പ്രവാസം ; ചരിത്രം,വർത്തമാനം ,ഭാവി വെൽഫയർ കേരള സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്
Saturday, October 12, 2019 8:05 PM IST
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വെൽഫെയർ കേരള കുവൈത്തിന്‍റെ ആറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രവാസം: ചരിത്രം, വർത്തമാനം, ഭാവി സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നു.

നവംബർ ഒന്നിന് അബാസിയ പ്രവാസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുവൈത്തിലെ മലയാളികളിൽ നിന്നും പ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു.

കേരള പുരോഗതിയില്‍ പ്രവാസികളുടെ പങ്ക്, പ്രവാസികളും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും, പ്രവാസം : സിനിമ , കല , സാഹിത്യം, ഗൾഫ് കുടിയേറ്റം: പ്രതിസന്ധികള്‍ പരിഹാരങ്ങള്‍, പ്രവാസികളും ആരോഗ്യവും, പ്രവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടുകളും
എന്നീ തലകെട്ടുകളിലാണ് പ്രബന്ധവതരണം നടക്കുക.പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സിനോപ്സിസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 25 ആണ്.

വിവരങ്ങൾക്ക്: 97649639, 67051801, 99691432.

റിപ്പോർട്ട്: സലിം കോട്ടയിൽ