ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും കേരളത്തിൽ What'sapp ലൂടെ വീടുണ്ടാക്കാം!!!

താങ്കൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു കമ്പനി താങ്കളുടെ കേരളത്തിലെ Real Estate പ്രോജ്ക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കകയും അത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് താങ്കൾക്ക് താക്കോൽ കൈമാറുന്നതിനെയും പറ്റി?

ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സമയം!

ഇത് സ്വപ്നമല്ല!!! ലോകനിലവാരമുള്ള ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനുകൾ സമർപ്പിച്ച് ആ പ്ലാനുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ തന്നെ സമയബന്ധിതമായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തികരിച്ച് ഉടമയ്ക്ക് താക്കോൽ കൈമാറുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രവാസിയും സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ വെറും സ്വപ്നങ്ങളായി അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല!

എങ്ങനെ ബിൽട്ടെക് സഹായത്തോടെ ഓൺലൈനിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം?

കേരളത്തിൽ വീടോ കെട്ടിടമോ പണിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി കൂടെയുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ആളേക്കുറിച്ച് ഏത് പ്രവാസിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും!

1, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പദ്ധതികൾ ചെയ്ത് പരിചയം!

2, വീട്, കമേഴ്ഷ്യൽ, റന്നവേഷൻ പ്രോജക്ടുകൾ പൂർണതയോടെ ചെയ്യാനുള്ള വിഭവശേഷി!

3, ഏത് ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലാനുകളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുനല്കാനുള്ള ഫ്ലക്സിബിളിറ്റി!

4, എല്ലാ ആഴ്ചയും വാട്സ് ആപ്പ്/ മറ്റ് ഓൺലൈൻ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്, പേയ്മെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ കൃത്യത!

5, മനസിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊജക്ടുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന ഫീസിബിളിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തി റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തി നല്കി, സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രഫഷണലിസം!

6, ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലൂടെ പ്രോജക്ടുകളിൽ പണം മുടക്കുന്നയാളെ പൂർണമായും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും സുതാര്യതയും!

7, അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരമുള്ള ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുടെ ചെലവും സമയവും ലാഭിക്കുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം.

ഇതെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നിങ്ങളുടെ തോളോടുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി ഏത് പ്രവാസിക്കും കേരളമണ്ണിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾ വിദേശത്തിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ തലവേദനയില്ലാതെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അവിടെയാണ് ബിൽടെകിന്റെ ഓൺലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാൻസ് (OEP) പ്രവാസികൾക്ക് തുണയാകുന്നത്.

പ്രവാസികൾ എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ചെയ്യണം?

മലയാളി പ്രവാസികൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പലരുടെയും സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണ്. പിറന്ന നാടിനോടുള്ള ആദരമാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ വിദേശ കറൻസിയുടെയും ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെയും മൂല്യം അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉടമയ്ക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വമ്പൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സാധ്യകതളാണ് തുറന്നിടുന്നത്. ഒരു പ്രവാസിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയുമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുന്ന വാടകവരുമാനം. കൂടാതെ ഏതുകാലത്തും നല്ല ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് കൈമാറാവുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംരഭങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ വലിയ പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാസിക്ക് നല്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല.

ഇന്ത്യപോലുള്ള വളർന്നുവരുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും പതിൻമടങ്ങ് വളർച്ച നേടുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ വളർച്ചയും സുരക്ഷിതത്വവും സ്വന്തം നാട്ടിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് നല്കും.

എന്താണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ?

പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സ്വന്തം സമയക്കുറവാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വരുന്ന അനാവശ്യ തലവേദനകളും നൂലാമാലകളിലും കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നല്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതുമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ പണം മുടക്കുന്ന ആൾ നാട്ടിലില്ലാത്തതിനാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പറ്റിക്കപ്പെടാം എന്നതും, പ്രോജക്ട് അതിന്റെ ഏതുഘട്ടത്തിലും നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ആധിയും അവരെ മാനസിക സംഘർഷത്തിലാഴ്ത്തുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാം?

ബിൽടെകിന്റെ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള താല്പര്യം അറിയിക്കുന്നതിലൂടെ മേൽപറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, കേരളത്തിൽ മാത്രം ടേൺ കീ പ്രോജക്ടുകളിൽ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ കൈമാറിയ 000 പ്രോജക്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് ബിൽട്ടെക്.

നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനമായ ബിൽട് ടെക്ന് ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള വിഭവശേഷിയും മാനുഷിക ശേഷിയും സ്വന്തമായുണ്ട്. ബിൽടെക് സഹായത്തിനെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്ന് അദ്ഭുതപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ക്ലയന്റുകളും. ഇടനിലക്കാരിൽ നിന്നുള്ള തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി പ്രോജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ബിൽട്ടെക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ട് എൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ബിൽട് ടെക് എത്തുന്നതോട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാസജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും മിഴിവും കൈവരുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മലയാളമണ്ണിൽ ജനിക്കുന്നു. ചിറകുവിരിക്കുന്നു...

അതെ, സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ! ബിൽട് ടെക് നിങ്ങളുടെയും കൂടെയുണ്ട് , നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു ക്ലിക്ക്/ ഫോൺകോൾ അകലെ!!!

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് , പൂർത്തീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകളെക്കുറിച്ച്, പദ്ധതികളിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കൂ--- 90720 99 777, 9847698666

വാട്സ് ആപ് ചെയ്യൂ ----- 90720 99 777, 9847698666

ഉപഭോക്താവാണ് എല്ലാം

ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിക്കാണ് ബിൽടെക് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ചതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതും ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഓരോ പ്രോജക്ടറ്റും രണ്ടു മൂന്നു തവണ വിലയിരുത്തി ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ട് അവരുടെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നോക്കിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ബിൽടെക്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളിലധികവും പ്രവാസികളാണ്. നിർമ്മാണ പുരോഗതി അവർക്ക് ഓൺലൈനായി കണ്ട് വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. അതിനാൽ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തില്ലല്ലോ, എന്തായിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ടെൻഷനും വേണ്ട.

പഴയതൊന്ന് പുതിയതാക്കാം

പഴയ വീടാണ്, അതൊന്നു പുതിക്കി പണിയണം, പഴമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പുതുമവരുത്തണം, എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അവർക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം ബിൽടെകിനെ സമീപിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബിൽടെക് പഴയ വീടുകളെ പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച് നല്കും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുമാത്രമേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ സേവനമാണ് ബിൽടെക് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നല്കുന്നത്.