കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വസത്തിനായി ഡിന്നർ നൈറ്റ് നടത്തി
Thursday, September 13, 2018 1:19 AM IST
മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയായിലെ നോർത്ത് ക്യൂൻസ്‍ലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ അസോസിയേഷനായ കേരളാ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൗൺസ് വിലായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിന്നർ നൈറ്റ് നടത്തി മലയാളി സംഘടനകൾക്ക് മാതൃകയായി.

ടൗൺസ് വിലായിലെ Cran book Holy family Lynch Hale വച്ചായിരുന്നു ഡിന്നർ നൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിവിധ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേനുകൾക്ക് പുറമെ ഒട്ടനവധി ഓസ്ട്രേലിയൻസും പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഡ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിന്നർ നൈറ്റിൽ പങ്കാളികളായി.

പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഴുവൻ അസോസിയേഷനുകൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും കേരളാ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടൗൺസ് വിലായുടെ ഭാരവാഹികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു.

റിപ്പോർട്ട് റെജി പാറയ്ക്കൻ