അന്തർ ചാപ്റ്റർ കാവ്യാലാപന മത്സരം "സുഗതാഞ്ജലി' മാർച്ച് ആറിന്
Friday, February 12, 2021 4:40 PM IST
ലണ്ടൻ: മലയാളം മിഷൻ പൂക്കാലം വെബ് മാഗസിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്ക് ആദരവർപ്പിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന "സുഗതാഞ്ജലി' അന്തർ ചാപ്റ്റർ കാവ്യാലാപന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, മലയാളം മിഷൻ യുകെ ചാപ്റ്റർ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ജൂണിയർ വിഭാഗത്തിലും 10 മുതൽ 16 വയസ്സു വരെയുള്ള കുട്ടികളെ സീനിയർ വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്.

മത്സരാർത്ഥികൾ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ കവിതകളാണ് ആലപിക്കേണ്ടത്. ചുരുങ്ങിയത് 16 വരിയെങ്കിലും കവിതയുടെ ഭാവാംശം നഷ്ടപ്പെടാതെ അക്ഷരസ്ഫുടതയോടെ കാണാതെ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് . പരമാവധി സമയം 7 മിനിറ്റ് ആണ്. കുറഞ്ഞത് 3 മിനിട്ടെങ്കിലും അഭിലഷണീയം. 16 വരികൾ ഭംഗിയായി ചൊല്ലുന്നതിന് അതിൽ കുറവ് സമയമെടുത്താലും പരിഗണിക്കും. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ 16 വരികൾ എന്ന നിബന്ധനയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല.

ജൂണിയർ, സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി യുകെയിലെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ കവിതാലാപനം നടത്തുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ ഫെബ്രുവരി 25 നു മുൻപ് 07882791150 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് . പ്രശസ്തരായ ജഡ്ജിംഗ് പാനലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിധി നിർണയം നടത്തുന്നത് . ജഡ്ജിംഗ് പാനലിന്‍റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന മത്സരാർഥികൾക്കാണ് മാർച്ച് ആറിന് യുകെ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30 ന് ( IST: 7PM) ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അന്തർ ചാപ്റ്റർ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുന്നത്. യുകെ ചാപ്റ്ററിൽ നടത്തുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന വിജയികൾക്ക് സാക്ഷ്യപത്രവും കാഷ് അവാർഡും മലയാളം മിഷൻ സമ്മാനിക്കും.

ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ഫൈനൽ മത്സരം ആണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത് . ഫൈനൽ മത്സരം മാർച്ച് 6 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30 ന് (യുകെ സമയം) (7 PM ഇന്ത്യൻ സമയം) ഓൺലൈൻ മത്സരം നടത്തുന്നത്. മത്സരത്തിന്‍റെ മേൽനോട്ടം പൂർണമായും മലയാളം മിഷൻ കേന്ദ്ര ഓഫീസിനാണ്.

കേരള ഗവൺമെന്‍റ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്‍റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി അംഗവുമായിരുന്ന പ്രശസ്ത കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം മിഷൻ യുകെ ചാപ്റ്ററിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന ഒന്നാം ഘട്ട കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിൽ മലയാളം മിഷൻ യുകെ ചാപ്റ്ററിലെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മലയാളം മിഷൻ യുകെ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്‍റ് സി.എ. ജോസഫും സെക്രട്ടറി ഏബ്രഹാം കുര്യനും അഭ്യർഥിച്ചു.

വിവരങ്ങൾക്ക് 07846747602, 07882791150.

റിപ്പോർട്ട്: ഏബ്രഹാം കുര്യൻ