റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായി ഫ്രഷത്തോൺ 2018
ബംഗളൂരു: ഗാർഡൻ സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായി ഫ്രഷത്തോൺ 2018 മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജൂലൈ എട്ടിന് നടന്ന മാരത്തണിൽ മുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു. പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രഫ. അലക്സാണ്ടർ, ക്രിസ്റ്റോ ജോസഫ് എന്നിവർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

ഗാർഡൻ സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടന്നുവരുന്ന ഫ്രഷറിസം 2018 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഫ്രഷത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്.