ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ജയിപ്പിച്ച 'മണ്ടന്‍' നിയമത്തിനെതിരെ ആരാധകരും മുന്‍ താരങ്ങളും
ജയിക്കാത്ത ടീമിന് ലോകകപ്പ്! ഇതെന്തു ന്യായം? ബൗണ്ടറി നിയമം മണ്ടന്‍ നിയമമെന്ന് മുന്‍താരങ്ങളും ആരാധകരും...