പുതുവൈപ്പിനിലെ ഓഷ്യനേറിയം പദ്ധതിക്കു പുതുജീവൻ
Tuesday, July 19, 2016 1:40 PM IST
വൈപ്പിൻ: പാരിസ്‌ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തടസപ്പെട്ടു കിടന്ന പുതുവൈപ്പിനിലെ നിർദിഷ്‌ട ഓഷ്യനേറിയം പദ്ധതിക്കു വീണ്ടും ജീവൻവയ്ക്കുന്നു. ഞാറക്കൽ, മാലിപ്പുറം ഫിഷ്ഫാമുകളുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനു പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിനും നടപടികളായി. ഓഷ്യനേറിയം, ഫാമുകളുടെ വികസനം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു സംസ്‌ഥാന ഫിഷറീസ് മന്ത്രിക്കു എസ്. ശർമ എംഎൽഎ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതലയോഗത്തിലാണു നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ. ആഗോള ടെൻഡർ നടപടികളാവുകയും കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഓഷ്യനേറിയം പദ്ധതിക്കെതിരേ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊച്ചിൻ പോർട് ട്രസ്റ്റ് തടസവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായത്. പദ്ധതിക്കൊപ്പം മറൈൻ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും നീക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

പാരിസ്‌ഥിതിക അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും വിശദമായ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി ആഗോള ടെൻഡർ നടപടികൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഇതിനു മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല കിറ്റ്കോയെ ഏൽപ്പിക്കും. പദ്ധതിക്ക് പ്രാഥമികമായി ആവശ്യം വരുന്ന ഫണ്ട് ഉടൻ അനുവദിക്കും.

ഞാറക്കൽ, മാലിപ്പുറം ഫിഷ്ഫാമുകളിൽ അക്വാടൂറിസത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിശദമായ പദ്ധതിയാണ് എംഎൽഎ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. മാലിപ്പുറം ഫിഷ്ഫാമിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളിലെ മാലിന്യം നീക്കം4

ചെയ്ത് തോടുകളും നടപ്പാതകളും ശുചീകരിക്കുക, കണ്ടൽക്കാട് പാർക്ക് ആയി വികസിപ്പിച്ച് നടപ്പാതകളും ചെറിയ തോടുകൾക്കു കുറുകെ പാലങ്ങളും പണികഴിപ്പിക്കുക, ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ബെഞ്ചുകളും ഊഞ്ഞാലുകളും നിർമിക്കുക, കണ്ടൽക്കാട്ടിലെ തടാകങ്ങളിൽ നീന്തൽക്കുളമുണ്ടാക്കി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നീന്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കുക, മറ്റ് തടാകങ്ങളിൽ ചെമ്മീനും മീനും വളർത്താൻ വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പാർക്ക് തയാറാക്കുക, ജലവോളിബോൾ കോർട്ട് സജ്‌ജീകരിക്കുക, മഴക്കാലത്ത് മഴ ആസ്വദിക്കാനും മത്സ്യക്കുളത്തിന് നടുവിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, കണ്ടൽക്കാടിനുള്ളിൽ അഞ്ച് കോട്ടേജുകൾ നിർമിക്കുക, താറാവ് ഫാം, ജൈവ കൃഷി എന്നിവ തുടങ്ങുക തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണു യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് താത്പര്യമുള്ള ഏജൻസികളെ ക്ഷണിച്ചു രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്കകം വിജ്‌ഞാപനമിറങ്ങുമെന്ന് എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. ഇവർ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിശദമായ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. ഇതിനുശേഷം വകുപ്പുമന്ത്രിയും എംഎൽഎയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്‌ഥരും സംയുക്‌തയോഗം ചേർന്നു പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകും.