സുവാറ ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടാം റൗണ്ട് ആദ്യ ആഴ്ച മത്സരത്തിൽ പതിനാറു കുട്ടികൾക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം
Monday, July 6, 2020 11:50 AM IST
പ്രെസ്റ്റൻ .ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപതയിലെ മത പഠന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന സുവാറ ബൈബിൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ ആഴ്ചത്തെ മത്സരത്തിൽ പതിനാറ് കുട്ടികൾ പ്രഥമസ്ഥാനം നേടി.

ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 8 - 10 ൽ ഒരു കുട്ടിയും ഏജ്ഗ്രൂപ്പ് 11 -13 ൽ പതിനൊന്നു കുട്ടികളും ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 14 -17 ൽ നാല് കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ നേടി മുൻനിരയിൽ എത്തി. രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നാല് ആഴ്ചകളിലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് . രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ മത്സരം ഈ ശനിയാഴ്ച നടത്തും. നാല് ആഴ്ചകളിലായി നടത്തുന്ന രണ്ടാം റൗണ്ടിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളുടെയും മാർക്കുകൾ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽനിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ നേടുന്ന അൻപതുശതമാനം കുട്ടികൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും.

വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ മത്സരത്തിൽ കുട്ടികൾ ആവേശത്തോടെ മത്സരിക്കുന്നു . കുട്ടികൾ കൂടുതലായി ബൈബിൾ പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബൈബിൾ അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് കുട്ടികൾക്കായി ഈ മത്സരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് .

സുവാറ ബൈബിൾ ക്വിസിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ആണ് നടത്തുക. മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമുള്ള പഠന ഭാഗങ്ങൾ അറിയുവാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി ബൈബിൾ അപ്പോസ്റ്റോലെറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ് സന്ദർശിക്കുകയോ ബൈബിൾ അപ്പോസ്റ്റലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഓൺലൈൻ ക്വിസ് പി ആർ ഓ ജിമ്മിച്ചൻ ജോർജ് അറിയിച്ചു .
http://smegbbiblekalotsavam.com/?page_id=595

റിപ്പോർട്ട് : ഷൈമോൻ തോട്ടുങ്കൽ