Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
Back to Home
വരുന്നു ഞങ്ങൾ കർഷക അതിജീവന രണാങ്കണത്തിൽ
ഇതു ഞങ്ങൾ തൻ ജന്മഭൂമി...പുണ്യഭൂമി..
ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ച.. മക്കൾ.... ഞങ്ങൾ...
ഞങ്ങൾ തൻ...ചോര...നീരു...നിശ്വാസങ്ങൾ...
തേങ്ങലായ്... തെന്നലായ്... അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ചേർന്ന്...
തുടിച്ചു നിൽക്കുമീ മണ്ണിൽ സത്യത്തിനായ്..നീതിക്കായ്...
ജീവിക്കാനായ്..പോരാടും..കർഷക..ജനകോടികൾ..ഞങ്ങൾ..
ഞങ്ങൾ തൻ ചുടുചോര വീണ മണ്ണിൽ ചോരനീരാക്കി...
മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കും... നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി...
മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കി വിളവെടുക്കും കർഷകർ ഞങ്ങൾ...
ഈ മണ്ണിൽ കിളിർത്ത നിത്യദേശസ്നേഹികൾ ഞങ്ങൾ...
ഉപജീവനത്തിനായ്...നിരായുധ..സഹന സമര വീര്യ..
രണാങ്കണത്തിൽ... അണി അണിയായ്..നിര നിരയായ്..
എത്തും ഞങ്ങളെ ദേശദ്രോഹികളായ് മുദ്രയടിക്കും...
സർക്കാരിൽ പിണിയാളുകളെ നിങ്ങളല്ലൊ ദേശദ്രോഹികൾ
കോർപ്പറേറ്റ് പിണിയാളന്മാരായ്... കിങ്കരന്മാരായ്...
പ്രവർത്തിക്കും.. അടിച്ചേൽപ്പിക്കും കാർഷികബില്ലുകൾ
കർഷകരാം ഞങ്ങളെ...നൂലാമാലകളാൽ.. കെട്ടിയിടും..
വരിഞ്ഞുമുറുക്കും...നെഞ്ചത്തടിക്കും...കൊള്ളയടിക്കും...
കാർഷിക ഒളിയന്പു ബില്ലുകൾ പിച്ചിചീന്തു... സർക്കാരെ
ഭൂരിപക്ഷ മതവർഗ്ഗീയ തീവ്രവിഷം... വിതറി...
വോട്ടുപിടിച്ച.. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധസർക്കാരെ...
മുട്ടുമടക്കില്ല...മണ്ണിൽ..വിരിഞ്ഞ...തീയിൽ..കുരുത്ത...
ഞങ്ങൾ...വെയിലത്തു..വാടില്ലൊരിക്കലും...
ദേശഭക്തരാമീ..ലക്ഷങ്ങൾ...കർഷക ലക്ഷങ്ങൾ...
രാജ്യത്തിനായ് അന്നം വിളയിക്കുമീ കൈകൾ...
ചുരുട്ടി....വിളിക്കും ഞങ്ങൾ... ജയ്കിസാൻ... ജയ്ജവാൻ
രാജ്യം കാക്കും ജവാനോടൊപ്പം മുഴക്കും..ജയ്ജവാൻ ജയ് കിസാൻ
നിരായുധരാം...രണപോരാളികൾ തൻ പാഥകൾ തടയും...
സമരം നിർവീര്യമാക്കാൻ...അടവു.....നയവുമായ്...
തുഗ്ലലക്ക് ഭരണ സംസ്കാരവുമായ് കോർപ്പറേറ്റ്..
കുത്തകകൾക്കെന്നും..വാരിക്കോരി.. കൊടുക്കും...
കുട പിടിക്കും..ദരിദ്രലക്ഷങ്ങൾ തൻ നെഞ്ചത്തടിക്കും
തലതിരിഞ്ഞ സർക്കാരെ..കർഷക ബില്ലുകൾ..
തുണ്ടു തുണ്ടാക്കി കശക്കി കശക്കി എറിയു..
ദേശ സ്നേഹികളാം ഈ മണ്ണിൽ മക്കളാം ഞങ്ങൾ..
പൊരുതും ജീവിക്കാനായ് സത്യ..നീതി ധർമ്മങ്ങൾക്കായ്..
അന്ത്യം വരെ....ജയിക്കും വരെ...പൊരുതും...
ചോര നീരാക്കി ഞങ്ങൾ ഉരുവാക്കു.. മീ ഉല്പന്നം
ചൊളു വിലക്കടിച്ചെടുക്കുമീ.. കൊള്ള നീതിവിരുദ്ധ
കർഷക നെഞ്ചിൽ തറക്കും... വയറ്റത്തടിക്കുമീ...
തേൻ മധുവിൽ പൊതിഞ്ഞൊരാ ബില്ലുകളാം കൂരന്പുകൾ
ഭാരതാംബ തിൻ നെഞ്ചിൽ ആൂഴത്തിൽ ആൽമാവിൽ..
തറക്കും... ഭാരതമക്കളെ... ഉണരൂ.... ഉണർത്തെഴുന്നേൽക്കൂ...
അന്നം തരും കർഷകർക്കൊപ്പം. ഭാരതമക്കളൊപ്പം...
ജയ്... ജയ്... ഭാരത്... ജയ്... ജയ്... ജവാൻ... ജയ്കിസാൻ...
കളപ്പുരകൾ...അറപ്പുരകൾ... വിളകൾ.. കൈയ്യേറാൻ..
കുത്തകകൾക്ക് തീറെഴുതും സർക്കാരെ ലംഘിക്കും
ഞങ്ങളാ കാട്ടുനിയമം കട്ടായമീ വിയർപ്പു വീണ മണ്ണ്
ചോരനീരാക്കിയ ഈ ജന കോടി കർഷകർ ഞങ്ങൾ
ജനജനഗണ..പാടി..മൂവർണ്ണ കൊടിയേന്തി..വരുന്നു ഞങ്ങൾ..
വരുന്നു ഞങ്ങൾ കർഷക നീതി സമര രണാങ്കണത്തിൽ....

എ.സി. ജോർജ്ജ്


കുചേലവൃത്തം
സുദാമൻ വരുന്നുവത്രേ
മുകുന്ദനെത്തേടി!
ഗതചങ്ങാത്തത്തിൻ
മധുരനാരങ്ങയില്ല
കാഴ്ചയ്ക്കവിൽപ്പൊതി
കയ്യിലില്ല
പാടിപ്പഴകിയ ഗീതങ്ങളില്ല
സ്‌മൃതിയിൽ നിറഞ്ഞ
കിനാക്കളില്ല.
ചാലായൊഴു
കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ലെ ഉ​ണ്ണി
ധനുമാസക്കുളിരിലെ പാതിരാവില്‍
തൂമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന പൊന്‍രാവില്‍
ആഹ്ലാദചിത്തരായ് വാനിലെ താരകള്‍
ഏറ്റുപാടി...ഏറ്റുപാടി
രക്ഷകനാം ഉണ്ണിയേശു പിറന്നു
ഉണ്ണിയേശു പിറന്നു ഉണ്ണിയേശു പിറന്നു
മരിച്ചുപോയ സൈനികരുടെ വിരുന്ന് (സുരേഷ് നാരായണൻ)
പുലർച്ചെ മൂന്നുമണി
ആയിട്ടുണ്ടാവണം.
അടുക്കള ഭാഗത്തു നിന്നുമെന്തോ അപശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട്
പതിഞ്ഞ കാലടികളോടെ ഞാൻ ചെന്നു നോക്കി.

എനിക്കു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല,
നരച്ചു കീറിയ പട്ടാളവേഷ
ഇരകൾ
ആരുടെ ചോര മണക്കുന്നീ
വയലേലകളിൽ തെരുവോരത്തിൽ?
ആരുടെ തേങ്ങൽ കുറുകുന്നൂ
ഗതി കിട്ടാതീ, തെരുവീഥികളിൽ?

കൊടിയുടെ തണലില്ലീ പൈതങ്ങൾ
ക്കിരയുടെ മണമാണറിയുക നമ്മൾ,
നാക്കുമുറിച്ചും മുല
കാലംതെറ്റിയ വർഷപ്പാതിയിൽ...
കാലംതെറ്റിയ വർഷപ്പാതിയിൽ,
നേരംതെറ്റിയ വേനൽവരവിൽ,
കാണുന്നൂനാം ഉർവ്വിയുണർത്തും,
ഉൾത്താപത്തിൻ നെടുവീർപ്പ്.

ആർത്തലപെയ്യും നീർമഴയിൽ,
കണ്ണീരാറുകൾ കവിയുമ്പോൾ,
പട്ടിണിയുണ്ണു
ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ
പാരിലിന്നാപത്തു വന്നൊരീ വേളയിൽ,
മാനുഷർ കല്മഷം പൂണ്ടു നിൽക്കെ,
പേടിവേണ്ടെന്നോതി ഈ യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ,
കർമ്മനിരതരായ് മാലാഖമാർ!

അക്ഷൗഹിണികളായ്, ശാന്തിതൻ ദൂതരായ് ,
ആതുരലക്ഷത്തിനാലംബമാ
മനസറിഞ്ഞെൻ അമ്മക്ക്
നാളെയാണെന്‍റെ പിറന്നാൾ
നീളുമീ രാത്രി ഉറങ്ങിയുണരാൻ
എത്ര നേരം ഞാനുറങ്ങേണം
എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ കണ്ണടക്കവേ...

മനമറിഞ്ഞാശിച്ച പോലെന്നമ്മ ...
മകനാകുമീയെനിക്ക് നൽകിയാ
സ്നേഹ സമ
അക്ഷരപ്പൂക്കൾ...
വായന നിന്നാ,ലടഞ്ഞുപോകുന്നതാ,ണറിവിന്‍റെ
വാതായനങ്ങളെന്നോർക്കുക ,
അക്ഷരപ്പൂക്കൾ തൻ സൗരഭ്യമാണെന്നും
അറിവിന്‍റെ യൗന്നത്യ മോർത്തീടുകിൽ.

വാക്കുകൾ പൂക്കുന്ന പ്രജ്ഞാപഥങ്ങളിൽ,
വാഗതീത
മാതൃ ദിനം
അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ കൊടുക്കുവാനെന്തിനീ
'അമ്മ ദിന'ത്തിന്റെ കോലാഹലം?
ഫേസ്ബുക്കിൽ മാത്രമാണമ്മമാർ തന്നുടെ
ഫേസിലെ പുഞ്ചിരി കാണ്മതിപ്പോൾ!

പുത്രിപുത്രാദികൾ തോളോട് തോൾ ചേർത്തു,
ക്യാമറക
അമ്മ സ്വാന്തനം
അമ്മ തൻ പൊൻ മുഖത്തേക്കിമ വെട്ടാതെ നോക്കുമാ ശിശു
അനശ്വര സ്നേഹത്തിൻ സുസ്മിതം കണ്ടു കൺകുളിർക്കെ...
താമരപ്പൂപോൽ വിരിഞ്ഞ മന്ദഹാസത്തിൻ നിറവിലാ കുഞ്ഞു
തൂകി പാൽ പുഞ്ചിരി മൃദു കവിളിലൊരു നുണക്കുഴി
പറഞ്ഞിരുന്നവ
എം. ആർ. രേണുകുമാർ

നിലംതൊടാതൊരു
പന്പരം കറക്കി
കൈവെള്ളയിൽ
വെച്ചുതരാമെന്ന്
പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്.

നിലാവുള്ള രാത്രികളിൽ
ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
കൈത്
അമേരിക്കൻ ചെലവിൽ ഒരിന്ത്യൻ പ്രേമഗാനം
അജീഷ് ദാസൻ

മടുത്തൂ,
അവളില്ലാത്ത ഈ ലോകം ഇനിയെനിക്കും വേണ്ടായെന്ന്
ഏറ്റം വെറുത്ത്, എല്ലാം മടുത്ത്
പുല്ലടക്കം നിന്ന ഭൂമിക്കിട്ടൊരൊറ്റച്ചവിട്ടുവെച്ചു കൊടുത്തൂ;
അമേരി
ദുഖാനന്ദം
പ്രഭാവർമ

നെൽച്ചെടിക്കു ജന്മം കൊടുക്കാൻ സ്വയം
നെഞ്ചുകീറി മരിക്കുന്ന നെന്മണി
ക്കുള്ളിലെന്താണു, സങ്കടം തന്നെയോ?
സങ്കടങ്ങളാറ്റുന്നൊരാനന്ദമോ?

മന്ദമന്ദമലിഞ്ഞു
വരിക ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ..!
കാറ്റുപാടി കാവടിയാടും
കാടുപാടി – മുളങ്കാടുപാടി
പൊന്നും ചിങ്ങത്തേരുവരുന്നു
പൊന്നോണം തേരേറി വരുന്നു
എങ്ങുപോയി എങ്ങുപോയി
ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ
എന്നുമറിവിൻ ഗീതപാടിയ
ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ..
പട്ടങ്ങൾ
സണ്ണി കീക്കിരിക്കാട്

ആകാശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി
കണക്കാക്കാനാണ്
മനുഷ്യൻ പട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്
അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നതു കേട്ടു
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നിൾബ്ദം ഉയരുന്ന
പ്രാർത്
ജീവിതം കൊണ്ടെഴുതുന്നത്...
കാരൂർ സോമൻ

പാതിരാക്കോഴിയ്ക്ക് സമയക്ലിപ്ത ഉണ്ടായതv
പാതിമറന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ്<യൃ>വാൻഗോഗിന്റെ കടിച്ചുമുറിക്കപ്പെട്ട പാതി ചെവിയിൽ<യൃ>മുഴങ്ങിയത് പാതിവയ്ക്കപ്പെട്ട പ
തുഞ്ചന്റെ ശാരിക
<യ> ഡോ. എം.ഐ. തമ്പാൻ

‘‘ശാരികപ്പൈതലേ, ചാരുശീലേ, വരി–
കാരോമലേ, കഥാശേഷവും ചൊല്ലു നീ’’

തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയ്, മേനി ചുളിഞ്ഞുപോയ്
പീളയടിഞ്ഞ കൺകാഴ്ച കുറഞ്ഞുപോയ്

ചുണ്ടുകൾ തൊ
കുളമ്പടികൾ
<യ>ഡോ. ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്ത്<യൃ><യൃ>കുതിരയാണെൻ മുമ്പേയോടുന്നു, പിന്നാലെ<യൃ>കുതികൊള്ളാൻ നോക്കുന്നിതെന്റെ ചിത്തം.<യൃ>പതിയുന്നു, കാണുന്നു ഞാനാക്കുളമ്പടി,<യൃ>പതറുന്നു ചേതന മുന്നോട്ടായാൻ.<യൃ>എവിടെയാണറ
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2021 , Rashtra Deepika Ltd.