വേദിയിൽ ഇന്ന്
Thursday, December 7, 2017 1:47 PM IST
ന​ന്ദൂ​ണി

ക​ന്ന​ഡ പ​ദ്യം​ചൊ​ല്ല​ൽ-​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ത​മി​ഴ് പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ൽ-​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ക​ന്ന​ഡ പ്ര​സം​ഗം-​യു​പി, എ​ച്ച്​എ​സ്, ത​മി​ഴ് പ്ര​സം​ഗം-​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്.
ത​രാ​ന
ല​ളി​ത​ഗാ​നം-​യു​പി, ല​ളി​ത​ഗാ​നം-​ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, ല​ളി​ത​ഗാ​നം-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, ല​ളി​ത​ഗാ​നം-​ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ല​ളി​ത​ഗാ​നം-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി​സം​ഗീ​തം- ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​തം-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി​സം​ഗീ​തം-​ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ക​ഥ​ക​ളി​സം​ഗീ​തം-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഹി​ന്ദി പ​ദ്യം ചൊ​ല്ല​ൽ-​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഹി​ന്ദി പ്ര​സം​ഗം--​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.

കാ​വ്യ​ഭാ​ര​തി

മൃ​ദം​ഗം, ഗ​ഞ്ചി​റ, ഘ​ടം-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, നാ​ദ​സ്വ​രം-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ട്രി​ബ്ബി​ൾ, ജാ​സ്(​പാ​ശ്ചാ​ത്യം)-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ത​ബ​ല-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​തം-​ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, ശാ​സ്ത്രീ​യ​സം​ഗീ​തം-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
ക​ബ​നി

ച​വി​ട്ടു​നാ​ട​കം-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
സു​ഹാ​നി
സം​സ്കൃ​തോ​ത്സ​വം: കൂ​ടി​യാ​ട്ടം-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്, നാ​ട​കം-​യു​പി, എ​ച്ച്എ​സ്.
ത​ല​യ്ക്ക​ൽ ച​ന്തു

വൃ​ന്ദ​വാ​ദ്യം-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, പ​രി​ച​മു​ട്ടു​ക​ളി-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
ഇ​ഫോ​റി​യ

ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത്-​ആ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത്-​പെ​ണ്‍-​എ​ച്ച്എ​സ്,എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
വ​ർ​ദ

ക്ലാ​ര​ന​റ്റ്, ബ്യൂ​ഗി​ൾ-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽഎ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, ഗി​ത്താ​ർ-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, മ​ദ്ദ​ളം-​എ​ച്ച്എ​സ്, എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, വ​യ​ലി​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്യം-​എ​ച്ച്എ​സ്, വ​യ​ലി​ൻ പൗ​ര​സ്ത്യം-​എ​ച്ച്എ​സ്, വ​യ​ലി​ൻ പ​ശ്ചാ​ത്യം-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്, വ​യ​ലി​ൻ പൗ​ര​സ്ത്യം-​എ​ച്ച്എ​സ്എ​സ്.
Loading...