ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ ഊബർ ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 17.22 ഡോളർ
Thursday, December 6, 2018 10:14 PM IST
ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി: ഊബർ ലിഫ്റ്റ് ഡ്രൈവർമാരുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം മണിക്കൂറിന് (ചെലവുകൾക്ക് പുറമെ) 17.22 ഡോളറാക്കി ഉയർത്തികൊണ്ടു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി നിയമം പാസാക്കി.

നിലവിലുള്ള 11.90 ൽ നിന്നും അഞ്ചു ഡോളറിലധികം വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിരക്ക് 2019 ജനുവരി മധ്യത്തോടെ നിലവിൽ വരും.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ഡ്രൈവർമാർ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുപോന്ന ശമ്പള വർധനവാണിത്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ 7,0000 ത്തോളം വരുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെന്‍റന്‍റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഗിൽഡ് പുതിയ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ശമ്പള വർധനവ് ടാക്സി ചാർജ് വർധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇതു യാത്രക്കാരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഊബർ ലിഫ്റ്റ് കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ടാക്സി ആൻഡ് ലിമസിൻ കമ്മീഷനാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്.

റിപ്പോർട്ട്: പി.പി. ചെറിയാൻ