ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
Sunday, January 23, 2022 4:47 PM IST
കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി. കുവൈറ്റിലെ മലയാളി കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗവേദിയായ ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

2022 ജനുവരി 29 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിന് അബ്ബാസിയ, സാൽമിയ, ഫഹഹീൽ, അബു ഹലീഫ എന്നീ മേഖലകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സംസ്ക്കാരിക സമ്മേളനവും കുട്ടികളുടെ വിവിധ കല പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നും, ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാം പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

സലിം കോട്ടയിൽ