ഇന്ധനവില കൂടുമ്പോള്‍ കൂളായി മൈലേജ് മന്നന്‍മാര്‍!
പ്രതിദിനം ഇന്ധനവില വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വാങ്ങാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മൈലേജ് നല്‍കുന്ന കാറുകളെ പരിചയപ്പെടാം...