ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്
Saturday, October 16, 2021 11:56 PM IST
പാലക്കാട്: ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡാ​മു​ക​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ല​ന്പു​ഴ ഡാം 114.25 ​മീ​റ്റ​ർ (പ​ര​മാ​വ​ധി ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 115.06), 2. മം​ഗ​ലം ഡാം 77.31 ​മീ​റ്റ​ർ (77.88), 3. പോ​ത്തു​ണ്ടി 107.13 മീ​റ്റ​ർ (108.204), 4. മീ​ങ്ക​ര 156 മീ​റ്റ​ർ (156.36), 5. ചു​ള്ളി​യാ​ർ 153.73 മീ​റ്റ​ർ (154.08), 6. വാ​ള​യാ​ർ 200.92 മീ​റ്റ​ർ (203), 7. ശി​രു​വാ​ണി 876.43 മീ​റ്റ​ർ (878.5), 8. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ 95.22 മീ​റ്റ​ർ (97.50).
നി​ല​വി​ൽ മ​ല​ന്പു​ഴ ഡാ​മി​ലെ എ​ല്ലാ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ 15 സെ​ന്‍റീ​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​വും പോ​ത്തു​ണ്ടി ഡാ​മി​ലെ എ​ല്ലാ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ 5 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​വും കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ ഡാ​മി​ലെ എ​ല്ലാ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ 15 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​വും മം​ഗ​ലം ഡാ​മി​ലെ എ​ല്ലാ ഷ​ട്ട​റു​ക​ൾ
32 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​വും ചു​ള്ളി​യാ​ർ ഡാ​മി​ലെ ഒ​രു ഷ​ട്ട​ർ 5 സെ​ന്‍റീ​മീ​റ്റ​റും ശി​രു​വാ​ണി ഡാ​മി​ലെ റി​വ​ർ സ്ലു​യി​സ് ഷ​ട്ട​ർ 10 സെ​ന്‍റി​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​വും തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.