ന്യൂയോർക്കിൽ പുതുവർഷം ആദ്യം പിറന്നത് ലിറ്റിൽ അരിയാന
Tuesday, January 2, 2018 10:51 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പുതുവർഷം പുലർന്ന് ഒരു മിനിട്ടിനുള്ളിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യ കുഞ്ഞു പിറന്നു. ക്യൂൻസിലെ ഫ്ളഷിംഗ് ആശുപത്രിയിലാണ് ടാനിയ ഷിറിൻ എന്ന മാതാവ് ലിറ്റിൽ അരിയാനക്ക് ജ·ം നൽകിയത്. നാലു പൗണ്ടും പതിനൊന്നര ഒൗണ്‍സും തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞും മാതാവും പൂർണ ആരോഗ്യവതികളായി കഴിയുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി വക്താവ് ഡോ. ആൻഡ്രു റൂബിൻ പറഞ്ഞു.

ന്യൂയോർക്കിലെ ക്യൂൻസിൽ പുതുവത്സരാഘോഷം പൊടി പൊടിക്കുന്പോൾ അരിയാനയുടെ ജനനത്തിലൂടെ ഫ്ളഷിംഗ് ആശുപത്രിക്ക് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്.

പുതുവത്സരത്തിൽ ആദ്യം പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞിന്‍റെ ജനനം ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് ആഘോഷിച്ചത്.

റിപ്പോർട്ട്: പി.പി. ചെറിയാൻ