Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്
സ്വപ്ന വീട് വാങ്ങുകയെന്നതു മിക്കവരുടേയും ജീവിതകാലത്തെ അഭിലാഷമാണ്. അതു പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ വളരെയേറെ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമയവും ഊർജവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ധാരാളം പണവും ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത്ര വലിയൊരു നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ നല്ല ഗവേഷണവും തയാറെടുപ്പും നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഭവന വായ്പകൾ സഹായത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്. അതുവഴി ‘വീടിന്റെ ഉടമ’ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പാ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ ഭവന വായ്പ അപേക്ഷകളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്നും വായ്പ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ ചെയ്യേണ്ട ഗൃഹപാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.

വേണ്ട രേഖകൾ

ഭവനവായ്പ നൽകുന്ന ഒരു സ്‌ഥാപനം ആദ്യം ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമിക്കുവാൻ പോകുന്ന വീടിനെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെക്കുറിച്ചുമാണ്. അതായത് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്‌ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എല്ലാ രേഖകളുംഅനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ്.

ഇതു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയായി. വരുമാനത്തിന്റെ തെളിവ്, കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തെ ശമ്പള സ്ലിപ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ, ജനനത്തീയതി, ഇപ്പോഴത്തെ വിലാസം, പാൻ, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളുടെ കോപ്പി ഒറിജിനലിനൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതോടെ വായ്പ നേടുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയായി.വരുമാനം– കടം അനുപാതം

മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വായ്പയിൽ പ്രതിമാസ ഗഡു (ഇഎംഐ) അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത്. വായ്പ അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണിത്.

വായ്പാ അപേക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കു പരിശോധിച്ചു മനസിലാക്കാം: അശോക് കുമാറും മനീഷ് ശർമയും 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ വീതം ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയെന്നു സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ രണ്ടു പേർക്കും വായ്പയ്ക്ക് അർഹമായ വിധത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുമുണ്ടെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കുക.

അശോകിന്റെ അപേക്ഷ ഭവന വായ്പ സ്‌ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നു നോക്കാം.
അശോകിന് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ടെന്നു കരുതുക. അശോക് ഇപ്പോൾ 20,000 രൂപ പ്രതിമാസ ഗഡു അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അശോകിന്റെ ഇഎംഐ– വരുമാന അനുപാതം 20 ശതമാനമാണ്. അശോകിന്റെ വായ്പാശേഷി 50,000 രൂപയായി വായ്പാ സ്‌ഥാപനം കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് അശോകിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അശോകിന് കൂടുതലായി താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഇഎംഐ പരമാവധി 30,000 രൂപ വരെയാണ്. ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര വായ്പ നൽകണമെന്നു കണ്ടെത്താം. പത്തു ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ 20 വർഷത്തേക്കു 30 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയ്ക്ക് അശോക് അർഹനാണ്. നൽകിയ രേഖകൾ എല്ലാം പൂർണമാണെങ്കിൽ അശോക് നൽകിയ അപേക്ഷ സ്‌ഥാപനം അംഗീകരിച്ച് വായ്പ അനുവദിക്കും.


ഇവിടെ മനസിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമിതാണ്. വരുമാനം– ഇഎംഐ അനുപാതം 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണെങ്കിൽ വായ്പാ സ്‌ഥാപനം അതിനെ പ്രതികുലമായേ കണക്കാക്കുകയുള്ളു.
ഇനി മനീഷിന്റെ ഉദാഹരണത്തിലേക്കു വരാം. മനീഷിന്റെ പ്രതിമാസം വരുമാനം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതായത് അശോകിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടി. മനീഷ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇഎംഐ വരുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മനീഷിന്റെ ഇഎംഐ– വരുമാന അനുപാതം 50 ശതമാനത്തിലാണ്. മനീഷിന് കൂടുതലായി ഇഎംഐ അടയ്ക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നതാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. മനീഷിന് 30 ലക്ഷത്തിന്റെ വായ്പ നൽകിയാൽ പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ കൂടി അധികമായി ഇഎംഐക്കു കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും. ഇത് പൊതുവേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇഎംഐ– വായ്പ അനുപാതത്തിനു മുകളിലേക്കു മനീഷിനെ എത്തിക്കും.

അതിനാൽ മനീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ വായ്പ നിഷേധിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതായത് നിലവിലുള്ള ഇഎംഐ, മാസവരുമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആയാൽ വായ്പ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത തീരെയില്ല.സിബിൽ റിപ്പോർട്ടും സ്കോറും

ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ശക്‌തമായ ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രവും ഉയർന്ന വരുമാനവും വായ്പ അനുവദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഉറപ്പു നൽകുന്നില്ല. ഒരാൾക്കു മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന വായ്പ എന്നതിനാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പരിഗണന. ഉയർന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറും ആരോഗ്യകരമായ തിരിച്ചടവു ചരിത്രവുമുള്ളവർക്ക് വായ്പയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നൽകാനാണ് വായ്പാ സ്‌ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഒരു വായ്പാ അപേക്ഷകനെക്കുറിച്ചു ആദ്യ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്്കോർ സഹായകരമാകുന്നത്. ഉയർന്ന സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായ്പ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവസാന തീരുമാനമെടുക്കുക വായ്പാ സ്‌ഥാപനമാണ്. വായ്പ അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സിബിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നില്ല.
ഒരു വ്യക്‌തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിബിൽ ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഉയർന്ന സ്കോർ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇഎംഐ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശിക തുടങ്ങിയവ സമയത്തു അടച്ചു തീർത്ത് മോശം സിബിൽ സ്കോറും റിപ്പോർട്ടും ഒഴിവാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സമയത്ത് കുടിശിക അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് കാലക്രമേണ മോശം സ്കോറിലേക്കു നയിക്കാനും ഭാവിയിൽ വായ്പ അപേക്ഷ നിരാകരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയൊരുക്കുന്നു.

വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പേ സിബിൽ ട്രാൻസ് യൂണിയൻ സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രം എന്നിവയിലെ അപാകതകൾ തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതു നൽകുന്നത്.

ഹർഷാല ചന്ദോർക്കർ
ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, സിബിൽ

ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടിലൂടെ വിശ്രമിക്കാം സ്വസ്ഥമാകാം
സാന്പത്തികാസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ശന്പളക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലം. ലഭിച്ചിരുന്ന ശന്പളത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനത്തിൽ (പെൻഷനിൽ) ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥിതി. മറ്റു സ്രോതസുകളിൽനിന്നു വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ തുച്ഛമായ പെൻ...
നേടാം, ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യം
1991-ലെ സാന്പത്തിക ഉദാരവത്കരണം വഴി ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർഷവും നിരവധിയാളുകൾ സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആസ്വദിച്ചുവരികയാണ്. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ...
സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീം
റിട്ടയർമെന്‍റ് കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പെൻഷനും വരുമാനവും കിട്ടുമോയെന്നതാണ്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ പെൻഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതിനാൽതന്നെ മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ക...
കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന കാഷ് ഇടപാടുകൾ
2017 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള എല്ലാ കാഷ് ഇടപാടുകളും അംഗീകൃത മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലായെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ നിർദ്ദേശം.

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത...
ധനകാര്യ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്താം
സന്പാദ്യശീലമെന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ്. പാരന്പര്യമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സന്പത്തിനോടുള്ള സമീപനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്തു നേടിയാലും അതു തനിക്കു മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ളത്. അത...
യുവ നിക്ഷേപകരെ... നേരത്തെ തുടങ്ങാം; സാന്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പിക്കാം
പഴയ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് പഠനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കാന്പസിൽനിന്നു നേരെ ജോലിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. നല്ല ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും മാസാവസാനം പേഴ്സിൽ പണം ശേഷിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ്. അടിച്ചുപൊള...
ധീരജ് ഗൂപ്ത: പിസയോടു മത്സരിച്ച് നേടിയ വിജയം
പൂനയിലെ സിംബിയോസിസിൽ എംബിഎയ്ക്കു പഠിക്കുന്പോൾ കൂടെപ്പഠിച്ചിരുന്ന റീത്തയായിരുന്നു ധീരജ് ഗുപ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി.

റീത്ത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണ്. സഹപാഠിയെന്ന നിലയിൽ വെറും സൗഹൃദം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തുട...
സ്ത്രീകൾ നേടണം സാന്പത്തിക സുരക്ഷ
ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതൊരു സമയത്തും തന്‍റെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സാന്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി സ്ത്രീകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ ഇതാവശ്യമാണ്. ധനകാര്യ സ്വാ...
സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിന് സ്വർണ ബോണ്ടും ഇടിഎഫും
ഭൗതികസ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ, സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫും സ്വർണ ബോണ്ട് പദ്ധതിയും. ആഭരണമായി സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ സുരക്ഷിതവും ചെലവു കുറവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു പദ്ധത...
വിരൽതുന്പിൽ ആഘോഷ വിസ്മയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെഡിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്
ഒരു വിവാഹമെത്തിയാൽ പിന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം, മനസമ്മതം, മധുരംവെപ്പ്,മൈലാഞ്ചിയിടൽ, വിരുന്ന് എന്നിങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. വരനും വധുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാ...
ജിഎസ്ടി റിട്ടേണുകൾ പിഴയില്ലാതെ സെപ്റ്റംബർ വരെ
ജിഎസ്ടി സംവിധാനത്തിൻ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ശരിയായ റിട്ടേണ്‍, സമയത്തു സമർപ്പിക്കുകയെന്നത്. ജിഎസ്ടി നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും സമർപ്പിക്കുന്ന റിട്ടേണിന്‍റെ ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്: സന്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപകരണം
ഈയിടെ ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച്...
അധ്യാപികയിൽ നിന്ന് സംരംഭകയിലേക്ക്
ഹിന്ദി അധ്യാപികയിൽ നിന്നും സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ കഥയാണ് ആലുവ പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശി മരോട്ടിക്കൽ റജീന നസീറിനു പറയാനുള്ളത്.

എന്താണ് സംരംഭം

നൃത്താവശ്യത്തിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിൽപനയും വാടകയ്ക്കു നൽകലു...
പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും ....
സൗദി അറേബ്യയിലെ അലൂമിനിയം പ്ലാന്‍റിലായിരുന്നു മുപ്പതു വർഷത്തോളം പത്തനംതിട്ട ആറൻമുള സ്വദേശി മങ്ങാട്ടുമലയിൽ ജോർജ് ടി സാമുവലിന് ജോലി. ദീർഘനാളത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണം എന...
എടുക്കാം ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടാം സുരക്ഷിതത്വം
അനിലിന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. മോശമല്ലാത്ത ശന്പളവും. സുഹൃത്തിന്‍റെ നിർബന്ധം മൂലം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ആരോഗ്യ പോളിസിയുമെടുത്തു. അച്ഛനും അമ്മയേയും അനിയത്തിയേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഫ്ളോട്ടർ പോളിസിയാണ...
ജി.എസ്.ടി ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലുതും ധീരവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമാണ് ചരക്കു സേവന നികുതി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (ജിഎസ്ടി). 2017 ജൂലൈ ഒന്നിന് ഇതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.
ജിഎസ്ടി...
വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ
വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ 1985 മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ള വ​നി​ത വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. സ്വ​യം തൊ​...
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി അനന്തര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തം
ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി: ഇതാണു മുദ്രാവാക്യമെങ്കിലും ജിഎസ്ടി വരുന്പോൾ വിവിധ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിരക്കുകളായിരിക്കും. ഏതിനം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നികുതികൾ വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചിയിച്ചിട...
നികുതിലാഭ നിക്ഷേപത്തിൽ ഇഎൽഎസ്എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഏതൊരാളുടേയും സാന്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നികുതിയാസൂത്രണം. ആദായനികുതി നിയമം വ്യക്തികൾക്കു നിരവധി നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ചില ചെലവുകൾ, ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ, ചില സംഭാവനകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നി...
സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി ഇവർ
ഏതു മേഖലയെടുത്താലും പുരുഷൻമാരേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നലല്ല സ്ത്രീകൾ. പുതിയ സംരഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. മുൻതലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാന...
ഇപിഎഫ്: ശന്പളക്കാരുടെ നിക്ഷേപാശ്രയം
ജോലിയും ശന്പളവുമൊക്കെയുള്ള നാളുകൾ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാതെ കടന്നു പോകും. പെട്ടന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ, മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്,വീടു വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണം വേണം. എല്ലാ മ...
ഹാൻഡ് ലൂം ഡോർമാറ്റുകളിലൂടെ വരുമാനം നേടാം
സ്വയം സംരംഭകയാകുന്നതോടൊപ്പം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളിലേക്ക് തൊഴിലും അതോടൊപ്പം സാന്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും പകരുകയാണ് ആലുവ എടത്തല സ്വദേശി കൊനക്കാട്ടുപറന്പിൽ സജീന സലാം. സജീന സലാമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്പതു പേരടങ്ങുന്...
ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന്‍റെ മാറുന്ന മുഖം
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, ദീർഘ ഉത്പാദന കാലയളവ്, ചഞ്ചലമായ മണ്‍സൂണ്‍ എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനൊപ്പം തുണ്ടു ഭൂമിയും ചേരുന്ന കൃഷിയുടേയും മറ്റു ഗ്രാമീണ സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും സമാനതയില്ലാത്ത സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ ഗ്രാമീണ ബാങ്കിംഗിന് തടസ...
സന്തോഷം പൂർണമാക്കാൻ എടുക്കാം, മറ്റേണിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്
അച്ഛനും അമ്മയുമാകുക എന്നത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അതോടൊപ്പം അവരുടെ സാന്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത...
നിക്ഷേപത്തിനൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ, താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതായി വരും.’’ ലോകപ്രശസ്ത നിക്ഷേപ ഗുരു വാറൻ ബുഫെയുടെ വാക്കുകളാണ്.

ഇത് അക്ഷരാർഥത്തിൽത്തന്നെ ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവർക...
ജി​എ​സ്ടി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റാ​ൻ കേ​ര​ളം ത​യാ​ർ
ച​​​​രി​​​​ത്ര​​​​ത്തി​​​​ലെ നാ​​​​ഴി​​​​ക​​​​ക്ക​​​​ല്ലാ​​​​യ നി​​​​കു​​​​തി പ​​​​രി​​​​ഷ്ക​​​​ര​​​​ണ​​​​ത്തി​​​​ലേ​​​​ക്കു രാ​​​​ജ്യം മാ​​​​റാ​​​​ൻ ഇ​​​​നി മൂ​​​​ന്നു ദി​​​​നം കൂ​​​​ടി മാ​​​​ത്രം. വ​​​​ർ​​​​ഷ​​​​ങ്ങ​​​​ളു​​...
കൃ​ഷി​ക്കു ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വം
കാ​ർ​ഷി​കമേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ച​ര​ക്കു സേ​വ​ന നി​കു​തി (ജി​എ​സ്ടി) പ്ര​ത്യേ​ക സ​ഹാ​യ​മൊ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല്ല​റ ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു​ണ്ടു താ​നും. ചി​ല ഉ​പ​ദ്ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​...
സാന്പത്തികാസൂത്രണം അനിവാര്യം
അരുണിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ശന്പളത്തിൽ മികച്ച ഒരു കന്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. ഇത്രയും കാലം വീട്ടിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ പോക്കറ്റ് മണികൊണ്ട് വളരെ ഒതുങ്ങിയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു. ഇനി അതു പറ്റില്ല ജീവിതം ഒ...
ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​ത്തി​​​ൽ ഭാ​​​രം
വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​​വും ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​വും ജി​​​എ​​​സ്ടി​​​യി​​​ൽ​​​നി​​​ന്ന് ഒ​​​ഴി​​​വാ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടെ​​​ന്നു പ​​​റ​​​യു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും ഉ​​​ന്ന​​​ത വി​​​ദ്യാ​​​ഭ്യാ​​​സ​​സ്ഥാ​​​പ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കു ജി​​...
പലിശ നിരക്ക് താഴുന്പോൾ
സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ പലർക്കും സന്പാദ്യത്തോടൊപ്പം വരുമാന സ്രോതസുകൂടിയാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് രണ്ടു വർഷമായി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ, അത് വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടമാകുമെങ്കിലും നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോള...
LATEST NEWS
പിണറായി വിജയൻ മൂന്നരയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും
ലാവലിൻ വിധി പിണറായിക്ക് മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ: കോടിയേരി
ലാവലിനിൽ പിണറായിക്ക് ആശ്വാസം
ട്രെയിനിനു മുകളിൽ മരം വീണു; റെയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.