Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


സമ്പാദ്യശീലം തുടങ്ങാം ബാല്യം മുതൽ
ആറാം തമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയിൽ മജ്ജു വാര്യർ കുടുക്ക പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. വിറ്റുപോയ ഹാർമോണിയം തിരിച്ചുവാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു വളരെ നാളത്തെ സമ്പാദ്യമെടുക്കാൻ പ്രേരിതയായത്. പിന്നീട് ചെയ്യാനായി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ചികിൽസാ ആവശ്യത്തിനായി കിട്ടുന്നതൊക്കെ നുള്ളിപെറുക്കി സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ആ സമ്പാദ്യം. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുവാണ് കുടുക്ക. പ്രധാനമായും കളിമൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുതീർന്ന പൗഡർടിന്നുകളും മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും കുടുക്കക്ക് പകരമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അതിൽ പണം ഇടുവിക്കുവാൻ മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇതു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുവാനും നാളേക്കായുള്ള കരുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മിതവ്യയം പോലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ പകരുന്നതിനും ഇത് ഉപകരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ന് സമ്പാദ്യത്തിന് രൂപഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ആശയത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും വ്യതിയാനമുണ്ടായി. പുതിയ തലമുറക്ക് സമ്പാദ്യശീലമില്ല എന്ന് പഴയ തലമുറയും പഴയ തലമുറക്ക് ജീവിക്കാനറിയില്ല എന്ന് പുതിയതലമുറയും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എന്താണ് സമ്പാദ്യം?

ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചംവരുന്നതല്ല; മറിച്ച്, സമ്പാദ്യം കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്നതാണ് ചെലവ്. ഈ അടിസ്‌ഥാനചിന്തയിൽനിന്നാണ് സമ്പാദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത്. ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വന്ന കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം സമ്പാദ്യത്തിലുമുണ്ട്.

ദീർഘകാല ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനു മാത്രം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്ന ബാല്യത്തിലും കൗമാരത്തിലും ഭാവിപദ്ധതികൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുന്നു. ബാല്യത്തിലും യൗവ്വനത്തിലും സമ്പാദിക്കാനാവുമോ എന്നത് പ്രസക്‌തമായ ചോദ്യമാണ്. സാധിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ഉത്തരം. കുട്ടികളിലും യുവജനങ്ങളിലും സമ്പാദ്യശീലം എപ്രകാരം വളർത്താമെന്നതിന് സഹായകമായ ചില ടിപ്സ് വിശദമാക്കാം.

1. നല്ല പേരന്റിംഗ്

ഫലപ്രദമായ പേരന്റിംഗ് ആണ് പ്രഥമപടി. നല്ല ഭക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നതോടൊപ്പം സമ്പാദ്യശീലത്തിന്റെ ആദ്യപടികൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. പണമിടപാടുകൾ കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവണം.

പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മക്കളെ അറിയിക്കാതെയാണ് വളർത്തുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയതെല്ലാം മക്കളിലൂടെ ഏതു വിധേനയും സാധിച്ചെടുക്കണം എന്ന വാശിയിൽ കുട്ടികളാണ് തകർന്നുപോവുന്നത്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലാതെ വളരുന്നതുമൂലം മിതവ്യയത്തെ പിശുക്കായി അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എതിരാകുന്നു. മക്കളെ ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയിച്ചു വളർത്തുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കണമെന്നല്ല, മറിച്ച് ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകം പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മക്കൾ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ 2000 രുപയുടെ വസ്ത്രമണിഞ്ഞുവരുന്നതും അവരുടെ അമ്മ ഓപ്പൺഹൗസിൽ വരുമ്പോൾ 150 രൂപയുടെ സാരി ധരിച്ചുവരുന്നതും കാണുവാൻ പലപ്പോഴും ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്.

2. വരവു ചെലവ് കണക്കെഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക

കുട്ടികളെ വരവ് ചെലവ് കണക്കെഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക. പണമിടപാടുകളിലെ കൃത്യതയും സുതാര്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുക. ഇവിടെയും മാതാപിതാക്കളാവണം റോൾമോഡൽ.

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചോദിച്ചുമേടിക്കുക. സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലും മറ്റും അവർക്കായി ചെലവാക്കുന്ന തുകയുടെ കണക്ക് അവരോടുതന്നെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുക. അതിനായി ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് വാങ്ങികൊടുക്കുക. പിൽക്കാലത്ത് വൻതുകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ശീലമാവും.

3. സമ്പാദ്യപദ്ധതിയിൽ ചേർക്കുക

കുട്ടികളെ ചെറിയ സേവിംഗ്സ് സ്കീമിൽ അംഗമായി ചേർക്കുക. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോലുള്ള റെക്കറിംഗ് നിക്ഷേപസൗകര്യങ്ങൾ നിസ്സാരതുകയ്ക്കാണെങ്കിലും തുടങ്ങുക. വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് പോസ്റ്റോഫീസിൽ റെക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങാം.

സ്കൂളുകളിൽ സമ്പാദ്യപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക. കുട്ടികൾതന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ കുട്ടികളിൽനിന്ന് ഓരോ മാസവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ട്രഷറർമാർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും.

4. ദാനം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക

വീട്ടിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണികളും സമ്മാനങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനും പിന്നീട് അവർക്കുതന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുവാനും പരിശ്രമിക്കുക.
ടിപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർതനനെ പഠിക്കട്ടെ. ദേവാലയങ്ങളുടെ കാണിക്കപെട്ടിയിൽ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് നേർച്ചയിടീക്കുന്നവരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഒരു തുക മാറ്റണം എന്ന പാഠം അവർ പഠിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ദാനധർമം ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലാവണം.


5. പീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷറിനെ അതിജീവിക്കൽ

ഒരാളെ ധനവാനാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല പ്രത്യുത അത് അയാൾ പണം ചെലവാക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം, ചെലവ്, സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികസൂചികകൾ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ യൗവ്വനത്തിലേ സാധിക്കണം.
ഇനി കുട്ടികൾ വളർന്ന് യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജീവിതചിന്തകൾക്കും സമീപനങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരുന്നു. പീർഗ്രൂപ്പ് പ്രെഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഉച്ചനീചത്വം ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത ഈ പ്രായത്തിൽ ജീവിതാസ്വാദനത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ തേടുന്നു. ഒരാളെ ധനവാനാക്കുന്നത് വരുമാനത്തിന്റെ വലുപ്പമല്ല പ്രത്യുത അത് അയാൾ പണം ചെലവാക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുമാനം, ചെലവ്, സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികസൂചികകൾ ജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ യൗവ്വനത്തിലേ സാധിക്കണം.

യുവത്വത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നതും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വിവേകമുണ്ടാവണം.

‘താങ്കളുടെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയൂ. ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്വഭാവം പറയാം’ എന്ന പഴമൊഴി വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭക്ഷണം, ഷൂസ്, യാത്ര, വിനോദം, മൊബൈൽ, സെൽഫി, ഹോളിഡേട്രിപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെ ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഉൾക്കരുത്താണാവശ്യം. പീർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷറിനെ നേരിടുവാൻ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ സജ്‌ജമാക്കണം.

5. ആസക്‌തി വളർത്താം ജീവിതത്തോട്

യുവത്വത്തിൽതന്നെ അദ്ധാനശീലവും സമ്പാദ്യവും വളർത്തുക. ‘ഏൺ വൈൽ യു ലേൺ’
പദ്ധതിയനുസരിച്ച് പാർട് ടൈം ജോലികൾ ലഭ്യമാണ്. സ്വന്തമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ ത്രില്ല് ഉണ്ടാവും. അഡിക്ട് ആവേണ്ടത് ജീവിതത്തോട് തന്നെയാവണം.

കിട്ടുന്ന പണത്തിൽനിന്ന് എന്തു മിച്ചം വയ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർക്കേ സമ്പാദ്യമുണ്ടാവൂ. പണത്തിന്റെ നൂതന സ്രോതസുുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ, ബ്ലോഗ് എഴുത്ത്, കേറ്ററിംഗ്, ഡ്രൈവിംഗ്, റിട്ടെയിൽ വ്യാപാരശൃഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കൽ, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരുടേയും സാഹചര്യമനുസരിച്ച് , തൽപര്യമനുസരിച്ച് ജോലിചെയ്യാം. പെട്ടെന്നു പണക്കാരനാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപകടത്തിൽചെന്ന് പെടും.

എന്നാൽ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവർ ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പോവാതെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതാണ് ഉചിതം. കാരണം നിങ്ങളെതേടി വൻസാദ്ധ്യതകളുടെ ലോകം മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ന് ഏതുവിഷയമാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യവും ആശയവിനിമയകഴിവുമുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ജോലിയും വരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടുവേണ്ടേ സമ്പാദ്യം തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ അസ്‌ഥാനത്താവുന്നു.

6. മിതവ്യയശീലം വളർത്തുക

മിതവ്യയശീലമുള്ളവരാവുകയാണ് അഭികാമ്യം. മിതവ്യയശീലമെന്നത് പിശുക്കല്ല, ആവശ്യവും അനാവശ്യവും ആഡംബരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കലാണ്.
അതിന് ചെറുപ്പക്കാർ പ്രാപ്തരാവുക എന്നതാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തു ധരിക്കണം, എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പരസ്യകമ്പനികളല്ല, സുഹൃത്തുക്കളുമല്ല, ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് സമ്പാദ്യശീലത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്.
ആൽബർട്ട് ആന്റോ, ഫ്രാങ്കോ മോഡിഗ്ലാനി എന്നീ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്‌ഞന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച ലൈഫ് സൈക്കിൾ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ജീവിതചക്രത്തെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം. ആദ്യത്തേത് വരുമാനമില്ലാത്തതും എന്നാൽ ചിലവുള്ളതുമായ ബാല്യകാലം. രണ്ടാമത് വരുമാനവും ചിലവും ഉള്ള യൗവനകാലം, മൂന്നാമത് വരുമാനം കുറഞ്ഞ് ചിലവുകൾ ഏറുന്ന വാർദ്ധക്യകാലം.
മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാല്യത്തിൽ സമയമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട.് പക്ഷേ, പണമില്ല. യൗവ്വനത്തിൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ, സമയമില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിൽ സമയമുണ്ട്. ആരോഗ്യമില്ല, പണവുമില്ല.

വ്യക്‌തമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവരെയും സാമ്പത്തികമായി വളർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശക്‌തമായ ആസൂത്രണം ഈ മേഖലയിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങണം. പിന്നീടു കടക്കെണിയിൽപെട്ടു പരിതപിക്കാനിടയാവരുത്. ഓസ്കാർ വൈൽഡ് അഭിപ്രായപ്പട്ടതുപോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം അബദ്ധങ്ങൾക്ക് അനുഭവം എന്നു പേരിടുന്നവരാണ്.

ഡോ. കൊച്ചുറാണി ജോസഫ്
അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ * ഹെഡ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, ഭാരതമാത കോളേജ്, തൃക്കാകര.

ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
വിരൽതുന്പിൽ ആഘോഷ വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെഡിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്
ഒരു വിവാഹമെത്തിയാൽ പിന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം, മനസമ്മതം, മധുരംവെപ്പ്,മൈലാഞ്ചിയിടൽ, വിരുന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. വരനും വധുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാ...
ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ പിഴയില്ലാതെ സെപ്റ്റംബർ വരെ
ജിഎസ്ടി സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ശരിയായ റിട്ടേണ്‍, സമയത്തു സമർപ്പിക്കുകയെന്നത്. ജിഎസ്ടി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ടേണിന്‍റെ ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: സന്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം
ഈയിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച്...
അധ്യാപികയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
ഹിന്ദി അധ്യാപികയിൽ നിന്നും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ കഥയാണ് ആലുവ പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി മരോട്ടിക്കൽ റജീന നസീറിനു പറയാനുള്ളത്.

എന്താണ് സംരംഭം

നൃത്താവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപനയും വാടകയ്ക്കു നൽകലു...
പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ....
സൗദി അറേബ്യയിലെ അലൂമിനിയം പ്ലാന്‍റിലായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷത്തോളം പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുമലയിൽ ജോർജ് ടി സാമുവലിന് ജോലി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന...
എടുക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടാം സുരക്ഷിതത്വം
അനിലിന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. മോശമല്ലാത്ത ശന്പളവും. സുഹൃത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം മൂലം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ആരോഗ്യ പോളിസിയുമെടുത്തു. അച്ഛനും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഫ്ളോട്ടർ പോളിസിയാണ...
ജി.എസ്.ടി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലുതും ധീരവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (ജിഎസ്ടി). 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ജിഎസ്ടി...
വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 1985 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. സ്വ​യം തൊ​...
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി അനന്തര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി: ഇതാണു മുദ്രാവാക്യമെങ്കിലും ജിഎസ്ടി വരുന്പോൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളായിരിക്കും. ഏതിനം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നികുതികൾ വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചിയിച്ചിട...
നികുതിലാഭ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇഎൽഎസ്എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഏതൊരാളുടേയും സാന്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നികുതിയാസൂത്രണം. ആദായനികുതി നിയമം വ്യക്തികൾക്കു നിരവധി നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചില ചെലവുകൾ, ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ, ചില സംഭാവനകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നി...
സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി ഇവർ
ഏതു മേഖലയെടുത്താലും പുരുഷൻമാരേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നലല്ല സ്ത്രീകൾ. പുതിയ സംരഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. മുൻതലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാന...
ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മ...
ഹാൻഡ് ലൂം ഡോർമാറ്റുകളിലൂടെ വരുമാനം നേടാം
സ്വയം സംരംഭകയാകുന്നതോടൊപ്പം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളിലേക്ക് തൊഴിലും അതോടൊപ്പം സാന്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും പകരുകയാണ് ആലുവ എടത്തല സ്വദേശി കൊനക്കാട്ടുപറന്പിൽ സജീന സലാം. സജീന സലാമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്പതു പേരടങ്ങുന്...
ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന്‍റെ മാറുന്ന മുഖം
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ദീർഘ ഉത്പാദന കാലയളവ്, ചഞ്ചലമായ മണ്‍സൂണ്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തുണ്ടു ഭൂമിയും ചേരുന്ന കൃഷിയുടേയും മറ്റു ഗ്രാമീണ സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും സമാനതയില്ലാത്ത സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന് തടസ...
സന്തോഷം പൂർണമാക്കാൻ എടുക്കാം, മറ്റേണിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്
അച്ഛനും അമ്മയുമാകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം അവരുടെ സാന്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത...
നിക്ഷേപത്തിനൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ, താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതായി വരും.’’ ലോകപ്രശസ്ത നിക്ഷേപ ഗുരു വാറൻ ബുഫെയുടെ വാക്കുകളാണ്.

ഇത് അക്ഷരാർഥത്തിൽത്തന്നെ ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക...
ജി​എ​സ്ടി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റാ​ൻ കേ​ര​ളം ത​യാ​ർ
ച​​​​രി​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ലെ നാ​​​​ഴി​​​​ക​​​​ക്ക​​​​ല്ലാ​​​​യ നി​​​​കു​​​​തി പ​​​​രി​​​​ഷ്ക​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കു രാ​​​​ജ്യം മാ​​​​റാ​​​​ൻ ഇ​​​​നി മൂ​​​​ന്നു ദി​​​​നം കൂ​​​​ടി മാ​​​​ത്രം. വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​...
കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ടു താ​നും. ചി​ല ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​...
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. ഇത്രയും കാലം വീട്ടിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പോക്കറ്റ് മണികൊണ്ട് വളരെ ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഇനി അതു പറ്റില്ല ജീവിതം ഒ...
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു ജി​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, അത് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമാകുമെങ്കിലും നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോള...
LATEST NEWS
പിണറായി വിജയൻ മൂന്നരയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും
ലാവലിൻ വിധി പിണറായിക്ക് മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ: കോടിയേരി
ലാവലിനിൽ പിണറായിക്ക് ആശ്വാസം
ട്രെയിനിനു മുകളിൽ മരം വീണു; റെയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.