സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ വെബിനാർ ഇന്ന്
Thursday, January 27, 2022 1:00 PM IST
മനാമ : സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പ്രവാസി പെൻഷൻ, ക്ഷേമനിധി: അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്ന പേരിൽ സൂമിൽ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ ജനുവരി 27നു (വ്യാഴം) രാത്രി 7.30 നു നടക്കും.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോർക്ക, പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് മുഖേന നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും ഇനിയും ഭാഗമാകാത്തവരെ അതിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആക്കുവാനും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ നടത്തിവരുന്ന ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിന്‍റെ ഭാഗമാണ് വെബിനാർ.

കേരള പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് സീനിയർ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് കെ.എൽ. അജിത് കുമാർ നോർക്ക, പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡ് എന്നിവ നൽകിവരുന്ന സഹായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയും അത് സംബന്ധമായ സദസ്യരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും.

വിവരങ്ങൾക്ക്: ‪33370946‬, ‪39748867‬ .