Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്
സ്വപ്ന വീട് വാങ്ങുകയെന്നതു മിക്കവരുടേയും ജീവിതകാലത്തെ അഭിലാഷമാണ്. അതു പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വളരെയേറെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമയവും ഊർജവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ധാരാളം പണവും ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത്ര വലിയൊരു നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ നല്ല ഗവേഷണവും തയാറെടുപ്പും നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഭവന വായ്പകൾ സഹായത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. അതുവഴി ‘വീടിന്റെ ഉടമ’ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പാ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ ഭവന വായ്പ അപേക്ഷകളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്നും വായ്പ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ചെയ്യേണ്ട ഗൃഹപാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.

വേണ്ട രേഖകൾ

ഭവനവായ്പ നൽകുന്ന ഒരു സ്‌ഥാപനം ആദ്യം ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമിക്കുവാൻ പോകുന്ന വീടിനെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെക്കുറിച്ചുമാണ്. അതായത് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്‌ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ രേഖകളുംഅനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്.

ഇതു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയായി. വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്, കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തെ ശമ്പള സ്ലിപ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ, ജനനത്തീയതി, ഇപ്പോഴത്തെ വിലാസം, പാൻ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളുടെ കോപ്പി ഒറിജിനലിനൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതോടെ വായ്പ നേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയായി.വരുമാനം– കടം അനുപാതം

മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വായ്പയിൽ പ്രതിമാസ ഗഡു (ഇഎംഐ) അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത്. വായ്പ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

വായ്പാ അപേക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കു പരിശോധിച്ചു മനസിലാക്കാം: അശോക് കുമാറും മനീഷ് ശർമയും 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീതം ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ രണ്ടു പേർക്കും വായ്പയ്ക്ക് അർഹമായ വിധത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുമുണ്ടെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കുക.

അശോകിന്റെ അപേക്ഷ ഭവന വായ്പ സ്‌ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നു നോക്കാം.
അശോകിന് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ടെന്നു കരുതുക. അശോക് ഇപ്പോൾ 20,000 രൂപ പ്രതിമാസ ഗഡു അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അശോകിന്റെ ഇഎംഐ– വരുമാന അനുപാതം 20 ശതമാനമാണ്. അശോകിന്റെ വായ്പാശേഷി 50,000 രൂപയായി വായ്പാ സ്‌ഥാപനം കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് അശോകിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അശോകിന് കൂടുതലായി താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഇഎംഐ പരമാവധി 30,000 രൂപ വരെയാണ്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര വായ്പ നൽകണമെന്നു കണ്ടെത്താം. പത്തു ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ 20 വർഷത്തേക്കു 30 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്ക് അശോക് അർഹനാണ്. നൽകിയ രേഖകൾ എല്ലാം പൂർണമാണെങ്കിൽ അശോക് നൽകിയ അപേക്ഷ സ്‌ഥാപനം അംഗീകരിച്ച് വായ്പ അനുവദിക്കും.

ഇവിടെ മനസിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമിതാണ്. വരുമാനം– ഇഎംഐ അനുപാതം 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണെങ്കിൽ വായ്പാ സ്‌ഥാപനം അതിനെ പ്രതികുലമായേ കണക്കാക്കുകയുള്ളു.
ഇനി മനീഷിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലേക്കു വരാം. മനീഷിന്റെ പ്രതിമാസം വരുമാനം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതായത് അശോകിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടി. മനീഷ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇഎംഐ വരുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മനീഷിന്റെ ഇഎംഐ– വരുമാന അനുപാതം 50 ശതമാനത്തിലാണ്. മനീഷിന് കൂടുതലായി ഇഎംഐ അടയ്ക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നതാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. മനീഷിന് 30 ലക്ഷത്തിന്റെ വായ്പ നൽകിയാൽ പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ കൂടി അധികമായി ഇഎംഐക്കു കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും. ഇത് പൊതുവേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇഎംഐ– വായ്പ അനുപാതത്തിനു മുകളിലേക്കു മനീഷിനെ എത്തിക്കും.

അതിനാൽ മനീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ വായ്പ നിഷേധിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതായത് നിലവിലുള്ള ഇഎംഐ, മാസവരുമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആയാൽ വായ്പ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല.സിബിൽ റിപ്പോർട്ടും സ്കോറും

ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ശക്‌തമായ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രവും ഉയർന്ന വരുമാനവും വായ്പ അനുവദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല. ഒരാൾക്കു മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന വായ്പ എന്നതിനാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പരിഗണന. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ആരോഗ്യകരമായ തിരിച്ചടവു ചരിത്രവുമുള്ളവർക്ക് വായ്പയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നൽകാനാണ് വായ്പാ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഒരു വായ്പാ അപേക്ഷകനെക്കുറിച്ചു ആദ്യ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്്കോർ സഹായകരമാകുന്നത്. ഉയർന്ന സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്പ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവസാന തീരുമാനമെടുക്കുക വായ്പാ സ്‌ഥാപനമാണ്. വായ്പ അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സിബിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല.
ഒരു വ്യക്‌തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിബിൽ ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഉയർന്ന സ്കോർ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇഎംഐ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശിക തുടങ്ങിയവ സമയത്തു അടച്ചു തീർത്ത് മോശം സിബിൽ സ്കോറും റിപ്പോർട്ടും ഒഴിവാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സമയത്ത് കുടിശിക അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ മോശം സ്കോറിലേക്കു നയിക്കാനും ഭാവിയിൽ വായ്പ അപേക്ഷ നിരാകരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയൊരുക്കുന്നു.

വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ സിബിൽ ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതു നൽകുന്നത്.

ഹർഷാല ചന്ദോർക്കർ
ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, സിബിൽ

കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല.
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി
നി​​​കു​​​തി​​​ബാ​​​ധ്യ​​​ത കു​​​റ​​​യു​​​ന്നി​​​ല്ല...
എ​​​ക്സൈ​​​സ് ഡ്യൂ​​​ട്ടി​​​യും വാ​​​റ്റും സേ​​​വ​​​ന​​​നി​​​കു​​​തി​​​യും ഏ​​​കോ​​​പി​​​പ്പി​​​ച്ച് ജി​​​എ​​​സ്ടി വ​​​ന്ന​​​പ്പോ​​​ൾ നി​​​കു​​​തി​​​ക്കുമേ​​​ൽ ...
ജീവിത ലക്ഷ്യവും ആസൂത്രണവും എസ്ഐപിയും
ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബില്ലു നൽകാൻ പണം വേണം. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ
ഏ​​​ട്ടി​​​ല​​​പ്പ​​​ടി, പ​​​യ​​​റ്റി​​​ലി​​​പ്പ​​​ടി
ച​​​ര​​​ക്കു​​​സേ​​​വ​​​ന നി​​​കു​​​തി (ജി​​​എ​​​സ്ടി) കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രു​​​ന്ന​​​ത് ഉ​​​പ​​​ഭോ​​​ക്താ​​​ക്ക​​​ൾ​​​ക്കു വ​​​ലി​​​യ നേ​​​ട്ട​​​മാ​​​കും എ​​​ന്നാ​...
അധികാരം നഷ്‌‌ടമായി
ച​ര​ക്കു​സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്പോ​ൾ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.
ഒ​​​രൊ​​​റ്റ പ​​​രോ​​​ക്ഷ നി​​​കു​​​തി
ജൂ​​​ൺ 30 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി ഭാ​​​ര​​​തം മ​​​റ്റൊ​​​രു യാ​​​ത്ര തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക​​​യാ​​​ണ്. 1947 ഓ​​​ഗ​​​സ്റ്റ് 14 അ​​​ർ​​​ധ​​​രാ​​​ത്രി തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​...
ആദ്യശന്പളം മുതൽ ആസൂത്രണം തുടങ്ങാം
ആദ്യത്തെ ശന്പളം കിട്ടുന്നതിനു തലേന്നു രാത്രി പലർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയാണ്. ആദ്യത്തെ
എ​ൻ​പി​എ​സ്: പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പം നി​കു​തി ലാ​ഭ​വും
സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തെ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ
രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ കാഷ് ആയി സ്വീകരിച്ചാൽ
ഇന്ത്യയിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് കാഷ് ആയിട്ടാണെന്നു ഗവണ്‍മെൻറ് കരുതുന്നത്.
ആദ്യം സംരക്ഷണം; പിന്നൈ സന്പാദ്യം
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധനകാര്യ ആസൂത്രണം. അതേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള
വരും നാളുകൾ അഗ്രിബിസിനസിന്‍റേത്
കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധനവിലൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്
"ആധാര'മാകുന്ന ആധാർ
ഭാവിയിൽ സാന്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പൗരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഭവന വായ്പയുടെ നികുതിയിളവുകൾ
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നികുതി ഇളവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മൂന്നു വകുപ്പുകളിലാണ് വീടിന്‍റെ
വീടിലൂടെ സന്പത്ത്
നെയ്യപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം... എന്ന ചൊല്ലുപോലെയാണ് വായ്പ എടുത്തു രണ്ടാമതൊരു വീടു വാങ്ങിയാ
സാം വാൾട്ടണ്‍: റീട്ടെയിൽ ബിസിനസിന്‍റെ കുലപതി
കച്ചവടത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തിയ ആൾ ആരെന്ന
മികവിന്‍റെ തിളക്കത്തിൽ പ്രിസ് ട്രേഡിംഗ് കന്പനി
ബിസിനസിൽ പുതുമകൾക്കു വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്
ഗ്രാൻഡ്മാസ് @ ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്
മാതൃമനസിന്‍റെ മഹത്വമറിയുന്നവരെല്ലാം ഗ്രാൻഡ്മാസ് എന്ന നാമത്തോടു വിശുദ്ധമായൊരു ബന്ധം ഹൃദയത്തിൽ
ആതിഥ്യത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ
നാട്ടിൽ വന്നു കാറിൽ തിരിച്ചുപോകുന്പോഴാണ് താൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിനു മുന്പിൽ ചെറിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത്.
സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഉയർന്നു പറക്കാൻ സിൽക്ക് എയർ
സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്‍റെ റീജണൽ വിംഗായ സിൽക്ക് എയർ ഇന്ത്യ 27 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന മികവുമായാണ്
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ‘പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്’
പിഎൻസി മേനോൻ എന്നു പരക്കേ അറിയപ്പെടുന്ന പുത്തൻ നെടുവക്കാണ് ചെന്താമരാക്ഷ മേനോനെക്കുറിച്ചു
അടിസ്‌ഥാന സൗകര്യ മേഖലയാണ് താരം
വ്യക്‌തിഗത നികുതിദായകന് നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാന പരിധി പുതുക്കിയത്, അടിസ്‌ഥാന സൗകര്യമേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കൽ ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം, ഇന്ത്യയെ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമിയിലേക്ക്
റീട്ടെയിലിംഗിന് ഊന്നൽ നൽകി പിഎൻബി ബാങ്ക്
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെ എട്ടു ജില്ലകളിലായി 77 ശാഖകളും 92 എടിഎുകളുമാണ് എറണാകുളം സർക്കിളിെൻറ കീഴിലുള്ളത്. നടപ്പുവർഷം 810 ശാഖകൾ തുറക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി...
പലിശ കുറയ്ക്കലിന്‍റെ കാലം അവസാനിക്കുന്നു
റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ പണനയ കമ്മിറ്റി റീപോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. ഭൂരിപക്ഷം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും
കേരളീയർക്കിഷ്ടം സ്വർണപ്പണയ വായ്പ
കേരളീയർക്കിഷ്ടം സ്വർണം ഈടുവച്ച് വായ്പ എടുക്കുന്നതാണ്. സംസ്‌ഥാനത്തു നൽകിയിുള്ള റീട്ടെയിൽ വായ്പകളിൽ 35 ശതമാനവും സ്വർണപ്പണയത്തിന്മേലുള്ള വായ്പകളാണ്
മുൻഗണനാ മേഖലകളിൽ താങ്ങായി യൂണിയൻ ബാങ്ക്
രണ്ടു വർഷമായി ‘റാം’ യൂണിയൻ ബാങ്കിെൻറ സംസ്‌ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്തു പകരുന്നു.
കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തുക കണ്ടെത്താൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
ലളിതം, സുന്ദരം, സുതാര്യം! ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ദീർഘകാലത്തിൽ സമ്പത്തു സൃഷ്ടിക്കാൻ
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നല്ലതോ?
എനിക്ക് ഉറപ്പാണ.് ഈ തലക്ക്െ വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കും. എഴുത്തുകാരന് ഭ്രാന്ത്പിടിച്ചോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് ...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.