഫ് വില്യംസിനു പുതിയ റിക്കാർഡ്
Friday, August 26, 2016 7:55 AM IST
നാസ (ഹൂസ്റ്റൺ): ശൂന്യാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം താമസിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്ന റിക്കാർഡ് ഇനി സ്വേയ്സ് സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡർ ജെഫ് വില്യംസിനു സ്വന്തം.

നിലവിൽ സ്കോട്ട് കെല്ലിയുടെ 520 ദിവസം എന്ന റിക്കാർഡാണ് ഓഗസ്റ്റ് 24നു ജെഫ് മറികടന്നത്. രണ്ടാഴ്ച കൂടെ ബഹിരാകാശത്തു തങ്ങുന്ന ജെഫ് 534 ദിവസം പിന്നിട്ട് ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ബഹിരാകാശത്തു തങ്ങിയ ലോക റിക്കാർഡ് ജെന്നഡി പഡൽക്കായുടെ പേരിലാണ്. 878 ദിവസം.

സെപ്റ്റംബർ ആറിന് (യുഎസ് സമയം) ഭൂമിയിൽ ലാൻഡു ചെയ്യുന്ന ജെഫ് വില്യംസിന് ലോകത്തിലെ പരിചയ സമ്പന്നരായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പതിനാലാം സ്‌ഥാനമാണുള്ളത്. പുതിയ യുഎസ് റിക്കാർഡ് സ്‌ഥാപിച്ച ജെഫ് വില്യംസിനെ സ്കോട്ട് കെല്ലി ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ചു.

അതേസമയം ബഹിരാകാശത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ചെലവഴിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്‌ഥാനം പെഗി വിറ്റ്സൺ എന്ന സഞ്ചാരിക്കാണ്.

<ആ>റിപ്പോർട്ട്: പി.പി. ചെറിയാൻ