പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം 2019- മി​നി​മം പാ​ർ​ട്ട്ടൈം ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ 5750 രൂ​പ
നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ​ർ​വീ​സ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ / പാ​ർ​ട്ട് ടൈം / ​ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തോ​ടെ 01/07/ 2019മു​ത​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. (ഗ.​ഉ(​പി) 30/2021 ധ​ന. തീ​യ​തി 12/02/2021, ഗ.​ഉ(​ഡി) 35/2021/ ധ​ന. തീ​യ​തി 23/ 02/2021) എ​ന്നീ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​നും മി​നി​മം ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​നും 8500രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 11,500 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി (ക്ഷാ​മാ​ശ്വാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ). അ​തു​പോ​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ​ർ​വീ​സ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ 83,400 രൂ​പ​യാ​ണ് (ക്ഷാ​മാ​ശ്വാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​ത്). ഉ​യ​ർ​ന്ന ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​ൻ 50,040 രൂ​പ​യാ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

മി​നി​മം പാ​ർ​ട്ട് ടൈം പെ​ൻ​ഷ​ൻ 5750 രൂ​പ​യും മാ​ക്സി​മം പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ 11,485 രൂ​പ​യു​മാ​യാ​ണ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​ൻ മാ​ക്സി​മം 6891 രൂ​പ​യാ​യും മി​നി​മം പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ഫാ​മി​ലി പെ​ൻ​ഷ​ൻ 3450 രൂ​പ​യാ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

ഡി​സി​ആ​ർ​ജി മ​ാക്സി​മം 14 ല​ക്ഷത്തിൽ നി​ന്ന് 17 ല​ക്ഷ​മാ​യി 01/04/2021 മു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ക്സി​മം പാ​ർ​ട്ട് ടൈം ​ഡി​സി ആ​ർ​ജി 2,80,000 രൂ​പ​യി​ൽ നി​ന്ന് 3,25,000 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി.