ജീവിത നവീകരണ ധ്യാനം നവംബർ 19 മുതൽ 21 വരെ
Wednesday, October 13, 2021 10:53 AM IST
ലണ്ടൻ: കുടുംബ ജീവിത നവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സെഹിയോൻ യുകെയുടെ റവ. ഫാ. ഷൈജു നടുവത്താനിയിലും ടീമും നയിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം നവംബർ 19 മുതൽ 21 വരെ (വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ) വെയിൽസിലെ കെഫെൻലി പാർക്കിൽ നടക്കുന്നു.

മഹാമാരിയുടെ ആപത്ഘട്ടത്തെ യേശുവിൽ മറികടന്ന് വീണ്ടും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനങ്ങൾക്ക് സെഹിയോൻ യുകെ തുടക്കമിടുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും . https://www.sehionuk.org/register/ എന്ന ലിങ്കിൽ ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വി. കുർബാന , വചന പ്രഘോഷണം , ദിവ്യ കാരുണ്യ ആരാധന ,രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ , കുമ്പസാരം , സ്പിരിച്ച്വൽ ഷെയറിങ് എന്നീ അനുഹ്രഹീത ശുശ്രൂഷകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ താമസിച്ചുള്ള ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സെഹിയോൻ യുകെ ക്ഷണിക്കുന്നു.