ജാതി-മത സംഘടനകൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ
തിരുവനന്തപുരം: ജാതി-മത സംഘടനകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ. ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ജാതി-മത സംഘടനകൾക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്‍റെ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻഎസ്എസ് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടു ചോദിച്ചുവെന്ന പരാതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പരാതി കിട്ടിയാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി.