എ​ഫ്സി​ഐ​യി​ൽ ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ
ഫു​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ(​എ​ഫ്സി​ഐ)​യി​ൽ ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ, സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ത​സ്തി​​ക​യി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

വി​വി​ധ സോ​ണു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഒ​ഴി​വ്.

നോ​ർ​ത്ത് സോ​ണ്‍:
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (സി​വി​ൽ): 46 ഒ​ഴി​വ്.
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (ഇ​ല​ക്‌​ട്രി​ക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ):30
സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട്: 43
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട് ഹി​ന്ദി: 22
ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ് ഹി​ന്ദി: 16
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ജ​ന​റ​ൽ): 256
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്): 287
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ): 286
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ഡി​പ്പോ): 1013.

സൗ​ത്ത് സോ​ണ്‍:
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (സി​വി​ൽ): 26
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (ഇ​ല​ക്‌ട്രിക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ): 15
സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട്: 07
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട് ഹി​ന്ദി:15
ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ് ഹി​ന്ദി: 03
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ജ​ന​റ​ൽ): 156
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്): 48
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ): 54
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ഡി​പ്പോ): 213.

ഈ​സ്റ്റ് സോ​ണ്‍:
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (സി​വി​ൽ): 26
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (ഇ​ല​ക്‌​ട്രി​ക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ): 10
സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട്: 09
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട് ഹി​ന്ദി:03
ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ് ഹി​ന്ദി: 12
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ജ​ന​റ​ൽ): 106
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്): 87
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ): 224
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ഡി​പ്പോ): 61

വെ​സ്റ്റ് സോ​ണ്‍:
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (സി​വി​ൽ): 14
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (ഇ​ല​ക്‌​ട്രി​ക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ): 09
സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട്: 09
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട് ഹി​ന്ദി:04
ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ് ഹി​ന്ദി: 04
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ജ​ന​റ​ൽ): 124
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്): 65
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ): 153
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ഡി​പ്പോ): 353.

നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് സോ​ണ്‍:
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (സി​വി​ൽ): 02
ജൂ​ണി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ (ഇ​ല​ക്‌​ട്രി​ക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ): 08
സ്റ്റെ​നോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട്: 08
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് ര​ണ്ട് ഹി​ന്ദി: 01
ടൈ​പ്പി​സ്റ്റ് ഹി​ന്ദി: 04
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ജ​ന​റ​ൽ): 112
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ്): 22
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ): 03
അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് ഗ്രേ​ഡ് മൂ​ന്ന് (ഡി​പ്പോ): 131.

അ​പേ​ക്ഷാ ഫീ​സ്: 500 രൂ​പ. എ​സ്‌​സി, എ​സ്ടി, വി​ക​ലാം​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല.

അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട വി​ധം: www.recruitmentfci.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.