സ​മ്പ​ര്‍​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ രോ​ഗ ബാധിതരായവർ
Thursday, July 30, 2020 10:54 PM IST
കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി(25), ആ​ല​പ്പാ​ട് അ​ഴീ​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(39), ആ​ല​പ്പാ​ട് ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(43), ഇ​ള​മാ​ട് കാ​രാ​ളി​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(56), കാ​രാ​ളി​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(32), കാ​രാ​ളി​ക്കോ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(28), ക​ര​ളി​ക്കൊ​ണം സ്വ​ദേ​ശി​നി(2), ഏ​രൂ​ര്‍ ഭാ​ര​തീ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(62), ഏ​രൂ​ര്‍ വി​ള​ക്കു​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി(68), ഓ​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി(34), ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ഉ​ദ​യ​മാ​ര്‍​ത്താ​ണ്ഡം സ്വ​ദേ​ശി(21), ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ക​ല്‍​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി(39), ക​രീ​പ്ര ഇ​ട​ക്കി​ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി(64), ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി (40), ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി സ്വ​ദേ​ശി(64), കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(70), കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(60), കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(14), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(11), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(32), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(14), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(68), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(62), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(65), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(12), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(35), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(32), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(12), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(58), കു​ള​ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി(39), ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി (29), കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി​നി(45), കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര പു​ല​മ​ണ്‍ സ്വ​ദേ​ശി(45), കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(53), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(20), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(53), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(18), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(20), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(42), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(50), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി(40), മു​സ്ലിം സ്ട്രീ​റ്റ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(60), ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി(2), ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി(29), ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വ​ദേ​ശി​നി(23), ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം ഇ​ള​വ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(14), ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പാ​വൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(57), ച​വ​റ കാ​ട്ടി​ല്‍​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​നി(75), ച​വ​റ താ​ന്നി​മൂ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(77), ച​വ​റ പു​തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(9), പു​തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി( 6), പു​തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(36), പു​തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(42), പു​തു​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(38), ത​ഴ​വ ക​ട​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(18), തെന്മ​ല ഒ​റ്റ​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി(41), തൊ​ടി​യൂ​ര്‍ ക​ല്ലേ​ലി​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി (33), പ​ട്ടാ​ഴി ചെ​ളി​ക്കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി(25), പു​ന​ലൂ​ര്‍ ക​ല​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(40), പു​ന​ലൂ​ര്‍ വാ​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി(57), മൈ​ലം പ​ള​ളി​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി(38), മൈ​ലം പ​ള​ളി​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(61), വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല ക​രി​ക്കം സ്വ​ദേ​ശി​നി(24), വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല ത​ല​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി(24), ത​ല​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(10), ത​ല​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(6), ത​ല​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(2), ത​ല​ച്ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(49), വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(60), വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ക​രി​ങ്ങ​ന്നൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(4), വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ക​രി​ങ്ങ​ന്നൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(48), വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പെ​രു​പു​റം സ്വ​ദേ​ശി(54), വെ​ളി​ന​ല്ലൂ​ര്‍ വ​ട്ട​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി(30), ശ​ക്തി​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി(39), ശാ​സ്താം​ക​കോ​ട്ട പ​ള​ളി​ശ്ശേ​രി​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി(24), ശൂ​ര​നാ​ട് തെ​ക്ക് പ​താ​രം സ്വ​ദേ​ശി(26), ശൂ​ര​നാ​ട് തെ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി(17).
വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ​വ​ര്‍
ഇ​ള​മാ​ട് ചെ​റു​വ​യ്ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി(57).
ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തി​വ​യ​ര്‍
ഇ​ള​മാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി(37), കു​ള​ക്ക​ട പൂ​വാ​റ്റൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി(46), ക​ട​യ്ക്ക​ല്‍ പാ​ല​യ്ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി(24), ഇ​ട്ടി​വ സ്വ​ദേ​ശി(27), തെന്മ​ല ഇ​ട​മ​ണ്‍ സ്വ​ദേ​ശി(31).
ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ന്‍
തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി(31)(​കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ര്‍).
രോ​ഗ​മു​ക്തി നേ​ടി​യ​വ​ര്‍ 146
ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഇ​ന്ന​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​യി 146 പേ​ര്‍ കോ​വി​ഡ് രോ​ഗ​മു​ക്ത​രാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു. പാ​രി​പ്പ​ള്ളി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി(42), വാ​ള​കം മേ​ഴ്‌​സി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍(15), അ​സീ​സി​യ ഹോ​സ്റ്റ​ല്‍(2), ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബി ​എം സി(21), ​ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ്(16), ആ​ശ്രാ​മം ന്യൂ ​ഹോ​ക്കി സ്റ്റേ​ഡി​യം(17), വി​ള​ക്കു​ടി ലി​റ്റി​ല്‍ ഫ്‌​ള​വ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി(11), ഇ​ള​മാ​ട് ഹം​ദാ​ന്‍(22) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് രോ​ഗ​മു​ക്ത​രാ​യ​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍.