മഴക്കാലം, തസ്‌കരന്‍മാരുടെ നല്ല കാലം! മോഷണം തടയാന്‍ ചെയ്യേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍