ജീവനക്കാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാം
രാജിവെച്ചു പോകുന്ന ജീവനക്കാർ, ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് കന്പനിയെയല്ല മറിച്ച് അവരുടെ മാനേജർമാരെ ആണ് എന്നത് വളരെയധികം യാഥാർഥ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുതയാണ്. മൈക്രോ മാനേജിംഗ് (ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഇടപെടുക ), അനാവശ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുക, വഴക്കു പറയുക, ഒരു ബോസിനെ പോലെ പെരുമാറുക തുടങ്ങി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ജീവനക്കാരെ തങ്ങളുടെ ലീഡർമാരെ വിട്ടു പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.

നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവെയ്ക്കാം

പ്രധാനമായും നാലു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കിനെ ഒരു പരിധി വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും.

1. ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം / പഠനം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം

ടീമിൽ പുതുതായി വരുന്നവരാകാം, വർഷങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകാം. അവർക്കു സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകുക. കൂടുതൽ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാർ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല. ഓരോ ജീവനക്കാരനും അവർക്കു സഹായകരം ആകുന്ന ഒരു കരിയർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാൻ സഹായിക്കുക, സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാൽ ഈ കരിയർ പ്ലാൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക എന്നതെല്ലാം സ്ഥാപനത്തേയും മാനേജരേയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ ജീവനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

2. തുറന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ഫീഡ്ബാക്കുകൾക്കുമുള്ള അവസരം

ഫീഡ്ബാക്കുകൾക്കു വേണ്ടി ഒരു വർഷം കാത്തു നിൽക്കാതെ സമയാസമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ഒൗദ്യോഗിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ ഒരു നർമ്മ സംഭാഷത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയും അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഒരു റേഡിയോ പോലെ ജീവനക്കാരോട് മാത്രം പറയുവാൻ ഉള്ളതല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുക. ജീവനക്കാരുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും മാനേജരും ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങിക്കുക. പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതു പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അതുവഴി മാനേജർക്കും കൂടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അനുയോജ്യമായ മേഖലകളിൽ അവർക്കു വളരുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യുക.


3. ആയാസരഹിതമായ, കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജോലി സാഹചര്യം

ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെയുള്ള ജോലി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക. അതു വഴി കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുക, അസുഖം ഉള്ള കുട്ടികളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ജീവനക്കാരെ അലട്ടുന്ന പ്രശനങ്ങൾക്കു ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നൽകിയ പല കന്പനികളും ഈ ഉദ്യമം നല്ല വിജയം നൽകിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

4. കൂടുതൽ സാമൂഹികമായി ഇടപെടുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ

ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ ലോകത്തെ പ്രമുഖ കന്പനികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വിജയിച്ച ഒരു മേഖല ആണ് ജീവനക്കാർക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളത്. അത് അവരെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയും സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും അത് വഴി കന്പനിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാനും വഴി വെക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

കൂടാതെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു ജീവനക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

(ബിസിനസുകൾക്കു ഓർഗനൈസഷൻ ഡെവലപ്മെന്‍റ്, ലീഡർഷിപ് കോച്ചിംഗ് നൽകുന്ന ഒരു സെർട്ടിഫൈഡ് ലീഡർഷിപ് കോച്ച്, സോഫ്റ്റ് വേർ കണ്‍സൾട്ടന്‍റ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് ലേഖകൻ. ഫോണ്‍: 9961429066, ഇമെയിൽ: [email protected] )

പി.കെ ഷിഹാബുദീൻ