മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയായുടെ പൊതുയോഗം മാറ്റിവച്ചു
Saturday, February 5, 2022 7:24 AM IST
മെൽബൺ: മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയായുടെ ഫെബ്രുവരി ആറിനു (ഞായർ) ഡാം ഡിനോങ്ങിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വാർഷിക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം കോവിഡ് സംബന്ധമായ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ മാറ്റിവച്ചതായും പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

വിവരങ്ങൾക്ക്: തമ്പി ചെമ്മനം 04 23 583 682.

എബി പൊയ്കാട്ടിൽ