യുഎന്നിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ
കുട്ടികൾ നാളെയുടെ സ്വത്താണ്. അവരുടെ മരണം രാജ്യത്തിന്റെയും, എന്തിന് ലോകത്തിന്റെതന്നെ അധഃപതനവുമാണ്.

കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ര്‌ട സംഘടനയുടെ കുട്ടികൾക്കായുളള ഏജൻസിയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖകരമല്ല. അടുത്തവർഷം വടക്കുകിഴക്കൻ നൈജീരിയയിൽ 80,000 കുട്ടികൾ പട്ടിണിമൂലം മരിക്കും, നാലുലക്ഷം കുട്ടികൾ പട്ടിണിയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെടുമെന്നുമായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.


ബോക്കോ ഹറാം ഭീകരരുടെ വളർച്ച വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ പ്രതിസന്ധി ദുരന്തമായി മാറുമെന്നും യുനിസെഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആന്റണി പറഞ്ഞതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്‌തമാക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച്് ബോർനോ സംസ്‌ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും സഹായം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.