വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറി, വായില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചു! പോലീസിന്റെ കാടത്തം വീണ്ടും
വസ്ത്രം വലിച്ചുകീറി മര്‍ദിച്ചു, വായില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചു. പോലീസുകാര്‍ തന്നോടു കാട്ടിയ കാടത്തത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ...