ഓണാവധി: ബുക്കിംഗ് തകൃതി
Friday, August 16, 2019 11:02 PM IST
ബംഗളൂരു: ഓണാവധിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കേരള, കർണാടക ആർടിസികളിൽ റിസർവേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ആറിനുള്ള ബുക്കിംഗ് ആണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. ഓണാവധിക്കു മുമ്പായി കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ആറിന് ടിക്കറ്റുകൾ അതിവേഗമാണ് തീരുന്നത്. തിരുവോണം സെപ്റ്റംബർ‌ 11നാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള ബുക്കിംഗ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അവധിക്കു ശേഷം തിരികെ ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ബസുകളിലെ ബുക്കിംഗും വൈകാതെ ആരംഭിക്കും.

ഓണാവധിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പേതന്നെ ടിക്കറ്റുകൾ തീർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരള, കർണാടക ആർടിസികളാണ് മലയാളികൾക്ക് ആശ്രയം. പതിവ് സർവീസുകളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇരുആർടിസികളും സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഓണാവധിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യബസുകളിലും റിസർവേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.